SVĚTELNÁ   KNIHOVNA    STAŽENÍ  KNIHY

 

 

 

IX. ROZHOVORY  S  POUČENÍM

 

OD  MÝCH  PŘÁTEL  Z  VESMÍRU

 

  

Motto:

 

„Až nastoupíte všichni tuto cestu a budete žít jako my, a budete

se umět o vše rozdělit s druhými, budete umět tak pracovat

a dávat svou práci celku, ale všichni tak, to bude jiná. ...“

 

                                               „Velitel Vesmírné flotily z Plejád Ptaah.

 

 


Ivo A. Benda                                                               2006

 

 

www.vesmirni-lide.cz

 

Sdělení 2601 - ……

 

 

 

Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy, k provedení textů:

 

Pro dobrou čtivost textů doporučuji ZACHOVAT velikost písma 12 a styl formata (je ke stažení na naší stránce), kdy jsou dobře vidět rozdíly mezi vytučněním a barvami textů. Před tiskem (většinou černobílý) pak vyznačte celý text pomocí 2 kláves (postupně držet) Control A:  Ctrl  A - tím vyznačíte celý text v souboru kromě schémat (černé pole) a pak obarvíte černou (automatickou) barvou. Schémata (čáry) jsou záměrně provedena černou barvou, aby se uživatel nemusel zdržovat pracným přebarvováním. Pro šíření dalším zájemcům je vhodný JEDNOSTRANNÝ TISK.

 

Upozornění:

 

Při zmenšování textů ZNEHODNOCUJETE jejich čtivost a sílu energií a také významně snižujete možnost dalšího kopírování jiným zájemcům ! ! !  Ekonomická pravidla jsou zde zavádějící  a toto je jeden z účinných ovládacích programů Sil temna k znehodnocení těchto textů (viděl jsem již mnohokrát). U vázaných vázaných knih (např. vazba V8 – niť a tvrdé desky) jde o něco jiného, neboť zde velmi silně vstupuje ekonomické pravidlo a navíc jsou doplňkem k internetu a xerokopiím (nemohou být základem, neboť jsou významně limitovány sponzorstvím a finanční náročností tisku, 1 kniha, 2000 ks náklad - technologicky minimální, cca půl milionu Kč, 500 stran, 200 obrázků).

 

 

 

 

  

PODMÍNKY SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI LIDMI

 

www.vesmirni-lide.cz                Sdělení 1603.                  Zpracoval: Ivo A. Benda    26.2.1998.

 

Motto:   Komunikace s mírumilovnými mimozemšťany

v českých zemích jsou v plném proudu ...

 

Věnováno s láskou všem mírumilovným lidem této země české a našim přátelům z Vesmíru.

 

Vážený čtenáři,

 

Nyní vám uvádím podmínky spojení s přáteli z Vesmíru a se Stvořitelem naším. Tyto podmínky jsou uvedeny v textu „Rozhovorů“, a zde je jen souhrnně uvádím. Vy, kteří máte příliš materialistické myšlení, a máte potlačen cit, zaměřte se na odstranění těchto bariér.

Tyto podmínky jsou vlastně i podmínkami dodržování Kosmických zákonů Stvořitele našeho, a díky nim si zvýšíte a stabilizujete svoji vibrační - duchovní úroveň.

 

1. Žít láskyplným, harmonickým a duchovně - citově založeným, spořádaným životem. Milovat svého Stvořitele Prvotního všeho a všech, svého Ducha i své fyzické tělo, tím také milujete svého Stvořitele, neboť vy jste jeho součástí. Nepít nadměrně alkohol, nejlépe vůbec, kuřáci omezit cigarety, nejlépe vůbec. Odpustit bližním a sobě.

 

2. Milovat ostatní lidské bytosti, i ty, které vám ubližují, neboť oni dělají jen to, co umí.

 

3. Milovat všechna ostatní Stvoření, „živá“ i „neživá“, tj. přírodu, rostliny, zvířata, i planetu Zemi, která je vyšší bytostí nežli my sami.

 

4. Omezit pojídání masa na minimum, nejlépe vůbec.

 

5. Zlikvidovat - zničit negativní literaturu, tj. knihy a časopisy o válkách, erotice a negativních mimozemšťanech (UFO - únosy, zřícení lodí apod.) – zářiče hrubovibračních energií.

 

6. Nečíst negativní knihy a časopisy, nesledovat negativní filmy, je dobré ignorovat politiku, neboť je plná hrubých vibrací.

 

7. Nemít přebytečný majetek (2 a více domů pro sebe, 2 a více auta pro sebe .... atp.).

 

8. Pomáhat lidem v nouzi dle vlastních možností.

 

9. Pracovat alespoň minimálně pro lidi ve věci šíření informací o Přátelích z Vesmíru, a to mírným, nevnucujícím postupem.

 

10. Neubližovat jiným stvořením.

 

Při vlastním oslovení lze postupovat takto:

 

„Drahý Stvořiteli Prvotní, mnou milovaný, prosím o spojení  - s Tebou“ (snadnější spojení)

- s mými přáteli z Vesmíru, s Aštarem, Ptaahem, ...“

 

Při tom je nutné mít ty nejčistší myšlenky a lásku v srdci, v ruce tužku a připraven papír a při psaní vysílat jen lásku a nevkládat své myšlenky a zvláště ne pochybnosti. Nejlépe komunikace probíhá přes 4. – srdeční čakru („v duchu“, není slyšitelný hlas), která jako otevřená slouží jako filtr před negativními entitami, nebo přes 7. čakru (slyšitelný hlas), zde mohou být obě strany, tj. i negativní entity – náročnější na intuici !  Hodně radosti, poučení a krásných zážitků při budování přátelství s Vesmírnými lidmi  !

 

2601.  Eliminace negativního stavu (821).    (Přijal Ivo A. Benda.)

 20:30-21:06 hodin. 9.12.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

ELIMINACE  NEGATIVNÍHO  STAVU  1

 

 

 

„Milý Ivo,

 

hovořím k tobě já, Pán Ježíš Kristus, mám pro lidi Země toto důležité poselství k situaci ve Stvoření – eliminace negativního stavu.

 

 

 

Milí lidé,

 

Jak již mnozí z vás víte z NOVÉHO ZJEVENÍ ( www.vesmirni-lide.cz ), probíhá od mého 1. příchodu do zóny vymístění ELIMINACE NEGATIVNÍHO STAVU ve Stvoření. Tato fáze vývoje bytostí ve Stvoření má několik etap, které jsou určeny mojí přítomností, působením a pomocí bytostem na všech úrovních Stvoření. Můj 1. příchod se odehrál na této planetě Zemi a pokračoval postupně do vnitřnějších úrovní zóny vymístění, kde jsem mohl postupně v sobě zaznamenat všechny druhy zel a nepravd, převrátit je a vytvořit si tak databázi všech těchto porušení ZÁKONŮ ŽIVOTA Stvořitele Prvotního všeho a všech. Lze přirovnat k ANTIVIROVÉMU PROGRAMU, který řada z vás zná. Jeho databáze je klíčová. Tak jsem postupně přišel do nejniternější úrovně zóny vymístění přes řadu Temných světů – pseudospolečností, a takovýto seznam zel a nepravd získal. Při tom jsem všude zvěstoval ukončení negativního stavu po všechny věky. V závěru této pouti byli pseudotvůrci uvězněni a byla jim sebrána část schopností. Pak na všech těchto úrovních probíhaly boje mezi pozitivním a negativním stavem a vítězství se dociluje zevnitř směrem vně zóny vymístění.

 

Právě k dnešnímu dni (9.12.2005 pozemského času) BYLY ÚSPĚŠNĚ UKONČENY BOJE O CELOU VNITŘNÍ ČÁST ZÓNY VYMÍSTĚNÍ, A TAK BYLI TAKÉ PSEUDOTVŮRCI VYHNÁNI DO VYMEZENÉ ČÁSTI INTERMEDIÁLNÍ ZÓNY VYMÍSTĚNÍ, kde neustále pokračují boje podobně jako ve VNĚJŠÍ ČÁSTI zóny vymístění, včetně vaší planety Země - Nula. Je třeba sdělit, že jde o DUCHOVNÍ BOJE (VÁLKY ENERGIÍ) ve všech myslitelných způsobech, které se dají uskutečňovat. Nyní tedy PROBÍHAJÍ V NEBI ANDĚLŮ VELKÉ OSLAVY NAD TÍMTO VÍTĚZSTVÍM a toto takto probíhá podle PLÁNU STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH. Ano, toto je důležité vítězství a nyní se boje soustřeďují v intermediální a fyzické – vnější části zóny vymístění, vaši drahou planetu Zemi nevyjímaje. K tomuto vítězství ve vnitřní části zóny vymístění významně přispěly také intermediální a vnější boje vedené Silami Světla, tedy i zde na planetě Zemi pracovníci Světla a také Aštarova Velká vesmírná flotila ve 4. části vašeho Vesmíru a Ptaahova Vesmírná flotila z Plejád v této konkrétní vaší Galaxii. Pseudotvůrci ZTRÁCÍ strategickou pozici UVNITŘ zóny vymístění a jsou vyháněni do jejích vnějších částí. Tím se také blíží jejich 2. příchod na planetu Zemi a to bude znamenat pak další velký zlom v její vývoji. Lze to nazvat PLNOSTÍ NEGATIVNÍHO STAVU, k čemuž dnes již probíhají intenzivní přípravné aktivity, které můžete sami pozorovat – BUDOVÁNÍ ČIPOVÉ TOTALITY všude, kam se podíváte. Tedy LIKVIDACE ZBYTKŮ SVOBOD, které lidstvu zbývají. Jak jsem již v NOVÉM ZJEVENÍ uvedl, pracovníci Světla budou před 2. příchodem pseudotvůrců na planetu Zemi VČAS ODVOLÁNI, což nyní můžete vnímat již dnes v EVAKUAČNÍ POHOTOVOSTI NEJVYŠŠÍHO STUPNĚ AŠTAROVY A PTAAHOVY VESMÍRNÉ FLOTILY. K pokynu k evakuaci může KDYKOLI DOJÍT a všichni, jichž se to týká jsou odpovídajícím způsobem informováni a školeni. Tato gigantická operace je součástí eliminace negativního stavu, neboť tito evakuovaní lidé předali důležité PRAVDIVÉ POZNATKY o situaci lidstva a o jeho záchraně a tím v závěrečné eliminaci budou tito jedinci v negativním stavu být moci VYSVOBOZENI. Při posledním SEBESOUDU jim promítnu jejich pravdivý film života a oni v pravdě uvidí svoji ovládací negativní pozici a budou moci k této pravdě dát souhlas. To je vysvobodí. Podmínkou je, že v sobě budou mít odpovídající zrnka pravdivých informací, pomocí kterých tento souhlas dají. Tyto pravdivé informace jsou právě teď vámi – Světelnými pracovníky - informatiky šířeny mezi masy lidí, zvláště ze zdroje www.vesmirni-lide.cz . TÍM JE VYSVOBOZUJETE.

 

Další významnou událostí je, že NITERNÝCH ÚROVNÍ ZÓNY VYMÍSTĚNÍ PROVEDLO KONVERZI DO POZITIVNÍHO STAVU VELKÉ MNOŽSTVÍ NEGATIVNÍCH ENTIT, a tím nastoupily do mé Školy a budou pracovat také na eliminaci negativního stavu. Toto je dalším významným vítězstvím, které pozitivní stav docílil.

 

Je důležité i zde nadále ZVLÁDAT A PLNIT SVÉ SVĚTELNÉ POSLÁNÍ tak, jak jste slíbili Mě a Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech, díky čemuž může eliminace negativního stavu efektivně pokračovat. Děkuji všem vám, kteří takto činíte a máte za sebou kus zvládnuté Světelné práce nezištné pomoci bližním svým. Neustále vám ze SRDCE DUCHOVNÍHO POMÁHÁM A VEDU ve volbách vašich v tomto loutkovém světě. Vydržte i nadále a buďte stále láskyplní lidé, drazí. Buďte bdělí na evakuační pokyn, který se rychle blíží.

 

S láskou čistou vám všem toto poselství předal Pán Ježíš Kristus.“

 

 

Děkuji Ti drahý Pane Ježíši Kriste, já rád předám toto důležité poselství lidem planety Země. S láskou čistou Ivo A. Benda.

 

 

 

2602.  Eliminace negativního stavu (822).    (Přijal Ivo A. Benda.)

 9:30-10:33 hodin. 11.12.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

ELIMINACE  NEGATIVNÍHO  STAVU  2

 

 

 

„Milý Ivo,

 

upřímně tě zdravím já, Aštar, velitel Velké vesmírné flotily. Jsem rád, že ti mohu předat další nové zprávy písemnou formou pro lidi planety Země.

 

Jak jsi už v předchozím sdělení 2601 přijal od Pána Ježíše Krista, byla úspěšně završena ELIMINACE negativního stavu v duchovní – vnitřní části zóny vymístění.

 

Toto je pro celé Stvoření velká událost. Z duchovních principů působení ZEVNITŘVEN je známo, že tím negativní stav a pseudotvůrci – jeho aktivátoři a udržovatelé, ZTRATILI STRATEGICKOU POZICI UVNITŘ ZÓNY VYMÍSTĚNÍ ve Stvoření a museli se PŘESUNOUT DO INTERMEDIÁLNÍ – STŘEDNÍ ČÁSTI ZÓNY VYMÍSTĚNÍ do vymezené její části. Stvořitel Prvotní všeho a všech tedy společně s Anděly Nebe pokračuje v eliminaci negativního stavu a toto je uzavření jedné z jejích etap. Z NOVÉHO ZJEVENÍ  Pána Ježíše Krista již víte, že tato eliminace negativního stavu probíhá ZEVNITŘ VEN, tedy od vnitřních částí do vnějších částí zóny vymístění. Při tom probíhá neustálý boj mezi Silami Světla a Silami temna ve všech způsobech a ve všech úrovních, žádný a žádnou nevyjímaje. Znamená to, že od 9.12.2005 vašeho času v duchovní - vnitřní části zóny vymístění již není žádná negativní entita a pseudospolečnost. Jejich osud je následující: Byly buď přemístěny do intermediální – střední – spojovací části zóny vymístění, anebo konvertovaly do pozitivního stavu, tedy nastoupily postupný a dlouhodobý proces TRANSFORMACE pod vedením Stvořitele Prvotního všeho a všech. Eliminací negativního stavu si prosím nepředstavujte, že se někdo ze dne na den stane pozitivní, to je prakticky nemožné. Každá bytost má volby životní a může setrvat v daném stavu, anebo jej změnit. Pak, v případě té změny, následuje mnoho dalších životů, kdy tato bytost do nich již nevstupuje s negativním posláním jako dosud, ale s pozitivním posláním a je připravována v Nebi ve středisku přípravy pod vedením Stvořitele Prvotního všeho a všech. Kdokoli, kdo konvertuje do pozitivního stavu v daném životě, neznamená, že od tohoto okamžiku plní pozitivní poslání. Na to se lze připravit pouze mezi životy. Znamená to, že tato bytost od tohoto okamžiku nepokračuje v plnění negativního poslání, na které se připravovala před zrozením v Temných světech.

 

Všechny úrovně Stvoření se navzájem ovlivňují a platí to i o té vaší – VNĚJŠÍ na planetě Zemi. Tedy jednak v první řadě zevnitř k vám a následně od vás zase dovnitř. Vaše nejvnějšnější úroveň v celé zóně vymístění je totiž viditelná ze VŠECH dalších vnitřnějších úrovní. Dále, při působení Sil světla na planetě Zemi – Nula se všechny její aktivity zaznamenávají řadou způsobů, včetně ovládacích temných struktur, které v zájmu vytvoření na ně šitých nových ovládacích programů je musí k sobě beze změn přijímat, archivovat a to se týká i informací Světelných, které svou povahou Pravdy pak narušují tyto ovládací struktury – tedy někteří její členové konvertují do pozitivního stavu a ostatní jsou takto bržděni ve své pekelné práci. Zde vidíte, že tato eliminace negativního stavu duchovní – vnitřní části zóny vymístění je tedy také dílem pracovníků Světla na této planetě Zemi, a tímto všem děkuji.

 

Takto je tedy důležité i nadále pokračovat v práci Světelné v zájmu celého Stvoření.

 

Situace zapouzdřených Duchů, kteří dosud byli v duchovní – vnitřní části zóny vymístění, je následující: Ti, kteří zvolili KONVERZI do pozitivního stavu, nastoupili tuto cestu TRANSFORMACE pod vedením Stvořitele Prvotního všeho a všech. Ti, kteří setrvávají na svých negativních pozicích, byli ponecháni v moci pseudotvůrců a ti je přemístili do intermediální části zóny vymístění. Tam i nadále mají možnost provést změnu do pozitivního stavu a tato volba je jejich svobodná. Zóna vymístění (odpadkový koš) se postupně stane zónou umístění – tedy součástí Nebe, bude tedy postupně zabydlena Anděly Světla. K tomu nyní postupně dochází z vnitřní části zóny vymístění.NOVÉHO ZJEVENÍ již víte, že další etapy eliminace negativního stavu probíhají v intermediální a přírodní – fyzické – vnější zóny vymístění. Poslední – závěrečná eliminace negativního stavu proběhne na planetě Zemi – Nula – tedy v nejzevněšnější pozici zóny vymístění, TAM, kde byla položena kdysi otázka:

 

 

„JAK VYPADÁ ŽIVOT S POPŘENÍM DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH A JEHO SAMÉHO ?“ 

 

 

Bude ZODPOVĚZENA PLNĚ, tedy V PLNOSTI NEGATIVNÍHO STAVU, k čemuž směřuje většina tohoto pozemského lidstva svými negativními volbami a budováním ČIPOVÉ TOTALITY.vnitřních úrovní od vás, tedy z intermediální části zóny vymístění budou taktéž po vymezené době dle PLÁNU Stvořitele Prvotního všeho a všech VYHNÁNI PSEUDOTVŮRCI DO VNĚJŠÍCH ČÁSTÍ ZÓNY VYMÍSTĚNÍ, a tedy i NA PLANETU ZEMI – NULA – 2. PŘÍCHOD PSEUDOTVŮCŮ. DO TÉ DOBY KAŽDÝ SVĚTELNÝ PRACOVNÍK S OTEVŘENÝM DUCHOVNÍM SRDCEM (od 4. do 7. otáčky duchovní cesty, sdělení 819 – 847, obr. 688, 692, 793) BUDE ODVOLÁN – EVAKUOVÁN NA NOVOU ZEMI, takže nebude nucen zažívat to, co si zvolili ti druzí, tedy PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU. Takto je vše zajištěno Stvořitelem Prvotním všeho a všech v souladu se ZÁKONY LÁSKY, DOBRA, PRAVDY, MOUDROSTI A INTELIGENCE. Proto je důležité si právně plnit své SVĚTELNÉ POSLÁNÍ pod naším vedením a vedením Stvořitele Prvotního všeho a všech, kterému jsme všichni dali slib takového pozitivního života a poslání.

 

K Vánocům 1987 vašeho času Pán Ježíš Kristus dokončil fúzi a hybridizaci svého těla a úplné očištění od všech druhů zel a nepravd v sobě. Do té doby prošel ve svém 1. příchodu všechny úrovně obydlených Temných světů od nejzevnějšnější – planetu Nula – Zemi, až po nejniternější – pekla pseudotvůrců v duchovní – vnitřní části zóny vymístění. Tam jim sebral část schopností.

 

K Vánocům 2005 vašeho času, tedy po 18 letech byla provedena eliminace negativního stavu ve vnitřní – duchovní části zóny vymístění a pseudotvůrci odtut vyhnáni do intermediální části zóny vymístění.

 

Protože se vše neustále URYCHLUJE, je předpoklad vyhnání pseudotvůrcůintermediální úrovně zóny vymístění a eliminace negativního stavu tam v době KRATŠÍ  vašeho času, a tedy vyhnání a 2. příchod pseudotvůrců na planetu Zemi lze odhadnout DŘÍVE než do 18 let vašeho času !  To jsou pouze orientační odhady vývoje, který probíhá.

 

Pro vás je hlavní se zabývat vlastní pozicí a situací a PLNĚNÍM SI SVĚTELNÉHO POSLÁNÍ. To je podmínkou pro vaši úspěšnou transformaci zde na planetě Zemi a její opuštění PŘED 2. příchodem pseudotvůrců.

 

Já, Aštar Šeran každého v negativním stavu vyzývám, aby ZANECHAL jakýchkoliv negativních aktivit a PŘIJAL POZITIVNÍ STAV lásky, dobra, pravdy, moudrosti a čistoty, který každý má ukryt ve svém DUCHOVNÍM SRDCI. Jedině tak se vysvobodíte před samou plností negativního stavu !

 

Jakékoliv kalkulace tam nepatří a pocházejí z Temných světů, mnoho z vás je v nich ponořeno !

 

OTEVŘETE SVÁ DUCHOVNÍ SRDCE A ZAČNĚTE VYZAŘOVAT ČISTOU LÁSKU OD STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH. Tak najdete sami cestu Domů, POMOCÍ bližním svým, prací nezištnou.

 

S láskou v srdci všem lidem na planetě Zemi toto předal Aštar Šeran, velitel Velké vesmírné flotily.“

 

 

Děkuji ti drahý Aštare a Stvořiteli Prvotní všeho a všech, já rád předám toto důležité poselství lidem planety Země. S láskou čistou Ivo A. Benda.

 

 

 

2603.  Eliminace negativního stavu (823).    (Přijal Ivo A. Benda.)

 10:09-10:20 hodin. 13.12.2005.

Místo: Vlak Poprad - Košice.

 

 

ELIMINACE  NEGATIVNÍHO  STAVU  3

 

 

 

„Milý Ivo,

 

hovořím k tobě já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Jsem rád, že ti mohu předat nové zprávy ohledně eliminace negativního stavu.

 

Před čtyřmi dny byla úspěšně ukončena eliminace negativního stavu ve vnitřní – duchovní části zóny vymístění. Pro celé Stvoření je to významná událost v celé její historii, které se docílilo pod vedením Stvořitele Prvotního všeho a všech ve všech úrovních zóny vymístění. Tímto aktem se PŘESOUVÁ víc aktivit Sil Světla ale i Sil temna do intermediální a vnější části zóny vymístění. Tam všude, kde se negativní stav nachází, probíhají BOJE ENERGIÍ – DUCHOVNÍ VÁLKA o povahu a charakter života, který se tam nachází. Podobně toto probíhá i ve vnější části zóny vymístění včetně vaší planety Země drahé. Je potřeba si říci, že nikdo v negativním stavu ze strany Sil světla není do ničeho nucen, ale že se omezuje prostor působení negativních entit a ten je postupně vyklizován a opouštěn směrem VNĚ, do VNĚJŠÍ ČÁSTI zóny vymístění. Takto je zajištěno vyčištění cílového prostoru od negativních entit a možnost obydlení Anděly vnitřního Nebe. Ti zevnitř vyzařují láskyplné energie i do intermediální části zóny vymístění a to se postupně projeví i ve vnější části zóny vymístění. Lidstvo na planetě Zemi tím bude také ovlivněno především větší podporou Sil Světla, ale také zuřivějšími aktivitami Sil temna, které pociťují, že JEJICH ČAS JE SEČTEN. Zvětšuje se tedy nadále KONTRAST – ROZDÍLNOST odlišných energií Světla a Tmy v nejtěsnějším  kontaktu, a v tomto procesu se VÝBORNĚ VYJEVUJE A ZVIDITELŇUJE CELÁ POVAHA NEGATIVNÍHO STAVU VE SVÉ STRUKTURNÍ ROZMANITOSTI ZEL A NEPRAVD. To poskytuje žádané odpovědi na výše uvedenou otázku:

 

 

„JAK VYPADÁ ŽIVOT S POPŘENÍM DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH A JEHO SAMÉHO ?“

 

 

Plná, vyčerpávající odpověď bude poskytnuta v PLNOSTI NEGATIVNÍHO STAVU. K tomu teď většina obyvatel planety Země a jejich ovládači – pseudotvůrci s dalšími strukturami LOUTKOVÝCH ENTIT se zřetelně směřují. V tomto procesu, který je pro celé Stvoření klíčový, je důležité, aby si Světelní pracovníci správně plnili světelné poslání, neboť jejich práce a působení je z jiných světů a úrovní nenahraditelná. My, Vesmírní lidé Sil světla vám k tomuto neustále pomáháme a přejeme si, aby jste po zvládnutí svého světelného poslání zde na planetě Zemi se vrátili zpět do Pravého Stvoření, Nebe. Šiřte lásku a dobro kolem sebe, den vašeho odchodu se blíží.

 

S láskou v srdci všem lidem toto poselství předal Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu a Stvořiteli Prvotní všeho a všech, já rád předám toto důležité poselství lidem planety Země. S láskou čistou Ivo A. Benda.

 

 

 

2604.  Eliminace negativního stavu (824).    (Přijal Ivo A. Benda.)

 14:55-15:14 hodin. 17.12.2005.

Místo: Martin.

 

 

ELIMINACE  NEGATIVNÍHO  STAVU  4

 

 

 

„Milý Ivo,

 

hovořím k tobě já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád. Rád ti předám některá doplnění k této eliminace negativního stavu ve vnitřní části zóny vymístění.

 

Tento eliminační proces se odehrává na všech úrovních zóny vymístění. Andělé Nebe takto postupují přesně podle PLÁNU Stvořitele Prvotního všeho a všech, našeho milovaného. Tento PLÁN zná celý jen ON a nikdo jiný. Takto vše probíhá, a tedy jakékoli termínované události uváděné v mnoha jiných zdrojích pochází od Sil temna – jsou součástí jejich ovládacích programů na vás. Je třeba se řídit OTEVŘENÝM DUCHOVNÍM SRDCEM VE STŘEDU VAŠÍ HRUDI, TEDY TAM JE VEDENÍ SVĚTLA A TAM JE VEDENÍ STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH. Netřeba přijímat žádné konkrétní plány, termíny a kalkulace – to vše přichází od Temnoty za účelem vás ovládat směrem dolů. Vedení přes DUCHOVNÍ SRDCE je opakem, tedy vedení vzhůru, do DOMOVA – NEBE, odkud jste přišli a zpět ke Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech. Takto je důležité správně VYCIŤOVAT a ROZLIŠOVAT, co je pravé a co falešné. Jedině tak se zdárně navrátíte Domů do pravých společností v Nebi.

 

Zde na všech úrovních v Nebi probíhají OSLAVY eliminace negativního stavu ve vnitřní části zóny vymístění a tato slavnostní setkání zde máme s Anděly vnitřního, středního a vnějšího Nebe. Lze toto přirovnat k velkému vítězství Sil Světla a značí to další významný posun těchto Sil ve Stvoření ve prospěch Sil Světla.

 

Toto jsem ti s láskou předal já, Ptaah, velitel Vesmírné flotily z Plejád.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu a Stvořiteli Prvotní všeho a všech, já rád předám toto důležité poselství lidem planety Země. S láskou čistou Ivo A. Benda.

 

 

 

2605.  Eliminace negativního stavu (825).    (Přijal Ivo A. Benda.)

 10:03-11:15 hodin. 18.12.2005.

Místo: Martin.

 

 

ELIMINACE  NEGATIVNÍHO  STAVU  5

 

 

 

„Milý Ivo,

 

hovořím k tobě já, Gorloj, člen Vysoké rady této Galaxie. Mám pro lidi planety Země toto poselství.

 

K 9.12.2005 vašeho času byla UKONČENA ELIMINACE NEGATIVNÍHO STAVU ve vnitřní části zóny vymístění.

 

Tato událost je významnou pro celé Stvoření. My, Andělé v Nebi všude slavíme tuto událost a jsme velice rádi, že se blíží PLNÉ vyjevení negativného stavu v zóně vymístění v její nejzevnějšnější části, což je planeta Země – Nula. Tímto plným vyjevením v procesu jeho postupující eliminace se plně zodpoví ta důležitá otázka:

 

 

„JAK VYPADÁ ŽIVOT S POPŘENÍM DUCHOVNÍCH PRINCIPŮ STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH A JEHO SAMÉHO ?“

 

 

Při tom se ukazuje skutečná odvaha a pravé pozitivní vlastnosti všech těch, kteří se na této eliminaci podílí. Všude napříč celým Stvořením jsou tyto krásné bytosti čisté lásky, které správně postupují pod vedením Stvořitele Prvotního všeho a všech, a podle Jeho PLÁNU. Tedy celý dosavadní průběh negativního stavu ve Stvoření byl Stvořitelem Prvotním všeho a všech DOVOLEN, za účelem zodpovězení výše uvedené otázky. Na této eliminaci negativního stavu se podílí všichni v pozitivním stavu, jak v Nebi, tak pracovníci Světla ve všech Temných světech zóny vymístění, včetně planety Země. Právě vaše práce zde je nenahraditelná v tom ohledu, že z vaší nejzevnějšnější pozice jsou informace světelné dostupné VŠUDE v celém Stvoření, neboť nejzevnějšnější pozice to umožňuje – je viditelná odevšad. Právě proto se vás zde narodilo tolik z Nebe s pozitivním posláním – nyní 900 miliónů, a část z vás – 150 miliónů správně zvládá pozitivní poslání pozitivního láskyplného života, u některých včetně oborů léčitelského, meditačního a teleinformačního. Informace Světelné jsou pro vás na Zemi i v dalších Temných světech klíčové, bez nich se nikdo neobejde k efektivnímu vzestupu a vysvobození z pasti negativního loutkového stavu. Proto je tato práce velmi zodpovědná – jak v pozitivním, tak v negativním smyslu. Ten, kdo správně pracuje se Světelnými informacemi pomocí OTEVŘENÉHO DUCHOVNÍHO SRDCE, tedy je dobře přijímá, šíří a odlišuje je od pseudoinformací z Temnot, ten může takto efektivně postupovat a vysvobozovat se dle Duchovní cesty, sdělení 819 - 847, obr. 688, 692, 793. Ti, kteří si dosud neotevřeli své Duchovní srdce a jsou odkázáni pouze na své vnější smysly – zrak, sluch atd., se nachází ve značném ovládání Silami temna a tedy pracují s jejich pseudoinformacemi, které je spolehlivě drží na nízké duchovní úrovni a táhnou dolů. Takto se zde udržuje VĚTŠINA církevních a ezoterických ovládacích programů, které lze narušit Pravými světelnými informacemi od nás, Andělů Nebe.

 

Vysoká rada této Galaxie se schází nyní s mnoha zástupci jiných společností z různých úrovní Nebe a oslavují toto velké vítězství ve vnitřní – duchovní části zóny vymístění. Tato je nyní postupně zabydlována Anděly Nebe a stává se z ní zóna umístění. Funkci odpadkového koše negativních energií a zobrazování negativního stavu již nebude plnit.

 

Pseudotvůrci byli z této vnitřní - duchovní, pro ně strategické části zóny vymístění vyhnáni do střední – intermediální části zóny vymístění. Odsud budou brzy vyhnáni do vnější části zóny vymístění a tedy i na Planetu Nula – Zemi. Zde se může vyjevit PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU, neboť zde byla původně v Pravém Stvoření položena ta otázka, a zde bude poskytnuta PLNÁ ODPOVĚĎ VIDITELNÁ ZE VŠECH ÚROVNÍ STVOŘENÍ.

 

PŘED plností negativního stavu na planetě Zemi budou pracovníci Světla ODVOLÁNI – tedy ti, kteří si splnili své světelné poslání a mají OTEVŘENÉ DUCHOVNÍ SRDCE (4. – 7. otáčka Duchovní cesty, sdělení 819 – 847, obr. 688, 692, 793). Technicky toto odvolání může být provedeno PŘIROZENÝM PŘEVIBROVÁNÍM fyzického těla do Pravého Stvoření – na Novou Zemi v 5. dimenzi vnějšího Nebe, anebo EVAKUACÍ – S PŘEVIBROVÁNÍM tamtéž. K tomuto nejpravděpodobnějšímu způsobu může dojít KDYKOLI, Aštarova i Ptaahova vesmírná flotila, které se po půl roce zde střídají, toto zabezpečují a je již delší dobu v NEJVYŠŠÍ EVAKUAČNÍ POHOTOVOSTI. Výjimkou z odvolání bude mizivý počet specificky vybavených pracovníků Světla, kteří budou připravovat 2. PŘÍCHOD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA PLANETU ZEMI – po 2. příchodu pseudotvůrců na planetu Zemi a po plném vyjevení negativního stavu.

 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS PAK PROVEDE ZÁVĚREČNOU ELIMINACI NEGATIVNÍHO STAVU PO VŠECHNY VĚKY A ÚROVNĚ STVOŘENÍ.

 

Střední a vnější část zóny vymístění bude také zabydlena Anděly Nebe a nebude již žádné místo ve Stvoření pro negativní stav – pseudospolečnost.

 

Takto vám všem toto sděluji já, Gorloj, člen Vysoké rady této Galaxie.“

 

Děkuji ti drahý Gorloji a Stvořiteli Prvotní všeho a všech, já rád předám toto důležité poselství lidem planety Země. S láskou čistou Ivo A. Benda.

 

 

 

2606.  Meditácia Zemi.                       (Přijala Táňa P.)           15:00-15:15 hodin. 16.12.2005.

 

 

 

 

MEDITÁCIA ZEMI

 

 

 

„Som malá krásna vločka.

Plná lásky, mieru, pohody a kľudu.

Stvorená Stvoriteľom Prvotným s lásky.

 

Letím s ostatnými vločkami,

sestričkami a bračekmi,

ešte neviem kde,

ale je to príjemne.

 

Vetrík ma odnáša a ja mu

z úprimného srdiečka posielam lásku.

 

Tichý nežný hlások odpovedá:

„Ľúbim ťa, som s tebou,

si pod mojou ochranou,

odvediem ťa tam, kde budeš šťastná.“

 

Ďakujem a radujem sa,

preto že ma čaká niečo mimoriadne,

ešte neviem čo, ale moje vnútro

je naplnené láskou, nehou, kľudom, trpezlivosťou,

som obklopená Božím Svetlom

a Tvojou prítomnosťou milovaný Stvoriteľ.

 

Vetrík ma z nehou a láskou položí na Zemičku,

a ja cítim jej prítomnosť, nehu, kľud a lásku,

ktorou ma hladí a víta.

 

„Prišla som ťa objať a pozdraviť

milovaná mamička Zemička

a nie som tu sama.“

 

Vystieram ručičky s potešeničkom,

vidím a cítim, že nás tu je viac,

s plápolajúcim srdiečkom

tužiacim ťa objať

a pofúkať tvoje rany.

 

Prosím o Božiu prítomnosť a pomoc pri tom.

 

„Tak prijmi našu náruč,

naše objatie a lásku,

ktorú s pokorou a kľudom

vnášame do tvojho srdiečka,

sme tu všetci, čo ťa máme radi,

cítime s tebou, liečime svojimi bozkami

a radi pomáhame.“

 

Potom vyžarujem lásku ostatným bračekom a sestričkám

a ďakujem za pomoc.

Posielam lásku milovanému

Stvoriteľovi Prvotnému všetkého a všetkých

do Jeho srdiečka a vnášam tam radosť a kľud.

 

Vetríku, slniečku, našim milým Anjelom,

ktorí pomáhajú celému vesmíru.

 

Ďakujem všetkým s úprimného srdiečka za pomoc pri meditácii

a hlavne Tebe Stvoriteľ Prvotný všetkého a všetkých

a teším sa na ďalší nový deň, prežitý v láske a radosti s vami.“

 

 

 

 

Ďakujem ti drahý Aštar za krásnu meditáciu a nášmu milovanému Stvoriteľovi Prvotnému všetkého a všetkých.

 

 

 

2607.  Meditace Zemi (cz).                 (Přijala Táňa P.)           15:00-15:15 hodin. 16.12.2005.

 

 

 

 

MEDITACE ZEMI

 

 

 

„Jsem malá krásná vločka.

Plná lásky, míru, pohody a klidu.

Stvořená Stvořitelem Prvotním z lásky a míru.

 

Letím s ostatními vločkami,

sestřičkami a bratříčky,

ještě nevím kde,

ale je to příjemné.

 

Větřík mě odnáší a já mu

z upřímného srdíčka posílám lásku.

 

Tichý něžný hlásek odpovídá:

„Miluji tě, jsem s tebou,

jsi pod mojí ochranou,

odvedu tě tam, kde budeš šťastná.“

 

Děkuji a raduji se,

protože mě čeká něco mimořádné,

ještě nevím co, ale moje nitro

je naplněné láskou, něhou, klidem, trpělivostí,

jsem obklopená Božím Světlem

a Tvojí přítomností milovaný Stvořiteli.

 

Větřík mě s něhou a láskou položí na Zemičku,

a já cítím její přítomnost, něhu, klid a lásku,

kterou mě hladí a vítá.

 

„Přišla jsem tě obejmout a pozdravit

milovaná maminko Zemičko

a nejsem tu sama.“

 

Natahuji ručičky s potešeníčkem,

vidím a cítím, že nás je tu víc,

s plápolajícím srdíčkem

toužícím tě obejmout

a pofoukat tvé rány.

 

Prosím o Boží přítomnost a pomoc při tom.

 

„Tak přijmi naši náruč,

naše objetí a lásku,

kterou s pokorou a klidem

vnášíme do tvého srdíčka,

jsme tu všichni, kteří tě máme rádi,

cítíme s tebou, léčíme svými políbeními

a rádi pomáháme.“

 

Potom vyzařuji lásku ostatním bratříčkům a sestřičkám

a děkuji za pomoc.

Posílám lásku milovanému

Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech

do Jeho srdíčka a vnáším tam radost a klid.

 

Větříku, Sluníčku, našim milým Andělům,

kteří pomáhají celému Vesmíru.

 

Děkuji všem s upřímného srdíčka za pomoc při meditaci

a hlavně Tobě Stvořiteli Prvotní všeho a všech

a těším se na další nový den, prožitý v lásce a radosti s vámi.

 

S láskou lidem předal Aštar.“

 

 

Děkuji ti drahý Aštare za krásnou meditaci a našemu milovanému Stvořiteli Prvotnímu všeho a všech.

 

 

 

2608.  Miluji tě po věků věky (826).      (Přijal Ivo A. Benda.)      8:15-8:55 hodin. 24.12.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

MILUJI TĚ PO VĚKŮ VĚKY

 

 

„Den se snoubí s tebou

jak cit milostný,

který není ledajaký,

ale z Nebeského království.

 

Víš jak člověka chytit

za milostný i radostný cit,

který tě nikdy neopustí,

tam, uprostřed tvé zářící hrudi.

 

Jiný den je ten příští,

nic stejné na Zemi není,

odstíny barev i vůně citů

milostných muže a ženy.

 

Stále prší programy,

kapky – prostorové znaky,

kterými nás ti druzí

ovládat chtějí do Temnoty.

 

Necháváme je proletět

přes nás bez povšimnutí,

nezaujaly nás, však víš,

láska čistá tam není.

 

Hvězdi, láskou tě zahrnuji,

abys znala ten Božský cit,

měla motivaci LÁSKOU ŽÍT,

každý den milé ozářit.

 

Vidíš, že stále miluji,

já jiný nebudu, to už víš,

avšak nepatří tam plánování

co a jak bude, to tam není.

 

Poznat čistý cit na Zemi,

toť dar největší Boží,

který může dostat

žena či muž láskyplný.

 

Pochopit to nejvyšší

je cíl školy na Zemi,

která se tu bohatě odvíjí

před zraky celičkého Stvoření.

 

Hladím tě milovaná hvězdičko,

aby ti zářilo tvé srdíčko,

citem něžným tě ovinuji,

Božské vedení ti věnuji.

 

Miláčku můj milovaný

miluji tě po věků věky …

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2609.  Láska není braní (827).           (Přijal Ivo A. Benda.)         9:10-9:28 hodin. 24.12.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

LÁSKA NENÍ BRANÍ

 

 

„Ti, co berou lásku jako BRANÍ,

jsou neustále nešťastní

vnitřně osamocení

a neustále rozpolcení.

 

Až se člověče obrátíš,

pak lásku pochopíš jako DÁVÁNÍ,

bez plánů a očekávání,

to je Pravý pokrok duchovní !

 

Mnoho z vás má své programy

postavené na BRANÍ,

není to láska, NENÍ,

nevěřte knihám, co to píší, jsou to klamy !

 

Až ty programy jednou zahodíte,

pak sami sebe zcela PŘEVRÁTÍTE,

lásku čistou DÁVAT budete,

to ale teď u vás není !

 

K tomu je škola na Zemi,

pomocí opaků to pochopit

a tak jednou zázrak objevit,

který v Nebi všichni znají.

 

Jsou tu lidé čistí,

co lásku učit přišli,

sem na loutkovou Zemi

mezi ty prapodivné programy.

 

Vzorce chování dané

z Temných světů, lidé !

Většina z vás je zakouší

na vlastní kůži jako utrpení.

 

Někteří stále dokola,

protože jim věrně věří,

mají ty temné vzorce

za vzor svého chování.

 

Pravá odpověď je na vlastní kůži

neomylně vám oznámí,

zda jste správně volili,

anebo se do pastí chytili.

 

Ten zážitek je Pravý

v nepravém světě Temnoty,

on jak kompas vám ukáže

správný směr žití.

 

Andělé Nebe – Vesmírní

vás neustále milují,

pomocí toho prokazují

lásku čistou – VEDENÍ.

 

Tak jednou mír zvítězí

v srdcích vašich nejistých,

otevřete je a zář vás zaplaví

Stvořitele Prvotního, milí !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2610.  Dávátko (828).                     (Přijal Ivo A. Benda.)         9:46-10:12 hodin. 24.12.2005.

Místo: Martin.

 

 

 

DÁVÁTKO

 

 

„Ti, kteří nemilují,

mohou školit ostatní,

jak se miluje a láska nosí,

ale to je PROGRAM OVLÁDACÍ.

 

Školit o lásce může TEN,

kdo lidi miluje,

ne jen slovy a tvářením,

ale HMATATELNÝMI ČINY.

 

Poznal jsem lidi,

co několik životů nežili,

živořili bez lásky,

brali energie druhých.

 

Sami na duchovní učitele si hráli,

poučovali druhé, ale nemilovali,

protože tak byli naprogramováni

a oni ten program PŘIJALI.

 

Pozoruhodná stěžovátka žijí

ve většině na planetě Zemi,

stěžují si stěžují, na druhé,

a SAMI DOSTÁVAJÍ CO VYSLALI.

 

Ten, kdo lásku čistou žije

DÁVÁTKO je ve všech směrech,

milovat srdcem v životě

umí a školit smí druhé.

 

Hlavní je to školení lásky,

čistého vztahu uvnitř,

ukrytého v srdci po věky

a jednou aspoň toto zažít.

 

Ten, kdo vás takto školí

DÁVÁTKEM je po životy,

nedělá to poprvé, si piš,

je na to dobře vyškolený.

 

Učitel lásky – dávátko

ZNÁ vaše vztahy,

nevynáší je mezi lidi,

ale citlivě a účinně je LÉČÍ.

 

Někdy radou, pohlazením,

někdy velkým milováním,

někdy osobně po několik setkání

někdy na dálku, vcítěním.

 

Vstupuje do programů,

na krátko je láskou naruší,

pak na nositeli záleží,

zda se z nich vysvobodí.

 

Dávátko nezůstává v nich,

je na nich nezávislý

v závěru Duchovní cesty

těsně před převibrováním.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2611.  Tiše z hvězdné dáli.                                                                         23. a 24.12.2005.

 

 

 

 

TIŠE Z HVĚZDNÉ DÁLI

 

 

„Tiše z hvězdné dáli,

snáší se k nám Štědrý den,

aby se zas oči smály,

velcí, malí zaplesali

zkolébal je blahý sen.“

 

 

 

2612.  Pomoc, ktorá prichádza v pravý čas.   (Přijala Táňa P.) 16:11-16:15 hodin. 20.12.2005.

 

 

 

 

POMOC, KTORÁ PRICHÁDZA V PRAVÝ ČAS

 

 

 

„Vždy pomožeš nájsť to, čo potrebujem,

vždy potešíš, pritúliš,

zohreješ, láskou prežiariš

a za to nič nepotrebuješ,

len žiarivé vnútro,

v ktorom prebývaš.

 

A ja ti za vše lásku pošlem,

pretože ťa veľmi rada mám.

a keď odbehnem na chvíločku,

ty prídeš, pomožeš.

 

Tvoje meno ja s láskou nosím,

v svojom srdiečku nádhernom.

Neraz ho vyslovujem vďačne:

„Stvoriteľ náš milovaný“ !

 

Ja si to cením, že tvoje meno

tak ľahko vyslovujem dnes.

si ten, ktorého tak z láskou

milujem celým srdiečkom.

 

Aštarik ti to posiela s láskou,

predaj to ľuďom.“

 

 

Ja rada predám, ďakujem ti milý priateľ Aštarik za básničku, veľmi ťa ľúbim a posielam lásku ostatným Priateľom z Vesmíru.

 

Túto básničku som dnes prijala pri pečení koláčikov. Len tak sa zhodila ako tie ostatné. Som rada, že prichádzajú, veľmi ich rada prijímam a teším sa ako malé dieťa. Za to všetko a za mnoho iných vecí čo sa dejú v mojom srdiečku ďakujem nášmu milovanému Stvoriteľovi Prvotnému všetkého a všetkých a mojim milým priateľom Anjelom zo Svetla a lásky.

 

 

 

2613.  Anjeli z Neba.                           (Přijala Táňa P.)         12:50-12:55 hodin. 21.12.2005.

 

 

 

 

ANJELI Z NEBA

 

 

 

„Z Nebíčka Anjeli vždy prídu,

pomocť nám, deťom pozemským

a my ich v láske privítame

zo srdcom veľkým, statočným.

 

Ja som tiež toho veľa zvládla

a zvládnu to aj ostatný.

Veď Božia láska nás tam spája,

v srdiečku je Stvoriteľ náš.

 

Aj naše malé deti zistia

čo je to láska anjelska.

Veď Anjeličkov ma dnes každý,

veď je to pomoc nebeská.

 

A oni vždy k nám tu prídu radi,

prijemne s láskou potešia.

Na každom z nás im dnes záleží,

a preto chcem tak pomáhať.“

 

 

Aštarik s láskou mi to predal. A ja ti za to s láskou ďakujem z celého srdiečka.

 

 

 

2614.  Malý Anjelik.                             (Přijala Táňa P.)                                         21.12.2005.

 

 

 

 

MALÝ ANJELIK

 

 

 

„Anjeličku moj maličký

veľa radosti ti dám.

Na líčko ti božtek pošlem

pritúlim a bozkám.

 

A keď vyrastieš, zas veľkým,

budeš s láskou pomáhať.

Ja pri tebe moj malinký

vždy v srdiečku budem stať.“

 

 

Od Stvoriteľa Prvotného všetkého a všetkých prišla tato básnička. Ďakujem s celého srdiečka náš milovaný Stvoriteľ za básničky, ktoré prichádzajú do mojho srdiečka.

 

 

 

2615.  Očistné procesy.                        (Přijala Táňa P.)        17:57-18:02 hodin.  27.11.2005.

 

 

 

 

OČISTNÉ PROCESY

 

 

 

„Zemičku dážď napája,

očistí a tým jej pomáha.

Očistné procesy prebiehajú,

láskou dážď ju umýva.

 

Veľa vody snehu príde,

kým to ľudia pochopia,

že len čistým srdcom třeba,

láskou liečiť, pomáhať.“

 

 

Aštar Šeran mi to poslal z obláčku. Ďakujem ti za to milý priateľ.

 

 

 

2616.  Volání matky Země.                 (Přijala Božena J.)                                        

 

 

 

 

VOLÁNÍ MATKY ZEMĚ

 

 

 

„Volám vás, děti mé, slyšte můj hlas !

Chci jedno jediné, ochránit vás.

 

Slyšte mé zoufalé volání,

snažně vás prosím,

z vašeho slepého konání,

sama se dusím z vás.

 

Unést již nemohu tíhu

všech vašich vin,

které mě halí

v kouřový dým.

 

Zastavte násilí na sobě páchané,

i na mě samé,

než ze mne se

mrtvá planeta stane !

 

Odhoďte sobecké touhy

co nejvíc vlastnit, co nejvíc mít !

Kde já zoufalá matka

pro tolik dětí mám bohatství vzít ?

 

Jsem jedna jediná, jediná Zem,

nemohu poskytnout bohatství všem !

 

Mám pro vás, pro všechny

svých darů hojnost,

s podmínkou jedinou,

kterou je skromnost.

 

Já mohu rájem,

ale i peklem se stát,

když nebudete o mne

Matku svou dbát !

 

Nechte mne dýchat, nechte mne žít,

ať srdce mé může radostně bít !

Ať bezpečným korábem mohu se stát,

ať nikdo se nouze nemusí bát.

 

Slyšte mé volání, dokud je čas !

Já, vaše matka, já prosím vás !

Zanechte zbrojení, válek a krutostí

a žijte v míru, lásce a přátelství.

 

Zanechte klanění ZLATÉMU TELETI

a místo na Zemi, NEŽIJTE V PODSVĚTÍ !

 

Děti mé drahé,

nahé se rodíte a nahé zemřete,

do hrobu se sebou

nic si nevezmete.

 

Jak marný je váš spěch a shon

když přeruší ho náhlý skon,

když nepoznáte blaženost

z prostičkého žití,

když nehledáte důvod

a smysl svého bytí.

 

Vaše štěstí, děti mé

mi na srdci leží,

beze mne ho však

naleznete stěží.

 

Já také chci radostně žít,

netoužím mrtvou planetou být !

 

Teď srdce mé tíseň

a obava svírá

z budoucnosti nejisté

v níž lidem chybí víra.

 

Vzdáleni od Stvořitele

nenajdete štěstí,

On jediný jen

vás žitím může vésti !

 

Řiďte se řádem,

který Stvořitel Prvotní vám dal,

aby celý život váš

se spokojeným stal !

 

Milujte se navzájem,

přejte druhým štěstí,

a nežijte na dluh

svých budoucích žití !

 

Sláva, moc a peníze

vám oči zaslepují,

i ti nejbohatší

se více neradují.

 

Povýšený rozum

vám velmi špatně radí,

řiďte se víc duchovním srdcem,

které vás nezavádí.

 

Vy sami to budete

v příštím žití svém,

kdo potřebovat bude

svoji matku – Zem !

 

Až života běh ukončíte

zas znova se narodíte !

 

Zachovejte matku svou

pro věky budoucí,

já vás budu hýčkat

láskou horoucí.

 

Vaše matka jediná jsem,

jen jedna jediná jsem vaše Zemi !

 

Miluji vás děti mé,

miluji vás vroucně.

Však i já toužím po lásce,

po vaší lásce k matce své

a to velmi mocně.

 

Jsem korálem modrým,

jenž Vesmírem krouží,

jsem jasnou hvězdou nebe

co po lásce touží.

 

Všechny zvony světa

zvoňte na poplach !

Zachraňte svou matku,

ať nezvítězí strach !!!“

 

 

 

2616.  Češi budou po Vánocích dlužit až 415 miliard Kč.                                     20.12.2005.

 

 

 

Češi budou po Vánocích dlužit až 415 miliard korun

(bankovnímu sektoru, nebankovní sektor není znám)

 

Právo:

 

Stále více Čechů si neváhá na vánoční dárky pro své blízké půjčit. Ekonomové odhadují, že jen bankám budou Češi po Vánocích dlužit až 415 miliard korun. Téměř každá sedmá domácnost už ale není schopna úvěry splácet.

 

20.12. 2005 06:08

 

ČESKÁ REPUBLIKA - Podle analytika Volksbank Vladimíra Pikory si lidé v posledních dvou měsících letošního roku vezmou na pořízení vánočních dárků od bank spotřebitelské úvěry za pět až sedm miliard korun. "Očekávám, že na konci letošního roku budou domácnosti dlužit bankovnímu sektoru 410 až 415 miliard korun," uvedl.

 

Další desítky, možná stovky miliard navíc české domácnosti dluží i splátkovým a leasingovým firmám a jiným nebankovním poskytovatelům půjček. U těchto firem však žádné souhrnné statistiky neexistují.

 

"V posledních letech roste zadlužování domácností každý rok více než třicetiprocentním tempem. Od roku 2000 se dluhy domácností ztrojnásobily," řekl Právu hlavní ekonom ČSOB Petr Dufek.

 

Domácnosti se stále více zadlužují nejen prostřednictvím spotřebitelských úvěrů, ale i hypoték. Bez nich by si většina mladých lidí dnes nedokázala pořídit vlastní bydlení. Půjčky na bydlení tvoří asi 68 procent všech úvěrů domácností, podle ekonomů však do budoucna poroste hlavně podíl spotřebitelských úvěrů. Jejich objem se za poslední rok zvýšil o téměř čtyřicet procent.

 

Na dno to jde rychle

 

Z nedávného průzkumu vyplývá, že už každá sedmá domácnost v Česku má se splácením svých závazků potíže. Spotřebitelské úvěry mohou být podle expertů zrádné, protože odnaučují lidi spořit a rozumně hospodařit. Umožňují jim okamžitě získat vysněné věci z reklam, na první pohled navíc za výhodných podmínek. Půjčit si lze přitom prakticky na cokoli - jízdní kolo, elektroniku, nábytek či jiné vybavení bytu, ale třeba i na dovolenou v zahraničí. Firmy, které peníze poskytují, většinou ani účel takové půjčky nezajímá.

 

Po zklidnění opojné nákupní horečky ale může snadno přijít rozčarování. To když člověk zjistí, že mu potřebné prostředky na pravidelné měsíční splátky v peněžence chybějí. Někdy je na vině ztráta zaměstnání nebo zvýšení životních nákladů, jindy koupěchtivý spotřebitel pouze přecenil své možnosti splácet.

 

Další vývoj pak může nabrat až tragických rozměrů. Průzkumy totiž dokazují, že přibývá lidí, kteří si na umoření svých dluhů půjčují další peníze. Protože je však seriózní ústavy kvůli záznamům v úvěrovém registru často odmítnou, obracejí se i na firmy s pochybnou pověstí a také lichvářskými úroky. Ty mohou dosahovat i padesáti a více procent. Z takové pasti již zpravidla není úniku. Na dně spirály, po níž ze všech stran vysávaný dlužník klesá níž a níž, pak čeká exekutor.

 

Nebezpečné půjčky

 

Pikora stejně jako někteří další ekonomové soudí, že pro spotřebitele je rizikovější spíše hypotéka, protože při patnáctileté či delší době splatnosti úvěru člověk nemůže odhadnout, jak se bude vyvíjet jeho finanční situace. "Jestli ztratí práci, tak bude mít problém splácet jakýkoli úvěr," upozornil Pikora.

 

Podle většiny expertů jsou ale mnohem nebezpečnější sice krátkodobé, proti půjčkám na bydlení však třeba i desetinásobně více úročené spotřebitelské úvěry. U hypotéky, která je dnes cenově poměrně dostupná, si každý zpravidla dobře promyslí možná rizika a spočítá si, zda na takto velkou a dlouhodobou investici opravdu má. Nezajištěným klientům banka navíc hypotéku ani neposkytne. Naopak drahé, ale současně i rychlé spotřebitelské půjčky bez požadavku na zajištění si však stále víc lidí bere bezhlavě.

 

Přestože úroky u spotřebitelských úvěrů se na trhu běžně pohybují mezi deseti až třiceti procenty, řada spotřebitelů se lehce nechá zlákat vidinou "bohatších Vánoc" vyvolanou provokativní a často i klamavou reklamou peněžních ústavů (kdy třeba neuvádějí všechny poplatky spojené s úvěrem).

 

Hlavně být "in"

 

Masívní reklama, aby si lidé pořídili to, na co by jinak museli šetřit, touhu a chuť si půjčit podle ní výrazně posiluje. "Kdo má určitý typ a značku auta, byt v reprezentativní lokalitě, značkové oblečení, jen ten je in" a může stoupat na společenském žebříčku, masíruje lidi reklama. K zájmu o půjčky přispěly extrémně nízké úroky, rychlá možnost půjčit si peníze a dobrý ekonomický růst ČR," říká Hronová.

 

Rodinné finance a životní styl by lidé podle církve neměli nikdy zakládat na filozofii "žití na doraz", a už vůbec ne na názoru "po nás potopa". Člověk, který se domnívá, že má všechno "dobře spočítané", a přesvědčovaný reklamou, že "na to má", může snadno podlehnout psychologickému sebeklamu, že je "svého štěstí výlučným strůjcem". Vyléčení z této iluze může mít podobu léčby šokovou terapií, připomínají v textu dokumentu katoličtí biskupové.

 

Jakub Svoboda, Jiří Vavroň, Právo

 

 

TA3 - 3.1.2006:

 

Zadluženost lidí SK roste ročně o 40 % a v budoucnu se tempo zvýší. Současný stav dluhů obyvatel SK je 15 % HDP, v západní Evropě je to 50 % HDP a v USA 80 % HDP. Tam ovšem tomu odpovídá i největší počet bankrotů a exekucí.

 

 

 

2616.  V Praze zakázali pouliční reklamu.                                                             15.12.2005.

 

 

 

V Prahe zakázali pouličnú reklamu

 

 

Za porušenie bude hroziť dvojmiliónová pokuta

 

[15.12.2005, ČTK]

 

V centre hlavného mesta Českej republiky je od štvrtku 15. decembra zakázaná pouličná reklama. Z Prahy by mali zmiznúť plagáty na tyčiach, autách propagujúcich firmy či služby aj ľudia rozdávajúci letáky.

 

Tieto spôsoby reklamy podľa pražského magistrátu obťažujú obyvateľov mesta aj turistov, letáky navyše často končia na zemi, čím sa znečisťuje prostredie. Zákaz sa bude týkať aj balónov a zvukovej reklamy s výnimkou rozhlasu a televízie. (Aby tato média mohla účinněji ovládat loutkolidi – poznámka zpracovatele).

 

Za porušenie zákazu bude hroziť sankcia vo výške dvoch miliónov českých korún. Magistrát Prahy už pred letom zakázal reklamu na erotické služby. Nariadenie nebude platiť pre charitatívne akcie, propagáciu politických strán a ohlásené demonštrácie.

 

 

Jedna z reakcí na výrazné omezování osobních svobod pseudosystémem:

 

Helena, 15.12.2005

 

„Na nás to neplatí, my jsme SVĚTLONOŠI, nás nikdo nezastaví, jejich „vyhlášky“ ať si strčí za klobouk. Praha je moje parketa a bude ZÁŘIT SVĚTLEM LÁSKY.

 

Žádné bubáky neposlouchám, jenom PÁNA JEŽÍŠE KRISTA a VESMÍRNÉ PŘÁTELE V MÉM DUCHOVNÍM SRDCI.“

 

 

 

2617.  Sledování všech aut v Británii.         (Napsal Vladimír S.)                              23.12.2005.

Místo: Kanada.

 

 

 

Britská vláda bude od nového roku

šmírovat každou cestu každým autem na Ostrovech

 

Britská vláda oznámila, že kamerizace Britských ostrovů a šmírovací technologie dosáhla takové hustoty a kvality, že by bylo škoda toho nevyužít a začíná od nového roku (2006) monitorovat a archivovat KAŽDOU CESTU KAŽDÝM AUTEM KAŽDÉHO na Britských ostrovech. Kamery rozmístěné doslova VŠUDE budou přenášet obraz každé ulice do centra, kde automatický software rozliší značku auta a uloží do databáze čas a směr jízdy. Doplňkové informace budou dodávat bezpilotní letouny a vrtulníky kroužící 24 hodin denně nad svými sektory. Pokud náhodou bude existovat kout, kam kamery nedohlédnou, pomocí snímků z letadel a časové synchronizace se obraz doplní. (A pomocí 30 družic GALILEO od roku 2008 – pozn. zpracovatele Ivo A. Bendy.)

Následný program bude (zřejmě v reálném čase) skládat údaje z jednotlivých kamer a z leteckých záběrů do celkového obrazu, takže represivní složky budou přesně vědět kdo kdy kam jel. Informace prý bude uložena dva roky.

Britské listy uvádějí, že jenom v Londýně to bude 35 milionů registrovaných značek denně a v celé Británii pak 100 milionů.

To prý ještě není všechno. Usilovně se pracuje na tom, aby kamery rovněž rozeznaly a zaznamenaly tváře lidí. Tím dosáhnou toho, že nejen cesty autem, ale i cesty chodců, cyklistů, plavců a jezdců na koních budou mapovány a archivovány. Software pro identifikaci lidské tváře ještě není bez chybek, ale zlepšuje se velmi rychle. Spolu se směrovými mikrofony na každém sloupku tak britská vláda dosáhne absolutní informovanosti o každém jednotlivém členu britského království. Bude znát každou minutu aktivity každého svého občana. Bude vědět, kdy a kdo šel kam, koho tam potkal a o čem se spolu bavili. Bude vědět, co si dal v restauraci, kolik za to zaplatil, kolik dal tip a (po propojení s kamerami soukromých společností) bude vědět např. i to, kolikrát vzepřel činku v soukromém fitnes klubu. Bude vědět doslova o každém prdu.

Na plošnou analýzu chování jednotlivců bude nasazen další software, který bude upozorňovat na nepravidelnosti a "divné" chování. Např. neobvyklá procházka večer, návrat na stejné místo, zjevná nervozita, apod.

Vláda také (mimo jiné) bude přesně vědět, zda je někdo nevěrný, komu zahýbá, s kým a kolikrát.

Každý drobný přestupek bude registrován, viník odhalen a okamžitě potrestán. Příklad: Vláda zakáže kouřit na veřejnosti (jakože to k tomu směřuje). Člověk, který si na procházce ve vylidněném městském parku zakouří, bude odhalen. Účtenka na pokutu mu přijde rovnou domů.

Ne, nemyslím si, že budou trestat každého za každý drobný přestupek. To by zvedlo bouři nevole. Naopak jsem přesvědčen, že dlouho nechají lidi ukolébat relativním "nic se neděje". Ale budou to ukládat. A využijí toho u těch, které budou chtít potopit. U disidentů. U divňochů. A vůbec u lidí, kteří nějak nezapadají.

Tak. Šokující není to, co si ti h…. dovolují, ale to, jak na to reagují britští občané. Schválně – tipněte se. Vyrazili do ulic ?  Demonstrují ?  Defenestrovali grázly z britského parlamentu ?  Házejí vajíčka na budovu Ministerstva pravdy ?  Píšou do novin ?  Drží hladovky ?  Bombardují své „demokraticky volené zástupce“ telefonáty a faxy ?  Nic z toho. Zdá se, že to ani nezaregistrovali. Pokud ano, tak … nemám, co bych dodal.

Zprávu uveřejnil britský Independent, aniž by vyvolala větší odezvu. Tedy mohu-li soudit ze vzdálené Kanady. Prošel jsem se přehledem britského tisku, jak byl připraven BBC. Cituji:

Financial Times ve své každoroční anketě zvolily mužem roku muže hned dva: Zakladatele internetového vyhledávače Google Sergeje Brina a Larryho Page.

Timesy po konzultaci s meteorology čtenářům oznamují, že se letos zase nedočkají bílých Vánoc. To zklame hlavně ty, kteří si na sníh vsadili.

Daily Telegraph vedl rozhovor s Oliverem Letwinem, který má v Konzervativní straně na starosti politickou strategii.

A tak dále. Pokud některé noviny tu informaci uveřejnily, zapadla někde na dvacáté straně jako zcela nedůležitá.

Zbláznil se svět ?

Británie je tedy první zemí, která bez nadsázky předčila orwellovskou vizi angsocu, jak je popsána v románu 1984. Od Orwella bylo vizionářské, že děj románu umístil do téže země a na totéž místo, kde o jednadvacet let později dochází k jeho naprostému zhmotnění.

Nemyslím, že potřebuji svou věštící křišťálovou kouli, abych předpověděl další vývoj. Řádově několik měsíců, maximálně rok bude trvat, než toto opatření převezmou další státy. Nikde nikdo proti tomu nikdy nic neřekne. Ale ano – řekne. Pár potrhlých důchodců z těch několika organizací zabývajících se právem člověka na soukromí. Pár blogů a pár disidentských webů o tom upustí poznámku nebo rovnou článek. Pár lidí si to přečte a napíše do diskuse to je teda bo…. a co budeme dělat, že ?  Pár hňupů bude kontrovat, že není třeba nic dělat, protože kdo nic nedělá, nemá se čeho bát. A pojede se dál močálem černým kolem bílých skal.

Děti, které za několik roků dospějí, to budou brát už jako naprostou samozřejmost. A budou se cítit nejistí, pokud náhodou zabloudí do končin, kde kamery nejsou. Personal security, you know...

Uff. Jsou chvíle, kdy pochybuji, jestli má cenu žít. Toto je jedna z nich.

 

To je LOUTKOVÝ SVĚT – pozn. zpracovatele na  www.vesmirni-lide.cz  sdělení 2617.

 

 

 

2618.  Aktéři pseudosvěta (829).        (Přijal Ivo A. Benda.)            7:45-7:51 hodin. 5.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

 

 

AKTÉŘI PSEUDOSVĚTA

 

 

 

 

„AKTÉŘI PSEUDOSVĚTA NA PLANETĚ ZEMI

PROLHANÉHO KRÁLOVSTVÍ PSEUDOTVŮRCŮ

 

 95-TI % LŽÍ, NEPRAVD, POMLUV, PODVODŮ, LOUTKOVÁNÍ, ILUZÍ, KRADENÍ ENERGIÍ, ARANŽOVÁNÍ, MASKOVÁNÍ, ŠAŠKOVÁNÍ, ZATEMŇOVÁNÍ, ZAMLŽOVÁNÍ, NEVĚDOMOSTI, ZESMĚŠŇOVÁNÍ, STUPIDITY, PSEUDOINFORMOVÁNÍ, ABSURDNOSTÍ, NENORMALIT, PŘEVRACENÍ, HLOUPOSTI, OHLUPOVÁNÍ, OBELHÁVÁNÍ, ODVÁDĚNÍ, PŘETVÁŘEK, UMĚLOSTÍ, NÁSILNÉHO ZASAHOVÁNÍ, MANIPULACE, OVLÁDÁNÍ A OHLUPOVÁNÍ DRUHÝCH, VNĚJŠÍHO LESKU, ZLATÉHO TELETE, FALEŠNOSTI, NEUPŘÍMNOSTI, POKRYTECTVÍ, ŠPICLOVÁNÍ, ZKRUCOVÁNÍ, FALZIFIKACÍ, KAMUFLÁŽÍ, NESVOBODY A JINÝCH OHAVNOSTÍ Z DÍLNY PSEUDOTVŮRCŮ A JEJICH LOUTKOVÉ OVLÁDACÍ PYRAMIDY

( OBR. 2000 NA  www.vesmirni-lide.cz )

 

ZHOLA NEMOHOU DOSÁHNOUT

 

ŠŤASTNÉHO, LÁSKYPLNÉHO, ZDRAVÉHO, BOHATÉHO, HARMONICKÉHO, SVOBODNÉHO A NAPLNĚNÉHO ŽIVOTA, ZVLÁŠTĚ TEHDY, KDYŽ TOTO VŠE JE POSVĚCENO PŘES URČITÉ TECHNOLOGIE VŠEMI ŘÍDÍCÍMI POZEMSKÝMI STRUKTURAMI, POČÍNAJE VLÁDAMI A PARLAMENTY A JEJICH CENTRÁLNÍMI MÉDII, PŘES CÍRKVE A DALŠÍ NÁBOŽENSKÉ ORGANIZACE, AKADEMII VĚD, FIRMY A JEJICH REKLAMY A KONČE TOU NEJMENŠÍ OVLÁDACÍ ORGANIZACÍ, KTERÝCH JE ZDE MRAKY….

 

---

 

TEDY, POKUD BUDUJETE

OTROKÁRNU, ZLATÉ TELE A VNĚJŠÍ LESK – BABYLÓNII – PEKELNÝ SVĚT,

JE TO MARNÉ PODNIKÁNÍ S VELMI NEPŘÍJEMNÝM KONCEM A DŮSLEDKEM.

 

TO SI ZAŽÍVÁTE NA VLASTNÍ KŮŽI, V NEVĚDOMÉM STAVU,

NEBOŤ NEPOSLOUCHÁTE HLAS SVÉHO DUCHOVNÍHO SRDCE,

UVNITŘ - VE STŘEDU SVÉ HRUDI, KDE JE UKRYTO VŠE PRAVÉ, ČISTÉ, PRAVDIVÉ, MOUDRÉ, ZÁKONITÉ, ZDRAVÉ, NORMÁLNÍ, MILUJÍCÍ, UPŘÍMNÉ, INTELIGENTNÍ,

JE TAM TO, CO PATŘÍ STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH.

 

VZPAMATUJTE SE AKTÉŘI NEGATIVNÍHO STAVU,

NEBOŤ PLANETA ZEMĚ JE JEN PŘESTUPNÍ STANICÍ,

SVÝM DOCÍLENÝM VIBRAČNÍM STAVEM SE SMĚŘUJETE

DO TĚCH SPOLEČNOSTÍ - SVĚTŮ, KTERÉ SI SAMI MILIONKRÁT VOLÍTE.

 

VE VAŠEM PŘÍPADĚ TO JSOU TEMNÉ SPOLEČNOSTI - SVĚTY – OTROKÁRNY PSEUDOTVŮRCŮ.

 

V PŘÍPADĚ LÁSKYPLNÝCH LIDÍ S OTEVŘENÝM DUCHOVNÍM SRDCEM,

KTERÝCH JE TU DNES JEN 2,5 % (OD 4. OTÁČKY DUCHOVNÍ CESTY),

NEBESKÉ SVĚTY – RÁJE – PRAVÉ DOMOVY

 STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH.

 

VŠE JE V NEUSTÁLÉ ZMĚNĚ,

A TAK I VY SE MŮŽETE ZMĚNIT K LEPŠÍMU,

ZÁLEŽÍ JEN A JEN NA VAŠÍ VOLBĚ.

 

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS.“

 

 

 

Také zobrazeno: Pohádka o prolhaném království (film).

 

 

 

2619.  Co to tady děláte ? (830).     (Přijal Ivo A. Benda.)       10:04-10:16 hodin. 26.12.2005.

Místo: Martin.

 

Tak aktuální otázka:

 

 

CO TO TADY DĚLÁTE ?

 

 

„Když na Zemi pohlížíme

z mateřských lodí našich,

hodně věcí vidíme

a často i žasneme.

 

Všude se to mele,

samé boje o energie,

v očích lidských zlaté tele

nejčastěji vidíme.

 

Jakési hmotné pachtění

a velmi pevné ukotvení

k jednomu místu na Zemi

lidských bytostí zjišťujeme.

 

Oni program ovládání přijali,

ne ze dne na den, ale po životy,

v domnění, že tak štěstí docílí,

ale to je podvod převeliký.

 

My ten program vidíme

v počítačích Temných světů,

datasystém je základem

uvinutý předem několik roků.

 

Pak jsou malé korekce

u těch, co se jim loutkovat nechce,

ve snaze je vrátit zpět

do programu, zvaný datasystém.

 

My tedy předem vidíme

co kdo tady loutkuje,

snadno tedy odhadneme

další vývoj bezduchých těl.

 

Tohle zakleté království

jste si tady vytvořili,

mnohokrát volbou negativní

jste SRDCE DUCHOVNÍ zahodili.

 

Proto tady na Zemi máte

svět před absolutním zničením,

život si vždycky cestu najde,

avšak v jiném rozpoložení.

 

To je informace cenná

pro vaše uvězněné vědomí,

že všechny stavy jsou možné,

záleží na VAŠEM ZVOLENÍ.

 

My jsme Andělé z Nebe,

co lásku čistou neseme,

vám lidem zakletým,

k vysvobození z programů – zajetí.

 

Nezasahujeme nijak do vašich věcí,

milujeme jen, a nic víc,

vždyť to je náš život přeci,

Pravý, čistý, andělský.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2620.  Kam jste to dopracovali ? (831). (Přijal Ivo A. Benda.)  10:50-11:05 hodin. 26.12.2005.

Místo: Martin.

 

Tak aktuální otázka:

 

 

KAM JSTE TO DOPRACOVALI ?

 

 

„Kam jste to dopracovali ?

Odpovězte si sami:

V NEMOCNICÍCH máte

odpověď vyčerpávající.

 

Tam vidíte odpověď celou

když po kratičkém pseudožití

onemocní vaše loutkotělo

a je odsouzeno jako nefunkční.

 

Ovšem to je VIDITELNÁ odpověď

každému a všem, co sledují,

jak lidstvo na této Zemi

volí své HODNOTY ŽIVOTNÍ.

 

Především v průběhu žití

vidíme méně viditelné

lidské falešné chování,

které coby PROGRAMY z Temnot přijali.

 

Tam si výhybky přehazujete

do odpovídajících společností,

které si neustále vybíráte

svým vibračním stavem vědomí.

 

Zdůrazňujeme, že TO KAŽDÝ SÁM

ZA SEBE VOLÍ kvalitu života,

on pak dostává ocenění,

odměnu, kterou zná a neuklidí.

 

Pochopte lidé milí,

že ve svých rukou máte žití

a můžete i SRDCE OTEVŘÍT,

pokud dojdete k tomuto poznání.

 

Tam chrám Světla máte,

samého Prvotního Stvořitele,

co miluje vás od stvoření

a kvalitní život vám nabízí.

 

Ale On nikoho nenutí,

On je LÁSKA, MOUDROST, DOBRO, ŽITÍ,

v Nebi své děti nosí,

kde jste i vy kdysi byli.

 

Dveře Nebeské se otvírají

každému, kdo SRDCE DUCHOVNÍ volí,

pak transformaci svých těl rozvíjí

a přemění se k nepoznání.

 

Z těžkého člověka se stane

ZÁŘÍTKO lehké, skvoucí,

proudící láskou Stvořitele

a vědomí konečně otevřené.

 

Tak jak motýl se zrodí,

z kukly vylétne do přírody,

tak i tento člověk osvícený

v Nebi spočine na věky.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2621.  Oslavujete programy z Temnot ? (832).        (Přijal Ivo A. Benda.)

 17:25-17:46 hodin. 7.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

OSLAVUJETE PROGRAMY Z TEMNOT ?

 

 

„ČASOMÍRA lidská

z Temných světů dodaná

je základem programů podvodných,

jež lidé přijímají s chutí.

 

Sekundy, minuty, hodiny,

dny, týdny, měsíce a roky,

jsou nedílnou součástí

systému ovládání lidí.

 

V Nebi v žádných světech

časomíru nenajdete,

každý si sám čas tvaruje

a nemá proč měřit jej.

 

Lidské myšlenky spoutány jsou

plány, programy, termíny a časomírou,

co prší v programech k nim

jako déšť znaků prostorových.

 

Žádný čas není řídící,

to druzí ovládají vás,

to proto, že nejste milující

a tak vás spoutal čas.

 

Silvestr oslavuje časomíru

a loutkolidé se pseudoradují

z Temného ovládání

a v nevědomosti svobodu ztrácí.

 

Dál se v této Babylónii

čas slaví a uctívá,

to on je stále napájí,

odjinud z Temnot posílán.

 

Ale NE všichni takto činí,

nemají čas za důležitý,

oni se životem prošli,

aby jednou Pravdu nalezli.

 

Vibrace čisté lásky jsou tím,

co čas váš zrychlí

a neumožní programům vyslaným

přiblížit se k vaší lásky záři.

 

SRDCE VAŠE DUCHOVNÍ

má moc největší,

když otevřete jej, svítí,

bílým světlem lásky.

 

Tak se tato scéna

stává pouze dílčí,

někteří ji narušují

a životem vnitřním žijí.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2622.  Já nerozuměl (833).              (Přijal Ivo A. Benda.)           17:45-18:01 hodin. 7.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

JÁ NEROZUMĚL

 

 

„Z nebeských světů já na Zemi si odskočil,

skluzavkou do nevědomosti se narodil,

tělem mimina si zde založil

krkolomnou anabázi poučení.

 

Nejtěžší je NEVĚDOMOST, to vím,

o tom kdo jsem, proč jsem přišel, za kým,

o Temném loutkovém království

zde na planetě Zemi.

 

Jak najít cestu a kudy jít ?

To těžké bylo pro mne, vím,

jen SRDCE pootevřené mi dávalo směr,

kde STVOŘITEL PRVOTNÍ mne vedl VEN.

 

Z labyrintu loutkolidí,

co všechno možné zfalšovali,

jen aby mne v nevědomosti dostali

dolů, do Temnot, které sami volili.

 

Já citem vybral si Pravdu a mír,

i za cenu rozchodů s „přáteli“,

neboť to byla pseuda jen,

naprogramované lidské loutky.

 

Takto volil jsem si mír,

harmonický život a cíl,

nalézt ty, co ve Vesmíru dlí,

jinde, mimo tuto loutkovou Zemi.

 

Cítil jsem, že tam je KLÍČ,

ve Vesmírech, světech vzdálených,

avšak pro lásku velmi blízkých,

neboť vzdálenost je jen iluzí.

 

Myšlenkou jsem spojen byl,

ať já věděl či nikoli,

s mými bratry a sestrami,

ANDĚLY SVĚTLA – VESMÍRNÝMI LIDMI.

 

JEŽÍŠ vedl kroky mé,

Aštar a další milovaní,

abych našel cestu VEN

z této šílené Temnoty.

 

Tak jednoho dne se stalo

po mnohaletém hledání,

po dobře zvládnutých zkouškách svých,

že Světlo Pravdy zasvítilo.

 

OTVÍRÁNÍM SRDCE začal jsem,

abych lépe bratry a sestry slyšel,

cítil je v duchu a v lásce,

jak oni bludištěm mne vedou VEN.

 

Vysvobozování se z pasti

je hlavní nástroj vědomí,

LÁSKOU ČISTOU K DRUHÝM

a NEZIŠTNOU SVĚTELNOU PRACÍ.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2623.  Bílý holoubek (834).             (Přijal Ivo A. Benda.)           18:03-18:12 hodin. 7.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

BÍLÝ HOLOUBEK

 

 

„Denně vídávám před mými okny,

jak bílý holoubek se tam skví,

volá mne a mrká z dáli,

abych Domů do Ráje se zas vrátil.

 

Dej holoubku bílý tomu chlapci

krásné jednoduché znamení,

aby on už taky pochopil,

že návrat Domů se blíží.

 

Úkoly světelné zde završíš,

a lidem Světlo rozšíříš,

pak cestu k Domovu jim sdělíš

a lehce se vzneseš do výšin.

 

Vše je takto vymezené

naším milovaným Stvořitelem,

se kterým ty příslib máš

splnit ÚKOL SVĚTLA.

 

Pak se objeví holoubek bílý,

on cestu Domů ti uvědomí,

kde láska věky kvete

a není lží a násilí.

 

Věř, že on rád tě má,

okem pokukuje ti do okna,

tam zří tě Ivo milý,

krásný něžný holoubek bílý.

 

Dny se ti již krátí,

program Temný není tvou mátí,

Světlo OTEVŘENÉHO SRDCE

na cestu Domů ti svítí.

 

Těšit se Domů můžeš,

už jen krok chybí, a věř,

že zpět se již nevrátíš,

vzpomínka zůstane na Zemi ti.

 

Však nadále pomáhat můžeš

z nebeských výšin těm v bažině,

aby i oni jednou zřeli

PRAVDU CELOU I STVOŘENÍ.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2624.  Být v dobru užitečný druhým (834).              (Přijal Ivo A. Benda.) 

         18:13-18:23 hodin. 7.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

BÝT V DOBRU UŽITEČNÝM DRUHÝM

 

 

„Jaký smysl má tvé žití

zde na této loutkové Zemi ?

Od věků známá moudrost ti sdělí

BÝT V DOBRU UŽITEČNÝ DRUHÝM.

 

Není ti tu souzeno

pseudožít, jako ti druzí,

ty vybral sis něco jiného

BÝT V DOBRU UŽITEČNÝ DRUHÝM.

 

Dávno sis lásku osvojil

ve statisících životech svých,

abys také na planetě Zemi

BYL V DOBRU UŽITEČNÝ DRUHÝM.

 

Nežiješ pro sebe, nehoníš zisk,

máš jistotu v SRDCI DUCHOVNÍM,

věříš STVOŘITELI PRVOTNÍMU věky,

BÝT V DOBRU UŽITEČNÝ DRUHÝM.

 

Tak se činíš nenápadně a víš,

že cesta je velkým poučením,

neloutkovat a neposlouchat ještěry,

ale BÝT V DOBRU UŽITEČNÝ DRUHÝM.

 

Nejsi prvňáček na této pouti

v tisících životech jsi toto učil,

milovat čistotu a pravdy,

BÝT V DOBRU UŽITEČNÝ DRUHÝM.

 

Nemáš slitování před těmi,

co živí šílené podvodné ovládání,

ukazuješ jim polopatě

JAK BÝT V DOBRU UŽITEČNÝ DRUHÝM.

 

Milující člověk zde svítí

ve Tmě, která obklopuje Zemi,

on ví, že si po věky zvolil

BÝT V DOBRU UŽITEČNÝ DRUHÝM.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2625.  Sdělení od Plejáďanů.                    (Přijal Petr S.)        20:11-20:27 hodin. 27.12.2005.

Místo: Mělnicko.

 

 

Prosím tě milý Prvotní Stvořiteli, která z těchto civilizací nám je nejvíc podobná ? Emur, Omnur, Tonayate.

 

„Milý synu, jsem tu Já, váš Stvořitel Prvotní všeho a všech. Všechny vám jsou podobné, jsou to lidé jako vy.“

 

„Zdravíme tě my, Plejáďané z Omnuru, Erry, Tonayate a mnoho dalších planet v Plejádách, s láskou vám stále pomáháme, milujeme vás a nikdy vás neopustíme. Vy jste naší SOUČÁSTÍ, tvoříme CELEK, jsme částečně vaši předci, stále jsme ve vaší blízkosti. Pracujeme pro blaho všech a je nás hodně v této Galaxii. Stále přilétají další pozorovatelé, ale nemůžeme zasahovat do vašich životů. Fyzicky jen výjimečně, je-li to vůle Nejvyššího a dovolují-li to KOSMICKÉ ZÁKONY, které dodržujeme a podle nich žijeme, jsme na lodích ve vašem solárním systému a pozorujeme vše, co je na Zemi. Bylo zachráněno několik druhů zvířat, rostlin a živočichů i lidí a stále trvá EVAKUAČNÍ POHOTOVOST. Jsme tu v tisících lodích pod clonami a milujeme vás.

 

Dej to dál lidem, s láskou Plejáďané z Omnuru, Tonayate, Erry.

 

 

 

2626.  Kdyby lidé věděli (835).              (Přijal Ivo A. Benda.)     23:00-23:18 hodin. 9.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

KDYBY LIDÉ VĚDĚLI

 

 

„Kdyby lidé věděli,

jak úžasně překrásné mají své DUCHOVNÍ SRDCE,

pak by ihned obrátili a V ZÁŘ otevřeli jej

a udělali by si kolem sebe Andělské Nebe.

 

Kdyby lidé věděli,

odkud přišli a jak kdysi žili,

jaké šťastné a úchvatné životy měli v Nebi,

okamžitě by obrátili a vrátili by se zpět ke Stvořiteli.

 

Pokud by lidé věděli,

jaké krásné a hodnotné životy mohou mít,

pak by rychle obrátili,

a na stávající život rychle zapomněli.

 

Pakliže by lidé věděli

to, co mají ukryto ve STŘEDU své hrudi,

pak by rychle myslet přestali

a SRDCEM OTEVŘENÝM SPRÁVNĚ CÍTILI.

 

Jestliže by lidé seznali

jaké kouzlo lásky mají,

pak by jej rychle uchopili

a celý svůj život k nepoznání převrátili.

 

Ovšem jakmile by lidé se dozvěděli,

že v SRDCI SVÉM DUCHOVNÍM

mají členy své Duchovní rodiny,

pak by rychle tyto Anděly Světla oslovili.

 

Pokud by lidé pochopili,

že ve STŘEDU SVÉM POKLAD MAJÍ,

pak by zlaté tele nehledali,

nikde vně kolem sebe již.

 

Až lidé objeví

STVOŘITELE PRVOTNÍHO V SOBĚ,

pak nebudou loutkovat scény,

ale Pravý život svůj naleznou konečně.

 

Jednou lidé uznají,

že ČISTOTA A CIT LÁSKY JE OBSAHEM ŽIVOTA,

pak svět změní k nepoznání

a v nenávratnu se ztratí tahle loutkohra.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2627.  Co značí milovat (836).           (Přijal Ivo A. Benda.)           6:50-7:25 hodin. 10.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

CO ZNAČÍ MILOVAT

 

 

„MILOVAT někoho znamená,

dopřát mu svobodu a volnost,

láskou čistou jej zaplavovat

a štěstí, radost mu přát,

v dobru, pravdě, rovnosti a moudrosti mu pomáhat,

jeho život obohacovat,

sdílet s ním rozmanité prožitky a cíle,

poskytovat mu to, co sám nemá,

činit ho šťastným a naplněným,

společně dobro, pravdu, lásku druhým poskytovat

a světit STVOŘITELE PRVOTNÍHO VŠEHO A VŠECH tak,

ku prospěchu celého Stvoření.

 

MILOVAT znamená v první řadě DÁVAT,

ne na prvním místě brát,

poskytovat vše moudré, dobré, pravdivé, krásné a hodnotné,

ne však toto prodávat,

možnost svobody a volby mu dopřávat

a tak bohatství, rozmanitost života dávat,

ničím milovaného nespoutávat

a plnost prožitků mu dopřávat,

aby v lásce čisté kráčet mohli jste oba,

vzhůru ke Stvořiteli Prvotnímu, do vyšších kvalit života !

 

MILOVAT značí nenásilné sjednocení a spojení,

udržování JEDNOTY a HARMONIE v prospěch Stvoření,

je to vpojení obou já do JEDNOHO VĚDOMÍ,

a vzniká tak JEDNA SPOLEČNÁ SJEDNOCENÁ BYTOST

nejen s jedním člověkem milovaným,

ale s mnoha dalšími, kteří tvoří společenství,

které tak v JEDNOTĚ dlí

a JEDEN směr vzhůru ke Stvořiteli Prvotnímu drží.

 

Zvláště vám, lidé na planetě Zemi, opakuji:

MILOVAT NEZNAČÍ vlastnit a ovládat,

manipulovat, brát a ničit,

nepatří tam žárlivost, trápení,

není tam iluze a mámení,

žádná dominance a nadřazování,

bez plánování a kalkulací,

žádné postranní úmysly sobeckých zájmů, firmy,

ani kojení choutek a chtíčů bez čisté lásky,

sexualita bez pozitivního láskyplného obsahu,

není to vnější předvádění a přetvářky,

to vidíme většinou u lidí na planetě Zemi !

 

Dožadovat se násilím od někoho něco

znamená OVLÁDAT HO, brát a krást mu energii.

 

Toto pojetí MILOVÁNÍ je pro většinu z vás nové a revoluční,

bořící ovládací programy z Temnot, které i v zatížených genech máte,

můžete je odstranit prací na SOBĚ – kontrolou vlastních myšlenek,

vědomím ZMĚNY ve vedení OTEVŘENÉHO DUCHOVNÍHO SRDCE,

s prosbami ke STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH,

k PÁNU JEŽÍŠI KRISTU,

k nám, ANDĚLŮM SVĚTLA – VESMÍRNÝM LIDEM,

s co nejčistšími úmysly.

 

Na toto vše jste ZKOUŠENI V DUCHOVNÍ CESTĚ (sdělení 819 – 847, obr.688)

DLE ZÁKONŮ ŽIVOTA, vyvíjíte se s cennými prožitky,

jste patřičně odměňováni – viz také KÁZÁNÍ NA HOŘE

a NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA (7 knih)

na internetu   www.vesmirni-lide.cz    www.andele-svetla.cz  .“

 

 

Děkuji Stvořiteli Prvotní všeho a všech a vám, Vesmírným lidem za tato poučná poselství lásky a pravdy. Ivo.

 

 

Poznámka zpracovatele Ivo A. Bendy:

 

Lidé na počátku duchovní cesty mají PŘEVRÁCENÉ vědomí pozitivity a negativity (bílé je pro ně černé a černé je pro ně bílé), v půlce Duchovní cesty mají vědomí pozitivity a negativity ČÁSTEČNĚ PŘEVRÁCENÉ A ČÁSTEČNĚ SPRÁVNÉ, na konci Duchovní cesty mají vědomí pozitivity a negativity SOULADNÉ SE SKUTEČNOSTÍ (viz i graf dole v obr. 688). Nevkládejte prosím do našich textů slůvko JENOM (JEN, POUZE), děkuji, s láskou v srdci Ivo.

 

 

Sdělení 2627                                                                                                   10.1.2006

 

2628.  Budeš-li si přát.                      (Přijala Helena N.)                                           8.1.2006.

Místo: Zlín.

 

 

 

 

BUDEŠ-LI SI PŘÁT

 

 

„Cestou klikatou tvůj život se ubírá,

má však začátek, konec i svůj řád.

Na cestě tvé chtěl bych ti přát

hodně lásky, zdarů v poslání

a mnohokrát poděkovat za tvé otevřené srdce,

z kterého proudí láska nekonečná do všech stran.

 

S láskou a s vděčností

toužím tak DÁT

mnoho pohlazení a pozdravů,

které tak rád

z celého svého srdce předávám vám

od Vesmírných Přátel a Andělů Světla

milujících vás po všechen čas.

 

S láskou velikou a odhodláním

zastavit aspoň na chvíli čas

a zůstat v jednom jediném okamžiku

s povšechností Pána Ježíše Krista

v každém z vás

na této krásné planetě Zemi,

která tak bytostně potřebuje

víru síly a lásky

každého, kdo touží

na této Zemi vytvořit RÁJ

láskyplných srdcí

objímající bezpodmínečnou láskou

úplně každého, bez rozdílu ras.

 

Potom přijde čas,

kdy Stvořitel milovaný se vás zeptá:

KOLIK LÁSKY JSTE DALI ?

TOLIK SE ZASE TEĎ VRÁTÍ K VÁM.

 

Má poslední sloka

bude poděkováním všem,

kteří čtou tyto řádky

a zvláště těm, kteří se stali

agenti pozitivního stavu

a své poslání si plní s láskou v tento čas.

 

S láskou předal Aštar Šeran všem.“

 

 

 

2629.  Já všem lásku přeji (837).        (Přijal Ivo A. Benda.)          6:06-6:22 hodin. 12.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

JÁ VŠEM LÁSKU PŘEJI

 

 

„Milujte se a mějte se rádi,

já všem čistou lásku přeji,

nedělejte žádné plány a přejte také ji,

soustřeďte se na ČISTOTU LÁSKY !

 

Milovat se znamená dávat čistotu,

upřímnost, radost, štěstí a oslavení

všech těch nejkrásnějších citů a vlastností,

které od STVOŘITELE PRVOTNÍHO používáte s radostí.

 

Vždyť je to tak krásné, lidé,

pěstovat v sobě ten čistý cit,

který v Nebi od věků máte,

a který jste vždy snili mít.

 

Věřte mi lidé milí,

já nebudu na nikoho žárlit,

takových lidí jako já jsem

na planetě Zemi mnoho není.

 

Přeji vám a dávám pomoc svou

jak uchopit to čisté v sobě a mít

srdce dokořán ve středu své hrudi

stále víc, ještě víc, v EXPLOZI BÍLE ZÁŘÍCÍ !

 

Tuto pomoc já dávám vám,

protože miluji vás a věřím vám,

že nezahodíte pravdu a dobro ve vás,

se slzami v očích a s důvěrou k vám.

 

Vždyť je to tak jednoduché:

Zavoláte milovaného a DÁVÁTE,

bez ovládacích programů z Temnot

v čistotě lidského snažení se vyvíjíte.

 

Zde na Zemi hlavní úkol máte

POZNAT lásku čistou Pravou,

k bližním svým lidem pod vedením

DUCHOVNÍHO SRDCE ve středu vaší hrudi.

 

Nejprve jej je třeba OTEVŘÍT,

Ježíš a Andělé Světla jsou ku pomoci,

požádejte je a vězte že oni

velikou radost budou mít !

 

Do lásky čisté nepatří plány, kalkulace,

nahrazování jí za jiné špatné úmysly,

jak řešit samotu či bytovou situaci,

anebo choutky dítě mít.

 

Láskou čistou převrátíte život svůj,

odstraníte všechny nemoci,

nový rozměr v žití získáte

a zapomenete na osamění.

 

Nevázejte se k sobě násilím,

společné bydlení NENÍ cíl,

hlavním úkolem je SRDCE OTEVŘÍT

a pak se všichni budete jak v Nebi mít !

 

Znovu opakuji milí:

Láska není řešení vašeho bydlení,

či mateřskou školku doma mít,

nebo vykalkulované zabezpečení,

to jsou ovládací programy přijaté z Temnoty !!!

 

To si tu většina lidí plete,

ale tak se nežije v Nebi,

tam nikdo s ničím takto nežije,

to by bylo holé neštěstí !

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy:

 

Já v osobním životě poznal právě toto v těch posledních slokách: Ženy kalkulovaly s bydlením, dítětem a zabezpečením, které o mne stály. Tedy používaly to jako okamžitou podmínku lásky. Nadřazovaly ji nad čistý vztah, ale TO SI NEUVĚDOMOVALY. To byla fatální chyba. Dělají to na základě vnitřního ale i vnějšího přijetí ovládacích programů z Temnot. Ty vnější jsou od rodičů, známých, že to dělá většina lidí, atd. Jsou to NEVĚDOMÉ PROCESY – viz NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA. Ale to jsou přijaté ovládací programy z pekel, to ony NEPOCHOPILY.

 

Proto se mnou nepochodily, protože já tyto programy odmítám a nepěstuji. To se běžně děje všude jinde, to je tady na Zemi normální, vím, že ty ovládací programy jsou tu značně PEVNĚ ZABUDOVÁNY do vědomí ale i do genů loutkolidí. Ale tudy cesta vede jen do černé díry. Na to vás upozorňuji a to zažívá dle své volby 97 % všech lidí. S láskou všem, Ivo.

 

 

 

2630.  Budiž Světlo (838).                (Přijal Ivo A. Benda.)        20:17-20:30 hodin. 16.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

BUDIŽ SVĚTLO

 

 

„Budiž Světlo,

které lidem oči otevře,

cit a sebe najde

člověk ve světě temném.

 

Budiž Světlo,

jež SRDCE DUCHOVNÍ OTEVŘE,

cestu k vysvobození ukáže

v této zakleté loutkohře.

 

Budiž Světlo,

co píseň lásky přinese,

propojí srdce se srdcem

lidí v počtu nekonečném.

 

Budiž Světlo,

aby pravdu lidem osvítilo

a jejich pozici jim ukázalo

a ukázalo jejich ovládače.

 

Budiž Světlo,

Nebeské království propojeno,

sem, do tohoto zakletí,

jež v prach a popel se obrátí.

 

Budiž Světlo,

jež Andělé Nebe nesou

a lidem této Země

se rozsvítí pojednou.

 

Budiž Světlo,

Stvořitele Prvotního,

co v dávnověcích svítilo

na vaše nebeské životy.

 

Budiž Světlo,

co strach a pláč rozpustí,

štěstím, láskou nahradí

a nepřetržitou radostí.

 

Budiž Světlo,

skrze vaše SRDCE proudí

stupňovitě stále víc

nepřetržitě do této Temnoty

 

… a ZVÍTĚZÍ.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2631.  Návštěvy Země (839).            (Přijal Ivo A. Benda.)        20:31-20:48 hodin. 16.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

NÁVŠTĚVY ZEMĚ

 

 

„Ačkoliv pozemšťan na chvíli jsem,

změnou já v posledních letech prošel,

pro Stvořitele pracuji cele

a od ovládačů láskou jsem odešel.

 

Záře lásky zářící

chrání mne před ovládači,

vnitřní nebeské vedení

vnitřní a vnější vyzařování.

 

V pěti letech posledních

já odebírám se v noci

na lodi vesmírné v Nebi,

abych poslání Světla završil.

 

Tam dvacetkrát rychlejší je čas

a tak víc jsem tam než tady,

čtyři hodiny z postele pryč

je osmdesát hodin s Anděly.

 

Tam rozbory situací na Zemi máme

s Gorlojem, Ortonem, Aštarem a Ptaahem,

abychom optimální postup volili

pro pozvednutí všech lidí na Zemi.

 

Já rád se na tom podílím,

vždyť cítím s lidmi na Zemi

a rád jim pomoc nabízím

z pasti Temnot se vysvobodit.

 

Také přípravu na příští den

tam pečlivě provádím,

vidíme do programů ovládání,

co pseudotvůrci lidstvu pečou jen.

 

Výuka mnoha věcí tu probíhá,

hlavně Škola Pána Ježíše Krista,

lze ji přirovnat k Duchovnímu učení

co máme v Novém zjevení.

 

Také společná setkání s Anděly

v Domovských světech v Nebi,

kde sdílíme lásku a zkušenosti

a navazujeme nová přátelství.

 

Tak už navštěvuji Zemi,

víc žiji tam než tady,

abych jednou krok učinil

a více se sem již nevrátil.

 

Domov v Nebi lidé máte

od věků, co Stvoření je,

toto je zóna vymístění,

odpadkový koš – Vesmír černý.

 

Jednou se tam také navrátíte,

k tomu vám stále POMÁHÁME,

aby se pozvedlo lidstvo víc,

vzhůru k vlastní svobodě.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2632.  Sto tisíc lodí (840).                (Přijal Ivo A. Benda.)        20:49-21:00 hodin. 16.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

STO TISÍC LODÍ

 

 

„Obloha posetá jest

tisíci zářivých hvězd,

ne těch slunečních,

ale mateřských vesmírných lodí.

 

Většinou pod clonami skryté,

aby lidstvo nerušily nikde,

jen těm vědomým svítí

v lásce čisté ve dne a v noci.

 

Vězte, že sto tisíc lodí

s dvěstě padesáti miliony Anděly

pomáhá a stará se,

aby lidstvo z pasti zachránili.

 

Některé dříve, jiné později,

záleží, kdo si to jak zvolí,

není žádná síla milí,

co zabránit v tom chtěla by.

 

Planeta Země se čistí

a očistí se od hrubých vibrací,

zase čistá v lásce zazáří

a dotěrného hmyzu se zbaví.

 

Sto tisíc mateřských lodí

nad planetou Zemí se vznáší,

čistí ji láskou VESMÍRNÍ,

aby přežít a očistit lidem umožnili.

 

Andělé Světla z Nebe přišli,

aby ztraceným lidem POMOHLI,

milost Stvořitel jim nabízí

a obrat životní mohou učinit.

 

Lidstvo zmatené iluzí,

značně z Temnot ovládané,

pomalu a obtížně

se vysvobozuje ze zakletí.

 

Čištění zemské atmosféry

je neustále aktuální,

od hrubých vibrací,

špatných myšlenek lidí.

 

Evakuační pohotovost drží

Vesmírní lidé, co přiletěli,

zvířata a lidi některé evakuují,

a jsou v nejvyšší pohotovosti.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2633.  Láska je největší síla (841).    (Přijal Ivo A. Benda.)        21:01-21:16 hodin. 16.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

LÁSKA JE NEJVĚTŠÍ SÍLA

 

 

„Láska je největší síla,

bojujme o ni ze všech svých sil,

v SRDCI OTEVŘENÉM ZÁŘÍ

u lidí osvícených.

 

Čistý život je dán láskou,

kterou zvolil člověk,

on SRDCEM OTEVŘENÝM je veden

Anděly a Prvotním Stvořitelem.

 

Ten vnitřní pocit je v hrudi,

láska čistá tam sídlí,

záleží, zda volíme ji

anebo loutkohru z Temnoty.

 

Nezapomínej člověče:

LÁSKA JE NEJVYŠŠÍ SÍLA,

ONA I OVLÁDAČE PŘEMŮŽE,

JEN VÍRU A JISTOTU MÍT JEŽÍŠE.

 

Tady na této Zemi

se nejlépe čistota ukáže,

na pozadí každodenní špíny

cestu každému ukáže.

 

Vězte lidé milí,

že sílu lásky nic nezmůže,

pokud jí věříte v hrudi

a milovat s ní umíte.

 

Nechte proudit lásku

ze středu – v naší hrudi,

zaplaví Temnotu zlou

a osvítí všechny lidi z okolí.

 

Dá jim impuls Světelný

kterým směrem a kam jít,

není žádné větší síly,

která by ji přemohla ve Stvoření.

 

Andělé Světla vám dávají

POMOC, ZÁCHRANU, VYSVOBOZENÍ

z potápějící se lodi,

kterou kdosi nazval Titanik.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2634.  Zpráva o chudobě.              (Zpracoval Ivo A. Benda.)                                    16.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

Na hranici chudoby žije v Česku osm procent rodin

16.1. 2006

 

Podle posledních statistik Eurostatu žije na hranici chudoby v České republice osm procent rodin. V Evropské unii je to jedno z nejlepších čísel. Daleko hůře jsou na tom ale podle Eurostatu Slováci, chudých je tam dvaapůlkrát více než v ČR. Slovensko tak dopadlo v EU téměř nejhůře.

 

16.1. 2006 08:42 - 09:59 Aktualizováno

 

BRUSEL - Čechům hrozí chudoba pokud mají čistý příjem nižší než 7000 korun měsíčně. Podle ministerstva práce a sociálních věcí jsou u nás na hranici chudoby především nezaměstnaní, pak jsou to neúplné rodiny, kde je nejméně jedno nezaopatření dítě, převážné osamělé či rozvedené ženy s dětmi. Pokud jde o důchodce, ti tvoří malý podíl z celkového počtu ohrožených, a to čtyři procenta.

 

V celé EU bylo chudobou v roce 2003 ohroženo asi 72 miliónů lidí, což je 15 procent populace EU. Sami statistici však varují před ošidností zvolené metody, protože úroveň příjmů se v jednotlivých zemích liší.

 

Na Slovensku má nebezpečně nízké příjmy 21 procent všech obyvatel. Podobné problémy jako Slováci mají i obyvatelé Irska a jižních států unie - Řecka, Itálie, Španělska a Portugalska, kde chudoba trápí přibližně pětinu občanů.

 

V Turecku, které bude na svůj vstup do EU ještě řadu let čekat, je to dokonce čtvrtina populace. Naopak v Maďarsku, Slovinsku či skandinávských státech má extrémně podprůměrné příjmy jen deset až 12 procent obyvatel.

 

Sociální dávky chudobu snižují

 

Statistiky potvrzují, že chudobu v EU výrazně snižuje vyplácení důchodů a různých sociálních dávek. Bez sociální politiky států by v chudobě žilo 40 procent občanů ČR i celé Evropské unie, v Polsku dokonce téměř 50 procent. Nejvíce pomáhají sociální dávky snižovat chudobu v Dánsku, Švédsku, ČR a Finsku, naopak nejméně v Řecku, Španělsku a Itálii.

 

Rozdíl mezi příjmy nejchudších a nejbohatších u nových členských států EU byl takový, že nejbohatší vydělávali v průměru 4,3krát více než nejchudší. Krajní příklady představovalo Slovinsko, kde rozdíl činil zhruba trojnásobek, a Estonsko, kde nejzámožnější vydělávali zhruba šestkrát více než nejchudší.

 

Češi na tom nejsou až tak dobře

 

Celých 19 procent českých domácností si nemůže například každý druhý den dovolit k jídlu maso či rybu. Na Slovensku je tento počet sice opět vyšší, ale obě země jsou v tomto ohledu výrazně podprůměrné.

Ve starých členských zemí EU se počet rodin, které nemohou z finančních důvodů jíst maso a ryby, pohybuje jen kolem jednotek procent. Nejhůře jsou na tom obyvatelé Bulharska a Rumunska, které mají do EU vstoupit v roce 2007 a kde se s chudým jídelníčkem musí smířit zhruba polovina domácností.

 

Bydlení je u nás kvalitní

 

Eurostat se ale ve svém průzkumu zaměřil i na kvalitu bydlení, z níž vyplývá, že obyvatelé ČR jsou se svými byty poměrně spokojeni. Na hnijící okna a dveře si stěžuje jen šest procent českých rodin a na nejrůznější netěsnosti a vlhké zdi zhruba 13 procent.

 

Slovensko si vede hůře; s ČR se může měřit ve statistikách splachovacích záchodů, které nemá zhruba pět procent českých rodin a sedm procent slovenských. Nejlépe dopadlo Lucembursko, kde prakticky neexistují domácnosti bez splachovacích záchodů a sprch.

 

Auto si nemůže dovolit 19 procent českých rodin

 

Bohatství rodin však v současnosti neurčuje jen kvalita bydlení a dostatek stravy, ale například i velikost, popřípadě absence vozového parku. Podle evropského statistického úřadu si auto nemůže dovolit 19 procent českých rodin, 29 procent slovenských a jen jedno procento domácností z Lucemburska.

 

Ze statistiky se však dají vysledovat zvláštní jevy. Zatímco 57 procent Bulharů si nemůže dovolit příliš masa a 55 procent nemůže vytopit byt na dostatečnou pokojovou teplotu, jen 39 procent rodin si nemůže dovolit auto. (Pseudostatisktiky – pozn. zpracovatele.)

 

ČTK

 

 

Poznámka zpracovatele:

 

V chudobě – tedy v pozici, kdy člověk nemá prostředky na bydlení a topení, jídlo, šaty a další nezbytné věci k hodnotnému životu (nevkládejte prosím slovo JEN), SE NACHÁZÍ LIDÉ V NEGATIVNÍM STAVU. S pozitivním stavem to nemá nic společného, ani zde na planetě Zemi. Láskyplní Praví lidé jsou zabezpečeni Stvořitelem Prvotním všeho a všech, je to pro něj technicky HRAČKA tyto lidi zabezpečit s pomocí Andělů Nebe, kteří kdykoli vstupují do ovládacích energií a mohou buď jejich použitím nebo vlastní světelnou radou každému člověku pomoci – otázka je, zda člověk cítí a slyší zevnitř v duchu. To aby někdo netvrdil, že „za to, že je pozitivní, nemá prostředky na existenci“, to jsou jen další ovládací programy z Temnot.

 

Tato zpráva ovšem dostatečně vykresluje poměry v tzv. vyspělé Evropě – Evropské Unii, jak to vypadá v rozvojových zemích – to je nesrovnatelné i dnes, v roce 2006 (natož pak dříve). Ukazuje to na nenormální systém, který vnějšně dávají VLÁDY (většina z nich jsou vysokoškoláci) a VĚDA (univerzity) – ti v první řadě nesou odpovědnost za ubohý, nekvalitní život. Hned za nimi jsou pracovníci MÉDIÍ, neboť vytváří celou vnější NEGATIVNÍ OVLÁDACÍ strukturu informací S MINIMEM POZITIVNÍCH ŘEŠENÍ pro duchovně velmi ponížené loutkolidi, kteří z 95 % počtu mají zavřené duchovní srdce a nedokáží zatím vyciťovat správné světelné vedení PRAVDY o jejich situaci. Tedy je to výsledný stav vlád, vědy a médií na prvním místě. Pochopitelně, v osobní odpovědnosti – každý dospělý člověk ji nese sám za sebe, neplatí žádné výmluvy. Jde o značně nevědomé procesy pseudoživota, které si zvolil mnoha předchozími volbami života dříve a v minulých životech svých. Tak zažívá každý svou kvalitu života. Upozorňuji, že bez základních životních potřeb nelze mluvit o pozitivním a kvalitním životě – to je holý nesmysl. Je to jedna z jejích podmínek, ne jediná – další jsou vztahy lidí, práce pro druhé, volný čas a duchovní kvality – láska a štěstí, radost atd. To je současný výsledek a stav.

 

Ve všech městech Slovenska, kde nyní žiji, vidím žebrat lidi na ulici – to je jen malilinký vrcholek ledovce o šílenosti životních poměrů. Vládníci si ale vychvalují jen svoje pseudopředstavy a vize, které jsou iluzorní.

 

 

 

2635.  Co je to být loutkou ? (842).    (Přijal Ivo A. Benda.)          5:56-6:13 hodin. 18.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

CO JE TO BÝT LOUTKOU ?

 

 

„Být loutkou znamená

být vším jiným,

jen ne sám sebou, znáš ?

A vědět to či nikoliv.

 

Být loutkou je

stav negativní,

který si lidé vybírají

na základě voleb svých.

 

Být loutkou znamená

ZAKOUŠET NEGATIVNÍ STAV,

neboť ten, kdo ovládá

tam své negativní záměry vkládá.

 

Být loutkou je

nebýt láskyplným člověkem,

mít srdce zavřené

a chovat se jako stín bez duše.

 

Být loutkou se zažije,

jaké volby neprovádět,

na vlastní kůži se otestuje,

že do Temnot se nemá kráčet.

 

Být loutkou je tělo bez duše,

tedy v minimálním spojení,

pod velmi silným ovládáním

pseudotvůrci přes ovládací programy.

 

Být loutkou značí

nežít a neexistovat v Nebi,

ale v odpadkovém koši,

v černém Vesmíru – zóně vymístění.

 

Být loutkou je tedy

existovat z odpadu Pravého Stvoření,

nic pozitivního nevytvořit

a parazitovat na energiích odpadních.

 

Být loutkou je stav

neživota a smrti,

neustálého stárnutí

a iluzorního zdraví.

 

Být loutkou je nemoc,

která se láskou čistou vyléčí,

pokud si to oběť zvolí

a podstoupí duchovní cestu proměny.

 

Být loutkou je tedy

popření Prvotního Stvořitele

a existovat v zajetí

dálkově řízené VIBRAČNÍ OVLÁDACÍ SÍTĚ.

 

Být loutkou značí

svobod a práv se vzdát,

ponechat si jich jen malé množství,

aby byl jednou možný návrat.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2636.  Raduji se ze svobod vašich ! (843).  (Přijal Ivo A. Benda.)  6:16-6:33 hodin. 18.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

RADUJI SE ZE SVOBOD VAŠICH !

 

 

„Raduji se ze svobod vašich,

těch, které jste si ponechali,

dávají vám šanci zažít

návrat do Nebe velkolepý.

 

Ten ZBYTEK svobod, co tady máte

je ZLOMKEM těch v Nebi,

ony jsou malým pozůstatkem

a vyjadřují VELIKÉ OTROCTVÍ.

 

Ovládací energie – vlnění

neustále vámi prochází,

pokud lásku nemáte,

pak jim téměř zcela podléháte.

 

Ovládání je opak svobody,

pomocí kterého ji UZNÁTE,

v Nebi toto není

a jen tady toto porovnáte.

 

Proto každému svobodu přeji,

dělat dobra a užitky všem,

celému vesmírnému Stvoření,

to je práce pro Stvořitele.

 

Pravá svoboda není

svoboda ve zlech a lžích,

tahle svoboda tam nepatří,

jen pozitivní rozpoložení.

 

Tak se lidé milí

radujte ze svobod vašich,

aby jste dobře poznali,

co je zákonité ve Stvoření.

 

Nelze ale předstírat,

svobodný život loutkovat,

to se brzy projeví

a nastane velké probuzení.

 

Kam se lidé směřujete ?

Vždyť v bolestech se trápíte,

svoboda byla dána vám

odpovědnost a důsledek sám.

 

Já nespoutávám vás do skupin,

ani organizace neživím,

dopřávám vám SVOBOD CELÝCH,

ne jen zlomky, jako pseudotvůrci !

 

Upřímně vám řádky píši,

aby jste se octli v říši,

tam, kde dobro a láska se jistí

v Nebi – v Nebeském království.

 

Andělé Nebe vás vedou

na pouti pozemské Domů,

po zvládnutí světelných úkolů

se octnete v Nebi jednou.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2637.  A Nebe se otevřelo ! (844).   (Přijal Ivo A. Benda.)             6:37-6:50 hodin. 18.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

A NEBE SE OTEVŘELO !

 

 

„A stalo se lidem pojednou

že Nebe se jim otevřelo,

v závěru poslání Světla dostanou,

odměnu v Domově spočinout.

 

Toto Nebe je v každém z lidí,

záleží, zda si jej zvolí

v SRDCI DUCHOVNÍM leží klíč,

stačí odemknout, a jste z pseuda pryč.

 

Lidské pachtění ukončili

ti, co lásku čistou si zvolili,

není problémů již

a zdraví se jim vrací.

 

Andělé Nebe – Vesmírní

vítají lidi na Zemi,

velká slavnost se odvíjí

při návratu vyslanců k milým.

 

V závěru světelného poslání

přechod do Nebe lidé provádí,

mírný a zcela postupný,

plynulý tak, až k nepoznání.

 

Nebe si tvoří na Zemi

ti, co čistou lásku a pravdu žijí,

mají tu radostné posvícení,

aby ze Země v Nebe odešli.

 

Ten, kdo otvírá duchovní srdce,

Nebe tam záhy objeví,

kontakt na Prvotního Stvořitele

a Anděly Nebe si uvědomí.

 

Toto čisté spojení

dáno je předchozími volbami

pravý život žít,

pryč a neloutkovat na Zemi.

 

Nebeský chór líbezný

lidem Pravým zní,

oni se jednou vymaní

z pseudosvěta na Zemi.

 

S láskou v srdci předal všem

Aštar Šeran, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Aštare,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2638.  Štafetu Světla předávám (845).   (Přijal Ivo A. Benda.)       6:52-7:05 hodin. 18.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

ŠTAFETU SVĚTLA PŘEDÁVÁM

 

 

„Štafetu Světla předávám

všem lidem otevřeným,

těm, které již nebaví loutkohra

na této prapodivné Zemi.

 

Světlo čistá láska a pravda je

od samého PRVOTNÍHO STVOŘITELE,

je to čistota sama zde,

tam, kde je duchovní srdce otevřené.

 

Rád vám poselství dám,

pravdivé a upřímné k vám,

Anděly Nebe předané lidem,

co milovat si zvolili, znám.

 

Těmto lidem patří

Světelné upřímné poselství

za hlasitého volání:

Tady není Domov, ale loutkování !

 

Světelné info je pomocí,

která z Nebe byla seslána,

poslal ji Stvořitel Prvotní

přes své Anděle Světla.

 

Takto se lidé můžete snažit

z temného ovládání se vymanit,

obrat a transformaci sebe nastolit

a jít do věčné blaženosti.

 

Určitě se zeptáte:

„Jak se jim odvděčíme ?“

Říkám vám opětovně:

LÁSKOU ČISTOU, kterou nastolíte.

 

Milovaní lidé milí

brzy se octnete v cíli,

otevřeného svého vědomí,

kde pochopíte účel cesty.

 

Být bližním nápomocný

pod Stvořitelovým vedením,

Vesmírní lidé vám impulsy

dají správné vedení.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2639.  Ovládání Temnem (846).      (Přijal Ivo A. Benda.)             8:06-8:19 hodin. 18.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

OVLÁDÁNÍ TEMNEM

 

 

„OVLÁDÁNÍ TEMNEM je nepříjemná věc,

je to OPAK VEDENÍ,

nedobrovolné a podvodné,

ovládači jsou pekelní pseudotvůrci.

 

Ovládání je prožitek,

který na Zemi zažíváte,

k poučení co nevolit máte,

je to s DOVOLENÍM STVOŘITELE.

 

Sami jste si to vybrali,

někteří se Světelným posláním,

jiní s negativním snažením,

to si každý SÁM VOLÍ.

 

V případě volby negativního stavu

bytost lidská volí si loutkohru,

značně závislá na TEMNÝCH PROGRAMECH,

které PŘIJÍMÁ a PSEUDOŽIJE.

 

Její Duch a duše

do času odstavena je,

v pouzdrech uvězněna

a v péči strážců temných zeje.

 

Pak její vlastní já

není tady, ale JEN tam,

TĚLO BEZ DUŠE v písni Okurky

jak správně pěje Lucie Bílá.

 

NEJSEM TO TEDY JÁ, ale jen STÍN,

jak zpívá

ve svém „Desátém patře“

zpěvák Martin Maxa.

 

Pak těmto loutkolidem

dostupná není Pravda,

dostávají milióny nápověd z Nebe

ke snížení ovládání a NALEZENÍ SAMA SEBE.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2640.  Vedení Světlem (847).           (Přijal Ivo A. Benda.)            8:21-8:32 hodin. 18.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

VEDENÍ SVĚTLEM

 

 

„VEDENÍ SVĚTLEM je příjemná věc,

DOSTÁVÁ SE HO KAŽDÉMU, to mi věř,

JINOU VĚCÍ JE PŘIJÍMÁNÍ,

tedy VOLBA SVĚTELNÝCH ENERGIÍ.

 

Vedení Světlem řídí STVOŘITEL,

ten PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH,

čistá láska, pravda, moudrost, inteligence,

který OPAKEM pseudotvůrců je.

 

VEDENÍ SVĚTLA V HRUDI MÁTE,

v jeho STŘEDU – DUCHOVNÍ SRDCE,

tam, kde láska čistá kvete

v jasném, silném, zářivém bílém SVĚTLE.

 

Tímto středem získáváte

vedení Prvotního Stvořitele,

Anděl strážný tam též je,

záleží, jak dalece SRDCE OTEVŘETE.

 

Vedením Světlem se vymaňujete

z otrockého ovládání postupně,

naráz to prosím nejde,

trpělivost ve zvládání duchovních zkoušek.

 

Práci světelnou vám dávají

Andělé Světla, kteří pomáhají,

jak můžete pomoci druhým a sobě

a STVOŘITELI PRVOTNÍMU celkově.

 

NEZIŠTNÉ DÁVÁNÍ je způsob,

jak pomáhat bližním vůkol,

přes svá srdce se spojte,

tam shodnou lásku najdete.

 

Milujte se stále více,

vedení Světla to podporuje,

se začátkem se neuspokojujte,

kráčejte stále jako svíce.

 

Ti, co vedení Světla znají

jej milují a žehnají,

bez něj není vysvobození

z pseudosvěta nelásky a lží.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

 

2641.  Život JEN pro sebe (848).        (Přijal Ivo A. Benda.)       15:45-16:05 hodin. 25.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

ŽIVOT JEN PRO SEBE

 

 

„Lidé, co žijí sami PRO SEBE,

ničehož nic si neuvědomují,

že toto je život negativní,

ve směru do temných společností.

 

Vypadá to zcela nenápadně,

vždyť skoro každý si žije pro sebe,

JAKO HRABOŠ SI SOBĚ HRABE

„poctivě“ peníze vydělané.

 

Chybí tam jakékoliv DÁVÁNÍ

společnosti, celku, Stvoření,

jenom nákup a prodej na ZISK

a pozůstatky volného času si vegetit.

 

Otročení v práci je výmluvou

pro takovéto hrabání,

prý to dělají všichni,

myslí si oběť dálkového ovládání.

 

Taková osoba si myslí

jak správná a úžasná je v práci,

k tomu si energie hromadí

peníze, věci a majetky.

 

V Nebi takto nikdo nežije,

každý tam má SRDCE OTEVŘENÉ,

nikdo pro sebe tam nehrabe,

ale snaží se DÁVAT PRO DRUHÉ.

 

Na této Zemi je hlavní ZISK

v myslích lidí ovládaných,

srdcem zavřeným nevyciťují,

že dolů, do díry směřují.

 

Život PRO SEBE vedený

je obrovsky bezohledným,

založen na kradení energií,

konzumu bez jakéhokoliv dávání.

 

Vyvarujte se lidé pozemští

života pro sebe, než dojdete k propasti,

dolů do Světů temných,

kde panují daleko horší podmínky.

 

Začněte myslet na druhé,

cítit je a vědět, co potřebují lidé,

ANDĚLÉ SVĚTLA VÁS VEDOU V SRDCI,

abyste se užitečnými lidmi stali.

 

Aby trápení a nemoci ustoupily,

je třeba DÁVAT DRUHÝM,

LÁSKA ČISTÁ tam je, milí,

bez toho není žádné vysvobození.

 

ŽIVOTEM PRO DRUHÉ nahraďte předešlý,

staňte se vnímaví a užiteční,

dávajícím lásku v činech druhým

a šťastný život tak žít !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2642. Stát začal sbírat citlivá data o dětech (článek 291).  (Zpracoval Ivo A. Benda.) 18.1.2006.

Místo: Praha.

 

 

 

Stát začal sbírat citlivá data o dětech

 

 

PSEUDOTVŮRCI PILNĚ PŘIPRAVUJÍ PLNOST NEGATIVNÍHO STAVU

 

 

 

Článek 291 na www.vesmirni-lide.cz .

 

18.1.2006

 

Praha - Od nového roku začala platit další část školského zákona. Počítá se vznikem matriky, v níž bude ministerstvo školství shromaždovat i velmi citlivé údaje o žácích základních, středních i vyšších odborných škol.

 

V zákoně se říká, že každá škola musí o svých dětech vést vlastní matriku, která zahrnuje takové údaje, jakými je třeba rodné číslo, kontakty na zákonné zástupce, zdravotní stav dítěte, možné postižení či údaj, zda je dítě "sociálně znevýhodněno."

 

Tento termín státní správa používá často pro romské školáky a pro děti z rodin s podprůměrnými příjmy.

 

Část těchto dat pak školy budou muset poslat na nejbližší obec s rozšířenou působností. Daný úřad pak data předá na kraj a kraj je předá ministerstvu. Respektive přímo řízené organizaci resortu školství - Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV).

 

Nikdo přitom dnes nedokáže zaručit, že někde na této krkolomné cestě údaje "neutečou".

 

Sběr - dvakrát do roka

 

ÚIV v těchto dnech vydal pokyny, jakým způsobem se budou data sbírat.

 

"Zavádění centrálního zpracování údajů ze školních matrik bude nabíhat postupně," říká Pavel Ždárský z tiskového odboru úřadu. "Data začneme sbírat nejprve od vyšších odborných škol; pilotní sběr proběhne v únoru 2006."

 

V dalším školním roce (2006/2007) se pilotně zapojí střední školy a konzervatoře, o rok později i základní školy. "Předávání údajů je plánováno dvakrát ročně; budeme sbírat data podle stavu k 30. září a k 31. březnu," upřesnil Ždárský.

 

Už za pár týdnu budou tedy vyšší školy posílat třeba právě rodná čísla svých studentu, informace o jejich školních výsledcích či o tom, jaký se učí jazyk, na ÚIV.

 

Kdo data ochrání ?

 

"Poslat data není problém, většinu z nich stejně ve škole sbíráme," podotýká ředitel Vyšší školy informačních služeb v Praze 4 Jan Machytka. "Doposud nám však nikdo neřekl, jak při posílání tato data zabezpečit. Ani nevíme, jak bude zabezpečený celý - byt pokusný - systém. To považuji za problém, protože má jít často o citlivá - až identifikační - data studentů."

 

Podobně hovoří i další zástupci vyšších škol. Jejich námitky už řešil šéf školského výboru sněmovny, poslanec Walter Bartoš (ODS).

 

"Bohužel, při projednávání zákona se nepodařilo prosadit, aby se sbírala jen nejnutnější data. Nechtěli jsme, aby stát sbíral jakékoli citlivé údaje. Vládní strany nás přehlasovaly," krčí rameny.

 

Ministerstvo školství se hájí tím, že nejchoulostivější údaje (jako třeba informace o postižení) stejně smí sbírat jenom anonymně.

 

"Jde o to, že potřebujeme znát přesnější informace o tom, kdo na jednotlivých školách studuje. Abychom mohli efektivněji posílat peníze," zdůvodnila před časem ministryně školství Petra Buzková. "A garantuji, že si čísla pohlídáme."

 

Úřad odpovědět neumí

 

Krátce před pokusným sběrem informací však nikdo nezaručí, že Buzkové slib bude platit.

 

Na ÚIV totiž - presto, že redakce urgovala odpovědi několik dní - nemají zcela jasno. A říkají: Nějaké zabezpečení jistě bude, výběrové řízení se vypíše, bude to bezpečné...

 

I písemné stanovisko, které nakonec úřad poskytl, je v budoucím čase: "Ochrana přenášených dat bude provedena prostřednictvím https na straně serveru (zabezpečeného připojení), kde bude tedy instalován komerční bezpečnostní certifikát."

 

Jak budou data hlídat na ÚIV, je tajné: "Aby byla zaručena celková bezpečnost a ochrana dat, není možné zveřejnit další podrobnosti."

 

 

 

2643.  Lovci krabů (849).                 (Přijal Ivo A. Benda.)             6:25-6:38 hodin. 27.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

LOVCI KRABŮ

 

 

„V ledovém Beringově moři,

lovci krabů bezuzdně loví

miliony krabů mořských

s jediným cílem – ZISK.

 

Velké klece na dno shazují,

na návnady kraby chytají,

pak je živé dopravují

do konzervárny – cesta smrti.

 

Nemají žádnou lásku a cit

tito lovci chladní,

odpovídající hrubovibrační energii

sami ze sebe vyzařují.

 

Tato energie negativní

přitahuje stejné entity,

nejen ze Země milí,

ale také z Vesmíru ještěry.

 

A tak se jednou stane,

že tyto lovce krabů

jednoho dne z Vesmíru

studený ještěr z pekel unese.

 

Anebo po fyzické smrti

se duše zatížená octne

v úplně stejné kleci,

kde jinde, než v Temných světech.

 

Existuje ZÁKON VESMÍRNÝ:

CO VYZÁŘÍŠ, TO SE TI VRÁTÍ,

máš to pocítit na kůži,

abys uvěřil zážitkem věrným.

 

Proto Stvořitel Prvotní

DOVOLUJE takovéto činy,

aby člověk nevyvinutý

uvědomil si školní lekci.

 

Pak jednou i tento člověk

pochopí jak velice chybuje,

ve svobodných volbách svých,

kde jediným motivem byl zisk.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2644.  Budování mýtného v ČR.     (Zpracoval Ivo A. Benda.)                                    27.1.2006.

Místo: Brno, Martin.

 

 

ÚOHS potvrdil, že vítězem tendru na mýtné je Kapsch

 

 

Antimonopolní úřad v pátek potvrdil výsledky tendru na dodavatele mýtného. Vítězem soutěže je rakouská firma Kapsch. Společnosti Autostrade a Mytia, které podaly úřadu podnět proti vyloučení ze soutěže kvůli formálním nedostatkům, již ale dříve avizovaly, že se odvolají. Informaci Novinkám potvrdila mluvčí ministerstva dopravy Marcela Žižková.

 

27.1. 2006 11:30 - 11:40 Aktualizováno

 

BRNO - Firma Autostrade tvrdí, že stát požadoval další kvalifikační kritéria nad rámec zákona o veřejných zakázkách, například certifikáty o bezpečnosti práce a vlivu na životní prostředí. Ty totiž Autostrade v soutěžní nabídce nedodala a byla stejně jako Mytia vyloučena pro nesplnění podmínek.

 

"Toto nesplnění povinnosti však nijak neovlivnilo stanovení pořadí nabídek," řekl v pátek předseda antimonopolního úřadu Martin Pecina.

 

Čtyři zájemci

 

Zařízení na mýtné chtěli v Česku postavit a provozovat čtyři zájemci. Sdružení Mytia, které tvoří Ascom Fela s Damovem a ABD Group, nabídlo, že systém vybuduje a bude ho deset let provozovat za 15 miliard korun. Společnost Autostrade určila cenu na 17,5 miliardy a Kapsch na 22 miliardy korun.

 

Nejvyšší cenu, 33,7 miliardy, navrhlo konsorcium A-Way a AŽD. Cena měla hrát při výběru vítěze 60procentní roli. Ministerstvo dopravy tři nabídky vyloučilo z formálních důvodů a v polovině listopadu roku 2005 zvítězil Kapsch.

 

Mýtné má být zavedeno od roku 2007

 

Mýtné se má v ČR začít vybírat od 1. ledna 2007 na celkem 2010 kilometrech dálnic, rychlostních komunikací a silnic první třídy. Zpoplatněny zatím budou jen kamióny nad 12 tun. Ministr dopravy Milan Šimonovský přesto odhaduje, že ročně by mýtné mělo vynést kolem dvanácti miliard korun.

Novinky

 

 

 

Poznámka zpracovatele:

 

Skutečný, odkamuflovaný obsah procesu:

 

„Zrychlují se aktivity Sil temna v totalizaci lidstva, za přispění většiny lidí. Záměr je OČIPOVAT KAŽDOU VĚC A KAŽDÉHO ČLOVĚKA. Více na našem  www.vesmirni-lide.cz  - PETICE PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ - sdělení 2121, 2617 a 1622. Lidstvo se ODDALO TECHNOLOGII a postavilo ji na PRVNÍ MÍSTO ve svých životech. Jde o PŘIJETÍ DALŠÍCH – VYŠŠÍCH STUPŇŮ OVLÁDÁNÍ SILAMI TEMNA A SE ZAVŘENÝM SRDCEM SE DÁLE NECHAJÍ VÍCE A VÍCE ZOTROČOVAT A OVLÁDAT SMĚREM DO TEMNOT.“

 

 

 

2645.  Milovátko (850).                    (Přijal Ivo A. Benda.)            6:10-6:33 hodin. 31.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

MILOVÁTKO

 

 

„Ten, kdo přišel milovat

LÁSKU, PRAVDU, DOBRO A MOUDROST,

tedy POZITIVNÍ STAV,

MILOVÁTKEM se ze své vůle stal.

 

Ten, kdo odmítl chlad,

TEPLO DUCHOVNÍHO SRDCE MILOVAL,

lásku zářící z něj preferoval,

MILOVÁTKO se na Zemi stal.

 

Člověk, který životem šel tak,

že NEHROMADIL MAJETKY A NEOVLÁDAL,

ze štěstí a lásky druhých se radoval,

MILOVÁTKEM se takto stal.

 

Duše, která hledala trpělivě stále

PRAVÉ ŽIVOTNÍ HODNOTY – KÁZÁNÍ NA HOŘE,

jak Ježíš žila v čisté lásce,

MILOVÁTKEM se stala pro lidi Pravé.

 

Ten, jež píseň Domova si se sebou přines,

ZPŮSOBY A ZVYKLOSTI NEBE ZDE ZAVED,

s pomocí Andělů Světla se nalezl,

MILOVÁTKEM čistým on stal se.

 

Hvězdička, co snesla se z Nebíčka,

PŘINESLA SE SEBOU LÁSKU ČISTOU ZE SRDÍČKA,

v životě svém jí byla cestička,

MILOVÁTKEM upřímným se tu zrodila.

 

Milující člověk co dal

SVÉ SCHOPNOSTI A UM NEZIŠTNĚ,

druzí ovlivněni jsou dál,

MILOVÁTKEM, co zpívá tuto píseň.

 

Ten, kdo kráčí za STVOŘITELEM

PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH,

cestu vzhůru volí si stále,

MILOVÁTKEM takto je.

 

Nebeské písně zní mu,

aby POMOC BLIŽNÍM ZVLÁDNUL,

lidem v propasti dal pomocnou ruku,

MILOVÁTKO se projeví druhému.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2646.  Divítko (851).                       (Přijal Ivo A. Benda.)             6:34-6:46 hodin. 31.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

DIVÍTKO

 

 

„Ten, kdo v sebeklamu žije,

nevědomostí druhé ovlivňuje,

v iluzi mimo realitu je,

DIVÍTKO se takto stane.

 

Človíček pozemský v pavučině

ovládacích programů pseudožije,

skutečnosti na hony vzdálen je,

DIVÍTKEM se pak projevuje.

 

DIVENÍ zákonitým procesem je

SETKÁNÍ REALITY A ILUZE,

jsou to neslučitelné energie,

DIVÍTKO v této máji žije.

 

Když nalhává si opakovaně,

to, co není a nebude,

pak velké rozčarování přijde,

kdy na DIVÍTKO realita dolehne.

 

Ten, co nepravdu a lež miluje,

neustále tu v kolizi je,

mezi jeho iluzí a reálem,

DIVÍTKEM nekonečným se pak stane !

 

Součástí negativního stavu je

značné ovládání těla pekelníkem,

který v podzemí jiného světa dříme

a DIVÍTKO je jeho produktem.

 

Když nemoci si člověk vybere

on neví, že vrací se mu, co zasel,

život v bolestech si tak vychutná,

DIVÍTKO se takto stává.

 

Zažívá to, co dříve neznal,

píseň srdce neposlouchal,

Anděly Světla nerozeznal,

DIVÍTKEM se tak snadno stal.

 

DIVIT SE je jevem běžným

zde na této planetě Zemi,

kde většina lidí ILUZI VOLÍ,

NÁRODY DIVÍTEK se tu jeví !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2647.  Dívátko (852).                      (Přijal Ivo A. Benda.)             6:47-7:00 hodin. 31.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

DÍVÁTKO

 

 

„Člověk, co do SOUKROMÍ DRUHÝCH HLEDÍ,

manipulovat a ovládat touží,

v budoucnu se na toto připraví,

DÍVÁTKEM je velmi negativním.

 

Ten, co reality show miluje,

na ovládání druhých se připravuje,

bezuzdnou manipulaci si trénuje,

DÍVÁTKEM pekelným tak je.

 

Ten, kdo stále sleduje

druhým soukromí a čaruje

s osobními věcmi bližních šíleně,

DÍVÁTKEM tak ošklivým je.

 

Ovládač, co v manipulaci shlédl se

podvodně do soukromí druhým leze,

aby druhé ovládat mohl snáze a cele,

DÍVÁTKEM tu je určitě.

 

Aby ovládat druhé mohlo,

jejich soukromé údaje kradlo,

kazit a prznit bližního život,

DÍVÁTKO chová se takto.

 

Sledovat někoho za jeho zády

se záměrem zcela negativním,

ničit jeho život záhy,

DÍVÁTKO – bratr velký.

 

Šťourat do jiných má rádo,

obelhávat je a kradnout,

energie druhých bezuzdně sát,

DÍVÁTKO je, co nemá rád.

 

Nejenom lidé z ÚŘADŮ a MÉDIÍ,

ale také RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI,

ZAMĚSTNAVATELÉ, ŠKOLY, FIRMY,

DÍVÁTKA jsou, co soukromí ničí !

 

Zvláště dnes v budování totality,

ČIPIZACI VŠEHO, kamer mraky,

lidé brzy na vlastní kůži

protivná DÍVÁTKA zažijí !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

2648.  Vydávátko (853).                   (Přijal Ivo A. Benda.)            4:30-4:55 hodin. 15.2.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

VYDÁVÁTKO

 

 

„To tak ve Stvoření chodí,

že ti, co dobře loutkují,

jsou vlastně nakamuflovaní,

že to „ONI SEBE ŽIJÍ“.

 

Avšak není to život jejich,

dávno jej sami ZAPRODALI,

za pár vnějších tretek vyměnili

SVOBODU ZA OTROCTVÍ.

 

Pak ti, co je ovládají,

z Temných světů i na této Zemi,

do programů též zabudovali

DOKONALÉ VYDÁVÁNÍ.

 

VYDÁVÁTKO je tedy

ten, kdo ZA SEBE SE VYDÁVÁ,

ačkoliv SÁM SEBOU NENÍ,

JE TO JEN OVLÁDACÍ TEMNÝ PROGRAM.

 

„Já umím tohle a tamto,

jazyky, počítat do deseti, umění,

obchody dělat a být světový,

jsem sportovec vynikající.“

 

A druzí chválí: „Ó, ano, ty to tedy UMÍŠ,

ó, jak jsi úspěšný a šikovný,

žádných situací se nebojíš,

ty máš skvělé vlastnosti !“

 

A média – loutky tak loutkují,

jak je v peklech naprogramovali,

devadesát pět procent ovládání,

no to je PODÍVANÁ v Nebi !

 

Tohle je JEN v zóně vymístění,

takové pitoreskní loutkování,

to u nás Doma v Nebi není,

proto se poučujeme i na planetě Zemi.

 

Na Zemi se vyžívají,

v klamech, lžích a přetvařování,

soutěží o VZÁJEMNÉ OVLÁDÁNÍ,

a pak si za to dají ceny.

 

Bláznivý podnik pseudotvůrců

svět vydávátek – strůjců,

vlastní nevědomosti a odcizení,

v součtu holého lidského neštěstí.

 

Ale každý se může ZMĚNIT,

zase SÁM SEBOU BÝT,

MUSÍ SI TO OVŠEM ZVOLIT,

A ZCELA SVŮJ ŽIVOT PŘEVRÁTIT.

 

To, co nejde loutkovat,

je cesta DUCHOVNÍHO SRDCE,

každý ve své hrudi má

STŘED a v něm STVOŘITELE.

 

Toho, kdo LÁSKA A PRAVDA JE,

DOBRO, MOUDROST, INTELIGENCE,

opak pseudotvůrčí potence,

tak viditelné na planetě Zemi.

 

Pravé čisté energie,

každý uchopit sám může,

mimo programy Temnot vykročí

a pak s nimi jednou zatočí.

 

Znamená to, že loutkolidmi se neřídí,

neboť jsou to temné programy,

ale tím, co má ve STŘEDU HRUDI,

zvaného SRDCEM DUCHOVNÍM.

 

Tak se děťátko narodí,

ve skutečné duchovní pozici,

DUCHOVNÍ CESTU nastoupí,

a neloutkuje, ŽIJE již !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

DUCHOVNÍ CESTA – sdělení 819 – 847, obr. 688, 692, 811, 2000.

 

KÁZÁNÍ NA HOŘE, NOVÉ ZJEVENÍ  a další světelné zdroje můžete číst na www.vesmirni-lide.cz , www.andele-svetla.cz  – pozn. zpracovatele, Ivo A. Bendy.

 

 

 

2649. USA stále odmítají přistoupit k regulaci skleníkových plynů.   (Zpracoval Ivo A. Benda.)                            

      30.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

USA stále odmítají přistoupit k regulaci skleníkových plynů

 

 

Žádný zásadní pokrok v boji proti globálnímu oteplování nelze očekávat od ekologické konference OSN, která po dvanáctidenních jednáních v pátek končí v kanadském Montrealu. Největší překážkou zůstává nadále neochota Spojených států připojit se k jakékoli mezinárodní dohodě o snižování emisí skleníkových plynů.

 

9.12. 2005 13:54

 

MONTREAL - Příprava takové dohody, která by nahradila Kjótský protokol po jeho vypršení v roce 2012, byla přitom hlavním cílem montrealské konference. Na prodloužení dohod, které Kjótský protokol obsahuje, se domluvily jen státy, které jej podepsaly.

 

Podle diplomatů však Washington, který je největším světovým znečišťovatelem životního prostředí, odmítl i pouhé zahájení diskuse o dlouhodobém plánu boje proti globálnímu oteplování.

 

USA odmítly již v minulosti připojit se ke Kjótskému protokolu, v němž se asi 40 bohatých zemí zavázalo snížit do roku 2012 emise oxidu uhličitého o 5,2 procenta oproti jejich úrovni v roce 1990. Protokol vstoupil v platnost letos v únoru po jeho ratifikaci Ruskem.

 

Z velkých rozvojových zemí, které by rovněž měly po roce 2012 k mezinárodní ekologické dohodě přistoupit, zaujala na konferenci jednoznačně negativní postoj Saúdská Arábie, jež se v této souvislosti jako největší světový vývozce ropy obává poklesu zájmu o fosilní paliva.

 

ČTK

 

 

Skutečný, odkamuflovaný obsah procesu:

 

„Vymlouváte se na přírodní živly, ale tak to není. Většina lidí se NESTARÁ o přírodu a jen přijímá HMOTOVÉ OVLÁDACÍ PROGRAMY. Planeta Země OČISTNÉ PROCESY už spustila, množství hrubých lidských vibrací si očistí. ZASTAVTE proto lidé pozemští v ničení božské přírody, která darem je původně od Prvotního Stvořitele všeho a všech. Více na našem  www.vesmirni-lide.cz  - sdělení č. 2580.“

 

 

 

Některé z názorů divítek v diskusi, oni za nic nemůžou, to druzí. Chybí pozornost na SRDCE a LÁSKU:

 

„Když budeme dál blbnout, Země se zbaví přemnoženého druhu !  A věřte že má k dispozici pestrou paletu prostředků: Tající ledovce, stoupání hladiny moří, AIDS, BSE, SARS, ptačí chřipku, znečisťování vzduchu, znečistěná voda potoků, řek, moří, kontaminovaná půda, ozónová díra, zemětřesení, sopečné výbuchy, tsunami, elektronický smog, plundrování moří, lesů, přírody, nošení jedovatých slipů a džínsů a prádla vůbec, a jedovatá voda a potraviny - z čehož je rakovina. Nedostatek pohybu, z čehož je obezita a civilizační nemoci. Člověk se odrovná sám svými technologiemi a odpadem (negativními myšlenkami – pozn. zpracovatele).

 

Amerika asi ještě nemá dost katastrof ... lesy rapidně ubývají, Amazonka je v kritickém stavu atd. ... nejenom, že maj v průměru 7 aut na každého občana, oni snad budou časem fungovat místo kyslíku na kysličník uhličitý ….

 

Přinutí je teprve to, že stoupne moře z roztátých ledovců a oni budou po kotníky ve vodě chodit po Manhattanu.

 

Stačí několik let, 30 - 40 uragánů v sezóně jim ukáže, že by s tím měli také něco dělat.

 

Oni budou tak dlouho blbnout, blbci blbí, až to na blbce spadne !

 

To pomalu vypadá, že chtějí kyslík vyrábět a prodávat. K tomu potřebují mrtvou planetu.


USA bojkotuje vývoj a výrobu v alternativních pohonech !  Jde o kartel automobilového průmyslu s naftařským a zbrojním. Ruku v ruce s vládní mocí. Jde vždy o prachy a moc. Není lepšího zboží, než nerostné bohatství !  Ve 20. století se podařilo USA vytvořit nejlepší zboží na světě - automobil s pohonem na naftu (benzín). Podle mě jde rozhodně o atraktivnější a lukrativnější zboží než počítačové technologie.

 

Copak jim to nedochází ?  Proč si myslí, že byly tak ničivé větry ?  A to je jenom začátek, až stoupnou hladiny moří, zaplaví jim to spoustu území. Bude zemětřesení. Planeta se má oteplit o 4 stupně. To je tragedie. Proboha připojte se k protokolu a začněte myslet také na sebe. Vždyť lidstvu hrozí vyhynutí. Začněte snižovat exhalace, nebo se udusíme všichni.

 
Planetu nezničíme, o to se bát nemusíme, tak mocné to egoistické lidstvo zase není. Zničíme pouze sebe a možná většinu života na planetě, ale planetu samotnou těžko ;-) (Ty jsi ale chytrolín vykalkulovaný zakamuflovaný – viz. báseň KALKULANT, sdělení 2660 – pozn. zpracovatele.)

 

 

 

2650. Skleníkové plyny podle britských vědců změní planetu.    (Zpracoval Ivo A. Benda.)

                                   30.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

Skleníkové plyny podle britských vědců změní planetu

 

 

Riziko klimatických změn ohrožuje svět víc, než se kdy myslelo, a globální oteplování pokračuje nezadržitelným tempem. Při pohledu na rtuť v teploměru to zní jako čirý nesmysl. Přesně k těmto závěrům ale došli britští vědci. V pondělí to uvedl britský premiér Tony Blair v předmluvě zprávy, kterou zveřejnila jeho vláda.

 

30.1. 2006 17:12

 

LONDÝN - "Je nyní zřejmé, že emise plynů se skleníkovým efektem spolu s průmyslovou produkcí a ekonomickým růstem světové populace, která se za 200 let zvýšila šestkrát, vyvolává klimatické oteplování tempem, které je nezadržitelné," varuje Blair v dokumentu. (Tohle není jediný zdroj oteplování, ale dále hrubé vibrace lidí a převibrovávání planety Země do 5. dimenze – pozn. zpracovatele.)

 

Ve zprávě nazvané „Zabránit nebezpečné klimatické změně“ britští odborníci například předvídají poměrně brzký rozpad ledovcového příkrovu Antarktidy. Bojí se přitom, že to výrazně zvedne hladiny moří po celém světě, což bude mít vážné následky pro život a podobu pobřežních oblastí a zeměpis světa.

 

USA oteplování nepálí

 

Počítačové modely předpovídají, že se do roku 2100 teplota na Zemi zvýší o 1,4 a až 5,8 stupňů Celsia. Jestli to bude spíš méně nebo více prý záleží na tom, jako moc skleníkových plynů civilizace do ovzduší vypustí.

 

Tony Blair zároveň přiznal, že se mu nepodařilo přesvědčit USA o změně postoje k takzvanému Kjótskému protokolu, ke kterému se přidávají země rozhodnuté omezit svoji produkci skleníkových plynů. Spojené státy to nehodlají udělat, protože by to zpomalilo jejich ekonomiku.

 

Problémy se svými ekologickými předsevzetími má ale i Británie. Její ministři prohlásili, že se velmi pravděpodobně do roku 2010 nepodaří o 20 procent snížit britskou produkci oxidu uhličitého, jak bylo původně v plánu.

 

Novinky, ČTK, BBC

 

 

Poznámka zpracovatele:

 

Na TV SPETKRUM běžel právě film současných (nikoli budoucích) důsledcích ZVYŠOVÁNÍ HLADINY MOŘE v důsledku oteplování a tání ledovců. Jde o např. velmi nákladné stěhování domů na Aljašce dál od pobřeží, které je rozmáčeno a likvidováno (dosud za 150 mil. dolarů, vláda USA hradila jen 0,5 miliónu dolarů). Dále např. ohrožený ostrovní stát TUWALU v Tichém oceánu s průměrnou výškou jen 2 m nad mořem – podmáčení a likvidace pobřeží a celých ostrovů. V podmáčených pobřežích slanou vodou už nerostou klasické rostliny k obživě. Zástupce Tuwalu si stěžoval u OSN a ostatní se na něj dívali jako na exotické zvířátko, atrakci, co se před nimi natřásá.

 

 

Některé z názorů divítek v diskusi, oni za nic nemůžou, to druzí. Chybí pozornost na SRDCE a LÁSKU:

 

Už by si ekonomové nejen v USA měli uvědomit, že peníze se nedají dýchat !

 

Skoro to vypadá, že chtějí zabít planetu a vzduch prodávat.

 

Ve vší úctě, taková Čína USA brzy přežene (pokud se to již nestalo). Doufám, že si nebudete kupovat čínské zboží. Mimochodem, evropské země podepsaly KP a s výjímkou Británie a Švédska jej nedodržují.


Samozřejmě že nejde o USA nebo o víru. Jde o kapitalizmus, který se nějakou domluvou nebo apelem nedá zastavit a neustále se snaží zvýšit spotřebu, aby maximalizoval soukromý zisk. To je ta zhouba, která čeká lidstvo, nedospěje-li k jinému společenskému pořádku, preferujícímu jiné hodnoty.

 

Nechápu, k čemu jim pak budou peníze..?  (Ovládači z temných světů si loutky přestěhují pod zničený povrch Země anebo jiných mrtvých planet, kterých je v tomto černém odpadkovém Vesmíru mraky – pozn. zpracovatele).

 

Američani si nějaký životní prostor najdou - jako ho hledal Hitler. (Správně – pozn. zpracovatele.)

 

Jistě, máte pravdu, ale odpověď na ni je prostá. Už v archaických textech se hovoří o tom, že je potřeba dodržovat jistá pravidla a nebude-li tak, přijde problém. Nepovažujte mne za iracionálního mudrce. Já si myslím, že tato pravidla byla nahrazena "měšcem se stříbrňáky" a funkce této náhražky má omezenou platnost, včetně toho, že z lidí vytváří (právě tak i ze mne) blbečky. Moje výhoda je v tom, že jsem to pochopil, ale je mě to zatím k ničemu.

 
Není třeba jen charitativních příspěvků, ale velice užitečná bude inteligence, jestli ji někde náhodou nezadupala většina. Kde je inteligencí, je moudrost (nerovná se politika). Ta moudrá rozhodnutí bude potřeba, je to nad mé síly. Dobrou noc všem.


Může za to kapitalizmus. Preferuje "svobodu individua", tj. v podstatě dělej si co chceš a co umíš. Nedovedu si představit, že by v tomto systému mohl někdo vytvořit a důsledně dodržovat určité kvóty počtu obyvatel na planetě. To je skutečně jeden z nejvážnějších faktorů ekologické pohromy. Dalším je ovšem způsob výroby - pro vyšší spotřebu za účelem maximalizace soukromého zisku.

 

Vite, můj kamarád biolog (zabývá se faunou) byl nedávno ve Vietnamu, ptal jsem se ho co hadi, jestli ho nekousli a on řikal že nemohli, jsou většinou na talíři, žel i další fauna nemohla, ptáci prý v djungli nelétají (to potvrzují záběry z cestomanie Báry Štěpánové) byly snědeni či prostě zmizeli. Naskytla se mi otázka, až vypukne nějaká válka, nebudou mít lidi hlad !!!! ?

 

Aniž bych se vás chtěl nějak dotknout: Prosím vás, někdy si něco přečtěte z českého pravopisu. Mrzí mne, když někdo snižuje hodnotu svých myšlenek děsivými pravopisnými chybami. Tak vy máte strach, že až bude válka, že budou mít lidi hlad ?  To už právě NEBUDOU, víte ?  (Ale dálkově ovládané na 95 %  NECÍTÍCÍ BEZDUCHÉ LOUTKY z temných světů – pozn. zpracovatele.)


Já osobně lidstvu nedávám moc šancí na přežit do dalšího století !  Jak napsal jeden filozof Al Gore – „Jednáme se Zemí jako s podnikem, který je v likvidaci.

 
Když roztaje led v Antarktidě, tak se změní tlak na zemskou kůru a to věstí nějaké pořádné zemětřesení. Zmizení ledu z Grónska může znamenat posunutí zemské osy - ta tenká slupka tuhé Země se posune aby byla zase "vycentrovaná". Čekají nás ještě zajímavé věci.

 

Myslíte že jedině USA znečisťuje životní prostředí ?

 

Samozřejmě, že nejen USA. Ale když zhruba 4 % světové populace spotřebuje bezmála 25 % celosvětové spotřeby surovin a energií - to už o něčem svědčí. Když už ne o velkém plýtvání, tak určitě o sobectví vůči ostatním.


Protože teplem tajou ledovce (sladká voda) a to mění slanost a tím i proudy oceánů. (O možnosti zastavení Golfského proudu – viz velmi poučný film DEN POTÉ – pozn. zpracovatele).

 

 

 

2651. Klimatická krize se podle vědců blíží.      (Zpracoval Ivo A. Benda.)                  25.1.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

 

Klimatická krize se podle vědců blíží

 

 

www.bbc.co.uk/czech/worldnews/story/2005/01/050125_climate_change_pckg.shtml

 

Podle vědců a politiků má svět minimálně deset let na to, aby odvrátil katastrofální změny klimatu.

 

„Naše planeta je v ohrožení.“

Stephen Byers

 

 

Zpráva odborné skupiny International Climate Change Taskforce tvrdí, že pro odvrácení krize velkého rozsahu je nutné, aby teploty na zeměkouli nestouply o více než dva stupně - nad úroveň před rozšířením průmyslové výroby.

 

Oxid uhličitý v atmosféře, jenž by mohl způsobit takovouto změnu, se může dostat na nebezpečnou úroveň dostat přibližně za deset let.

 

Skupinu zabývající se změnami klimatu založily tři vědecké instituce – britský Institut pro výzkum veřejné politiky, Středisko pro americký rozvoj a Australský institut.

 

Ve zprávě "Jak čelit změně klimatu" nabádá skupina vlády, aby se dohodly na dlouhodobých cílech zaměřených na prevenci zvyšování teploty na zeměkouli.

 

Blížící se nebezpečí

 

Podle autorů zprávy hrozí, že pokud se teploty zvýší o více než dvě stupně, významným způsobem vzrostou rizika pro lidskou společnost a ekosystémy, častější mohou být náhlé a změny klimatu.

 

Vyšší teploty by údajně vedly i k zásadním ztrátám v zemědělství, dalekosáhlým dopadům na zdraví a zvýšení hrozby nedostatku vody.

 

Nenávratně poškozeny by mohly být například korálové útesy nebo amazonské dešťové pralesy.

 

Možnými variantami vývoje je například ztráta západoantarktického a grónského ledového štítu, což by mohlo vést ke zdvižení úrovně moře o 10 metrů.

 

Ohrožena by prý také mohla být cirkulace vody v severním Atlantiku - teplý Golfský proud, který ovlivňuje počasí v západní Evropě, by mohl změnit dráhu.

 

Planeta v ohrožení ?

 

Jeden z autorů zprávy, Stephen Byers, tvrdí, že Země je v ohrožení:

 

"V souvislosti se změnou klimatu jde o ekologickou časovanou bombu a obyvatele Země začínají stále více znepokojovat extrémní výkyvy počasí, které mohou pozorovat už nyní."

 

International Climate Change Taskforce odhaduje, že do roku 2100 se hladina oceánů pravděpodobně zdvihne o 9 až 88 centimetrů a průměrné teploty budou vyšší o 1,5 až 5,5 stupňů.

 

Poslední doba ledová byla přitom jen asi o 4 až 5 stupňů chladnější, než jsou dnešní průměry.

 

 

 

2652.  Smog dusí republiku, limity jsou několikanásobně překročeny.

 (Zpracoval Ivo A. Benda.)        1.2.2006.

Místo: Praha, Martin.

 

 

Jak to vypadá zde, na planetě Zemi ?  I Vesmírní lidé se poučují – jde o LIDSKÉ VOLBY NEGATIVNÍHO STAVU.  Čtěte:

 

 

 

 

Smog dusí republiku, limity jsou několikanásobně překročeny

 

 

Inverzní počasí, které zabraňuje proudění vzduchu, působí už několik dní potíže lidem na mnoha místech republiky. Především v městských a průmyslových aglomeracích poletuje mnohem více částic prachu, než povolují limity. Lékaři varují především starší lidi, děti a astmatiky, aby omezili pobyt venku. Nejhorší situace je v Ústeckém a Moravskoslezském kraji.

 

1.2. 2006 07:35

 

ČESKÁ REPUBLIKA - "Komínů je prostě moc," vysvětlil vedoucí karvinské chemického laboratoře Zdravotního ústavu v Ostravě Jiří Bílek s tím, že v Moravskoslezském kraji je nejvíce smogu na Karvinsku a Ostravsku.

 

"I přes určitý nedávný útlum totiž tyto oblasti patří k nejprůmyslovějším částem republiky. Ačkoli hutě nebo doly jednotlivě splňují limity množství polétavého prachu, tak dohromady v době inverze působí potíže. V úterý se naměřené hodnoty v nejhorších případech pohybovaly v rozmezí 120 až 200 mikrogramů polétavého prachu na krychlový metr. Normální je přitom hodnota až 50 mikrogramů. Navíc vyhlídky nejsou vůbec dobré. Inverzní počasí potrvá ještě zhruba týden, přitom by stačilo trochu větru, aby se situace zlepšila," uvedl Bílek.

 

Ještě horší je situace v Ústeckém kraji, kde koncentrace prachu v krajském městě překročila včera limity šestinásobně. Stejné jedovaté ovzduší je na Litoměřicku, Teplicku, Mostecku, v okolí Tušimic a na Chomutovsku. Ústecký magistrát v pondělí dokonce upozornil obyvatele města prostřednictvím SMS zpráv na zvýšené koncentrace škodlivin. V Mostě denně radnice vyvěšuje aktuální informace o počasí na budově úřadu.

 

Množství prachu roste už týden

 

Přitom koncentrace prašného aerosolu od víkendu stále rostou. "Množství prachu v ovzduší se kvůli špatným rozptylovým podmínkám postupně zvyšuje už od 23. ledna. V pondělí jsme zaznamenali čtyřiadvacetihodinový průměr 186 mikrogramů na metr krychlový a to už je skutečně neobvykle vysoká hodnota," řekl Právu Marek Hladík z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni.

 

Zhoršená kvalita ovzduší trápí obyvatele Olomouckého kraje už od poloviny ledna. Zřejmě nejhorší situace je v Přerově, kde bylo v pondělí naměřeno až šestinásobné překročení hodnot koncentrace prachu, tedy shodně jako v Ústeckém kraji.

 

Jen o málo lepší vzduch dýchali lidé ale i v Olomouci nebo Prostějově. Podle vedoucího odboru životního prostředí přerovské radnice Pavla Juliše jde při kombinaci prachu a mlhy o klasickou smogovou situaci. "Informujeme především školy či domy s pečovatelskou službou, aby se lidé příliš nezdržovali venku," uvedl Juliš.

 

Přitom zhoršení ovzduší není jen problémem velkých průmyslových aglomerací. Například měřicí stanice v Uherském Hradišti už několikrát ukázala až pětinásobně překročený limit prachu v ovzduší. "Jsou to čísla v tomto regionu abnormálně vysoká," řekl Právu Robert Skeřil z Hydrometeorologického ústavu v Brně.

 

Situaci zhoršují auta

 

Stoupající koncentrace polétavé prašnosti v současném inverzním počasí zaznamenal i Český hydrometeorologický ústav v Hradci Králové. Vedoucí jeho oddělení ochrany čistoty ovzduší Rostislav Jireš řekl, že zdrojem znečištění je jednoznačně automobilová doprava.

 

"Stanovený čtyřiadvacetihodinový průměrný limit je sice u nás překročen, nikoliv ale dlouhodobě, takže na situaci zatím není třeba reagovat. Vyhláška k zákonu o ochraně ovzduší totiž povoluje překročení limitu pětatřicetkrát ročně, (skutečně PEKELNÁ VYHLÁŠKA – pozn. zpracovatele) k čemuž ještě nedošlo," uvedl Jireš. Pokud bude inverze pokračovat a povolený dlouhodobý limit bude překročen, nastane pro kraj i města povinnost na situaci reagovat podle jejich plánů ochrany ovzduší. "Ale dnes například zastavit dopravu kvůli překročení denního limitu by byl čirý nesmysl, znamenalo by to šílený kolaps," dodal.

 

Mráz pomáhá v boji se smogem

 

V ordinacích plzeňských praktických lékařů se v důsledku smogu v posledních dnech zvýšil počet ošetřených pacientů, které trápí respirační onemocnění. Jen ordinaci MUDr. Evženie Bartákové navštívilo během jediného dne 56 osob, téměř dvojnásobek běžného počtu. Podle informací ze zmíněné ordinace v tyto dny mnohem častěji přicházejí i kardiaci, hypertonici, astmatici a také osoby s psychickými problémy.

 

Lékaři varují především astmatiky. "Ti by určitě měli omezit svůj pobyt venku. Totéž platí i pro starší lidi a pro děti. Citlivě by se mělo postupovat i při větrání, je dobré větrat jen krátce, ale intenzivně," doporučuje Zdenka Skulová z uherskohradišťského pracoviště Krajské hygienické stanice ve Zlíně.

 

Podle lékařů mráz brání větší explozi respiračních onemocnění. "Hubí viry. Špatné by bylo, kdyby se teploty zvedly k bodu mrazu a inverzní počasí by zůstalo. To by byla moc špatná kombinace," obává se šéf karvinské laboratoře Zdravotního ústavu v Ostravě Bílek.

 

Právo

 

 

Některé z názorů divítek v diskusi. Chybí pozornost na SRDCE a LÁSKU:

 

 

A KDO ZA TO MŮŽE ?  NO PŘEDCE MY LIDÉ !

 

Kouř: Dě vo ten vozduch, dě vo ty zplodiny toho vozducha, do vo tu bazmek na ty zplodiny toho vozducha, situace je katasrofálna, ludia píšu, ministerstva píšu, já mám zde petice, černé na bílém zde mám, čo s ním mám robit, zdravotníctvo na to nestačí, a fabriky kóří a kóří. A jak mám do chuja robiť a nekóřit ?  Ja musím robiť a kóřiť. Dvacať godov jsme něčo robili, a čo sme v tej biedě porobili ? (Viz scénka komika pana Vimra – OSTRAVA, neboli: Kutali, kutali, až se do pekel propadli – pozn. zpracovatele.)

 

Taky se dusím. Stav ovduší je jen další projev neschopnosti lidí řídících tenhle stát a všemohoucnosti peněz. Není to jediný faktor, ale kdyby byla ve městech MHD zdarma, určitě by ubylo aut na silnicích a dýchalo by se líp.


Stačí trochu poodjet z te smradlavé díry (ted jsem kousek od Mnichova) a hned máte krásně sluníčko a je +2 stupně, včera v poledne tady bylo úplné jaro a +6.

 

Už se těším na den, až dojdou světové zásoby ropy a uhlí, hned se bude dýchat lépe. Jen doufám, že do té doby se uvolní dostatek financí na podporu nových technologií a obnovitelných zdrojů.

 

To bude šok, protože jediná země, která má zemědelství nezávislé na ropě, je Kuba, takže se celkem zdraží potraviny a pokud do té doby nebudeme už pořádně investovat do obnovitelných zdrojů, bude to pořádný průšvih, nicméně je to potřeba, aby to už došlo.

 

Nové technologie už jsou na světě, ale nepustí je na svět silné ropné a těžební společnosti. Je to celosvětový záměr všech vlád - co by chudáčci pak měli, z čeho by bohatli, kdyby se ukáztalo, že to jde i bez nich.

 

Bohužel, to není otázka "zelených, modrých nebo červených" ani otázka politická. Je to věc existence "uhlobaronů, plynobaronů a olejobaronů" (a čipobaronů – poznámka zpracovatele.) na místní nebo celosvětové úrovni. Vždyť i velmocenská politika je v rukou těchto hovad (viz USA, Rusko atd.), takže co s tím. Skutečně nejlépe z pragmatického hlediska se k tomu staví ti, co pálí dřevo, pneumatiky, pet lahve a pod., protože je vlastně nepodporují odbytem.

 

Ano, jediným řešením je hospodaření s eneregií a atomové elektrárny s podporou alternativních zdrojů (slunce, vítr). Bohužel, uhelná, olejářská a plynová lobby na to má jiný názor. Je nutné vytvořit takové podmínky, aby tito trafikanti s lidským zdravím a osudem planety šli už konečně do pr….. A to je právě problém neviditelné ruky trhu. Té je jedno, že žije z podstaty ničení životního prostředí, protože to se nedá ekonomicky měřit !!

 

Vzpomínám si jak Charta 77 mnohokrát kritizovala komunisty (pozor nejsem jejich přívrženec) za to, že nehledí na životní prostředí. Neviditelná ruka trhu rozvojem automobilismu a odklonem od hromadné dopravy situaci mnohem zhoršila. On totiž ten smog je po celou zimu a též i v letním období (tehdy pro změnu zase ozónový - přízemní ozón). Takže co nastalo ?  Úplné ho…., vše je totiž stejné, jen hesla trochu jiná ! (červená hesla se přeťápla na modrá hesla tak, jak to v datasystému naprogramovali ještěři – pozn. zpracovatele.)

 

Teď už chartisti drží hu… a krok a jsou loajální (nikdo jim nenasype) !

 

V zimě airosoly [londýnský smog], v létě přízemní ozón [los angelský smog] (no ty máš perfektní školní pekelnou průpravu – pozn. zpracovatele).

 

V tom by nám byl užitečný snad jen Pol Pot, který mimo spoustu špatných věcí, udělal jednu věc dobrou, že nařídil všechna auta navézt na jednu hromadu a zničit je.

 

Ano, správně zpět k prvobytně pospolné společnosti. (Tak tuto loutku naprogramovali v základní škole. Vesmírní lidé žádná auta nemají a jak si žijí, pohybují se myšlekou nebo ve vesmírných malých či mateřských lodích – pozn. zpracovatele.)

 

Tak jsem byl holku odvést do školy a ten smog je děsný, je u vás taky tak ošklivo ?

 

Tak jsem se informoval Litvínov: BIO 3, hodnoty v normálu akorát prah 179 limit je 50, podmínky mírně nepříznivé  (opět dle pekelné vyhlášky – jen mírně nepříznivé, a loutka se prostě informuje u „pravého, vědeckého“, pekelného zdroje – pozn. zpracovatele).

 

Dokonce mezi znečišťující faktory patří mikrovlná technika včetně mobilní. Těmito všemi faktory ovlivňujeme přírodu a vůbec si to neuvědomujeme. A co je horší, nikdo si nepřizná, že nám to příroda "vrací" (akce a reakce). Proto jsou zemětřesení, záplavy, tsunami, inverze, aj. Tím vším nám příroda dává najevo, že něco není s naší planetou v pořádku. Lidi zamyslete se. Vždyť v té hrůze budou žít naše děti. Přece jim neodebereme všechny krásy světa.

 

Zakládám továrnu na výrobu koňských potahů. Kapacita bude 1000 kusů denně. Zaměstnám okolo 12 000 lidí. Jen potřebuji státní pobídky a daňové prázdniny. Jakmile to dostanu, začnu. (další, nový, zatím neobehrátý loutková program – pozn. zpracovatele.)

 

Před rokem 89 to bylo mnohem horší. Na druhou stranu to, že fabriky zkrachovaly, je pro životní prostředí pozitivní.

 

Pořád jsme velký znečisťovatelé a mělo by se s tím něco dělat, ne se spíše pomalu vracet zpět před rok 89.

 

A já myslel, že se lidé poučí. Nepoučí. Jsou nepoučitelní. Pořád jim nedochází, ze svým chováním, jednáním a vůbec způsobem života narušují životní prostředí. Ať už se jedná o výfukové či průmyslové toxické plyny, rozrůstání městské zástavby (a tím narušování ekosystému - ubývá prostor pro život fauně - proč myslíte že po městech běhají zajíci ? ) či jinýmy globálními problémy. ČÁST I.

 

Nezbývá nám nic jiného, než začít nacvičovat aklimatizaci fetováním u výfuků. V poslanecké sněmovně se nevětrá, aby drahoušky neodnesl čerstvý vítr.

 

Si zvykejme, za pár let to bude zcela běžné. S lhostejností tomu neunikneme. (Síly temna z temných světů si takto předpřipravují své loutkolidi do velmi mizerných podzemních děr světů, až budou z této planety vypuzeny očistnými procesy, kde bude jen a jen smrad, jak např. také píše Swedenborg – pozn. zpracovatele Ivo A. Bendy.)

 

Jsou ekologové, kteří tvrdí, že je to zásah do krajiny, hovoří se o jejich hluku, vybracích... To je jistě pravda, ale asi je to menší zlo, než atom nebo uhlí. Znám příklad z Jeseníků, kde se podnikatel snažil postavit malé vodní elektrárny, měl na ně posudek od ekologů, kteří mu trochu poupravili plány, ale schválili. Pak přišel pán ze zprávy CHKO a vydupal si zákaz té stavby kvůli rybám. Ten pán měl jistě pravdu, ale občas se ustoupit musí.

 

Totalita se vrací i se smogovým smradem...

 

Bude zima, bude mráz...kam se šlechto, kam schováš... Přijde jaro přijde...brzo bude máj… vyženeme kozy v háj !!

 

Kéž by to byl jen smog, co nás dusí....

 

Některé bolesti přestávají být bolestmi, když přijde větší bolest.. (vše je relativní – pozn. zpracovatele.)

 

Vzpomínám si, že někdo nedávno v televizi tvrdil, že za komunistů bylo hodně smogu, a že je to hlavně vina komunistů, že málo dbali na ekologii, životní prostředí atd., a proto se ptám, kdo za to může dnes ??? (ještěři předloží loutkolidem nový, neobehrátý ovládací program, podle kterého budou loutky kmitat, ony tu změnu programu musí jen vydýchat a pak už to zase běží, je to SAMONAPÁJECÍ SMYČKA, pojem z informatiky – pozn. zpracovatele.)

 

Za všechno si můžem sami, ostatní jsou prázdný KECY !!!!

 

Jdu si zaběhat..

 

Vem si s sebou rezervní plíce !!

 

Nejsou to jenom komíny, ale auta fabriky a asi nejvíc se to týká lidí, kteří pálijou v kotlech doma plastový flašky a i snad pneomatiky. Kolikrát když jedu, tak když vidím, co těm lidem leze s komínů, tak mi ja stoho pěkně zle, hlavně že spalujou takovej bordel a maj rozbitý okna a žádnou izolaci baráku, pak se divijou, že protopijou majland. Takových po 6 kilometrové cestě do práce napočítám na dvou rukách. A pak se všichni divijou a nadávaj, hlupáci.

 

Znám několik lidí, kteří peníze mají, ale přesto topí sračkami, aby tzv. ušetřili. Třeba u nás v ulici je jeden, co mu v restitucích vrátili pozemky, les atd. Má nějaký speciální kotel i na mokré dřevo, prý to stálo hodně peněz. Z komína mu nejde moc viditelný kouř, ale ten zvláštní pach !  Něco jako kysličník uhelnatý nebo tak, prostě někdy se nedá vůbec dýchat. Nikdo mu nic neřekne, protože má prachy a všichni se ho bojí.

 

Makám, přítel taky a stějně teda 40 tisíc na topení plynem nebo elektrikou nemáme, uhlí nás stojí cca 10 tisíc na celej rok - tak se nedivte, že radši hodíme do kotle briketu, než abysme museli za draho předělávat elektroinstalaci atd....

 

Milá Míšo, máš pravdu, ale jen zčásti !  Ty náklaďáky udělajíí mnoho práce, ze které má jistý užitek celá společnost !  Horší to však je s obrovským počtem osobních automobilů !  Právě ty nám nadělají většinu smradu v ovzduší !  Jejich jízdy jsou v mnoha případech zcela zbytečné a užitek z tohoto nemá vůbec nikdo! Svému zdraví by každý řidič osobního automobilu pouze posloužil, kdyby alespoň občas udělal pár kroků pěšky !

 

Zajímal by mne stav ovzduší v Praze, ale to asi raději nikdo nenapíše, protože by Praha dopadla nejhůř ze všech měst. (o tom jsem přesvědčen, hlavně v produkci HRUBÝCH VIBRACÍ – NEGATIVNÍCH MYŠLENEK – pozn. zpracovatele, Ivo A. Bendy.)

 

Proč si pražáci pořád myslí, že oni jsou na tom nejhůře ?  Nečtete tisk, myslím ten kvalitní, ne bulvár. Nejhůře je na tom Ústecký a Ostravský kraj.

 

Pražáci ať si dýchaj co chtěj. Oni se taky o nás "venkovany" nestarají.

 

A jak si tu starost o vás venkovany představuješ ?

 

Třebas tak, že budou ukáznění a méně pohodlní a nebudou nám o víkendech jezdit svými auty po lesích a loukách a za sebou zanechávat hromady odpadků !!!!

 

A to Havel říkal, že smog byl jenom za komunistů. (To je taky jeden z těch, co vás obelhávají – pozn. zpracovatele.)

 

A bude zase hůř. Vždyť oni v té vládě sami nutí lidi, aby zase topili všelijakým sajrajtem, když zdražují ušlechtilá topiva.

 

Blednu závistí, my tady v Brně dejcháme smrady.

 

ALE NIKOHO NENAPADNE ZLEVNIT MHD, ABY LIDI JEZDILI DO PRÁCE RADŠI TROLEJBUSEM !

 

Tak si zkus v Praze koupit na MHD to nejekonomičtější - roční - předplatné... Pomalu ženská pracující v nějakém super-mega-hypermarketu za to zacáluje měsíční plat !

 

To chce stroj na inverzi. (Mamutí ventilátory nad velkoměsta).

 

Vládo, Děkujeme. Důsíme se tady.

 

My o něco dříve narození si pamatujeme, jak byly denně v TV zprávách o počasí uveřejňovány tři ukazatele stavu ovzduší na nějakých 10 - 20 místech republiky. To už se teď nenosí, nahradily to akorát kecy o tom, jak bylo hůř a jak je líp. Dneska se lidem dostane akorát kulatých slovíček ex post.

 

A taky že nešlo do Ostravy vzít světlé oblečení, kolik tady lítalo sazí. A o víkendech, kdy všichni zatopili, že bylo až žluto. Dnes tam dávají kecy o nějakých indexech sušení prádla, celkové kondice, zalévání zahrádky a další kraviny.

 

Modelko HOUDOVÁ, zůstaň na Kubě, tam svítí sluníčko, moře je krásně modré, žádnej smog, žádný zácpy na silnicích, no prostě ráj, v nebi taky nehoní módu a neukazujou si, kdo ma lepší auto.

 

Obloha je hezčí modrá než rudá. Ty Alpy bych si nechal líbit.

 

TAK TAK, A ČISTÝ VZDUCH SE BUDE PRODÁVAT V PLECHOVKÁCH, JEDNA ZA DVĚ EURA. I S DANÍ. (Aktuální příspěvek ukazuje, co loutkolidi v nejbližší době čeká, a to NA VÝROBCÍCH, LIDECH A ZVÍŘATECH mají být ještě všude ČIPY (aby toho nebylo málo), a ezoteričtí a křesťanští chytráci či hackeři budou radit, jak ty čipy (a vlastně sebe) zneškodnit elmag. impulsy (viz novinové články, 304 na www.vesmirni-lide.cz , www.andele-svetla.cz ) – RADA NAD ZLATO – pozn. zpracovatele.)

 

 

 

2653.  Lucius (854).                         (Přijal Ivo A. Benda.)          12:00-12:33 hodin. 8.2.2006.

Místo: Bratislava.

 

 

 

LUCIUS

 

 

„Lucius je jméno,

Anděla, který nese Světlo,

zásadním způsobem VYVAŽUJE

jemu přidělené Světy temné.

 

Lucius provádí zásadní regulaci

Světla Stvořitele pro Temnoty,

aby mohly řízenou měrou

dostávat lásku a pravdu čistou.

 

Lucius je zářící Anděl lásky

z vnitřního Nebe operující,

blízko Stvořitele dlící

a pomocí nezištnou oplývající.

 

Lucius pro Stvořitele pracuje

stejně jako všichni v Nebi,

on také do nižších světů se inkarnuje

některou ze svých částí.

 

Tedy do intermediální a přírodní úrovně

posílá své inkarnace,

řídí tak míru lásky a proudy níže

ve vzdálenějších částech od Stvořitele.

 

Taktéž na Zemi má své inkarnace,

aby udržoval pravdivou úroveň,

tak, jak si Stvořitele přeje

k duchovní vyváženosti v Temném světě.

 

Lucius je tedy mocný Anděl,

co řídí vývoj nižší úrovně,

mnoha a mnoha bytostí,

včetně zóny vymístěné.

 

Láska a pravda Stvořitele

jeho obsahem je,

s ním neustále pracuje

ku prospěchu všech.

 

Lucius značí Světla paprsek,

který se do nižších úrovní nese,

má úkol pomáhat i lidem

a tak za pochopení děkuje.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2654.  Vyspělí producenti jedů (855).  (Přijal Ivo A. Benda.)         8:42-8:57 hodin. 11.2.2006.

Místo: Bratislava.

 

 

 

VYSPĚLÍ PRODUCENTI JEDŮ

 

 

„Vyspělí producenti jedů

jsou ti, kteří milovat srdcem neumí,

zapoměli to či nechtějí

a zahleděli se do hmoty.

 

Co je produktem jejich

se každý snadno dozví,

v každodenním životě otravujíc,

nepochybuj o tom, čtenáři již !

 

Jsou to pomluvy a lži o lidech,

šířené nejraději anonymně,

aby schovaní producenti jedů

mohli dál takto čpět.

 

Jsou to také automobily,

co chrlí jedovaté produkty,

šířící smrady a jedy do okolí

za podpory vědy a technických univerzit,

které se tím ještě chlubí !

 

Dále jsou to chemičky,

co v nejhorších jedech se shlédly,

ropné, vynilové a ftalátové produkty

cpou loutkolidem nebohým.

 

Do chemiček také patří

velké ropné koncerny,

co žijí ze smrti dávných těl

a smrt šíří s podporou vlád do loutkolidí.

 

To vše při existenci vědy,

která se tak moc chlubí,

jaké dosáhla výsledky,

včetně ekonomického ovládání.

 

Další producenti jedů

jsou ti, co uhlí pálí,

mnoho přísad sirných

takto chrlí do ovzduší.

 

Nezapomeňte na ty lidi,

co doma v kamnech pálí,

všechno možné pod ekonomickými tlaky,

nejhorší – pet lahve a gumy.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2655.  Babylónie (856).                   (Přijal Ivo A. Benda.)             9:07-9:17 hodin. 11.2.2006.

Místo: Bratislava.

 

 

 

BABYLÓNIE

 

 

„Svět, který tu máte

z vesmírných lodí vidíme

snadno jej s jinými porovnáváme

a nedobrou budoucnost u vás cítíme.

 

Hospodářství a svobody,

celá tato lidská struktura

vratká je a nestabilní,

babylonskou věž nám připomíná.

 

Hrubé vibrace STÁLE VĚTŠÍ

přivozují OČISTNÉ PROCESY,

mají sílu stále větší

Země se od špíny očistí.

 

Smete nejen jedy,

ale i původce – loutkolidi,

jejich prapodivné struktury,

co z chamtivosti povstaly.

 

Babylónii tu budujete,

Temné struktury dle vzoru jiných,

kteří vás snadno ovládají,

říkáme jim pseudotvůrci.

 

Blíží se velké hroucení

všeho, co jste lopotou vybudovali,

celá nadutá pýcha loutkolidí

se rozprskne za hřmotu a burácení.

 

Vězte milí lidé,

ti, kteří se na tom nepodílíte,

budete od všech pohrom a hroucení

Stvořitelem Prvotním uchráněni.

 

On do náruče vás vezme

nad trosky Babylónie vás vznese,

od hroucení pekel vás odnese

a jak miminka na Nové Zemi rozeseje.

 

Ti, co nebudují Babylónii

zákonitě v lásce žijí,

ničím se tak nezatíží,

POSLEDNÍ BUDOU PRVNÍ.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

Píseň BABYLÓNIA se stejným obsahem zpívala také Marika Gombitová – pozn. zpracovatele.

 

 

 

2656.  Svatý Jiří a drak (857).           (Přijal Ivo A. Benda.)             9:18-9:38 hodin. 11.2.2006.

Místo: Bratislava.

 

 

 

SVATÝ JIŘÍ A DRAK

 

 

„Před dvěma dny

proběhlo televizní natáčení,

kde autor píšící tyto řádky

lidem předal poselství.

 

Poselství toho, CO BUDE,

předané od Vesmírných lidí,

pracovníkům jedné velké televize

a hlavně milionům lidí.

 

Toto poselství pro lidi zní:

OTEVŘETE SVÉ SRDCE VE SVÉ HRUDI,

BUDOUCNOST DRŽÍTE V RUKOU SVÝCH

A PROVÁDÍTE VOLBY SVÉ ŽIVOTNÍ.

 

Máte tu těžké ovládání

od ještírků z Temnoty,

obraz Svatého Jiří

je pomůckou na uvědomění.

 

Že máte bojovat s ještěry

LÁSKOU ČISTOU A PRAVDOU již,

zanechat zloby a lží

a uspořádat si své vztahy.

 

Vaše poničené rodiny

a rozhárané zaměstnání,

každodenní boje o energii

si zaměňte za štěstí a lásku již !

 

Obraz Svatého Jiří

si ve Svatém Juru natočili,

v televizi to zasyčelo

a proniká do srdcí a myslí již.

 

Vědomí lásky čisté

je klíčové pro milé,

ty, co změnu zvolili

a ošklivosti již zahodili.

 

Okřídlený drak je ještěr,

který ovládá tě z pekel,

ty máš se již vysvobodit,

to voláme my, Andělé Světla tví.

 

Redaktor televizní je v šoku,

zírá na obraz ve Svatém Juru,

na stěně budovy třímetrový

barevně a plasticky vyjevený.

 

Stejná socha se nachází

na Pražském hradě na třetím nádvoří,

přímo naproti prezidentovi,

aby šanci a pomoc měl proti ovládání.

 

Ta sama socha pak zdobí

rotundu na hoře Říp,

aby český národ si uvědomil

že zápasit má s ještěry !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

Někteří z lidí nepochopili, že zda a kdy co televize odvysílají, NENÍ v mé moci, ani to NEVÍM, proto se MNE NEPTEJTE, NETAHEJTE MI ENERGII, ALE PTEJTE SE JICH – V TV. Oni vám NIKDY pravdivě neřeknou, co kdy odvysílají, to také neví někteří lidi, a přece se mne na to ptají, jako bych ty TV řídil. Tím mne obtěžují. TO JE OMYL !!!  I když vám sdělím nějaký termín, byl mi sdělen jedním z nich, ale oni pravdu nemají, oni se sami dohadují pod ovládacími programy, a proto se nedržte křečovitě toho termínu a nedělejte předčasné soudy ! Pak se sami zamotáváte do jejich ovládání. Rozhovor do médií dělám pro VELKÉ MNOŽSTVÍ LIDÍ – A TI TO DOPŘEDU NEMUSÍ VĚDĚT, PROTOŽE ONI SE DÍVAJÍ NA TV ČASTO, tedy není jenom pro vás – to je také ovládání, pod kterým někteří se nacházíte – pozn. zpracovatele Ivo A. Bendy.

 

 

 

2657.  Názvy českých aut (858).      (Přijal Ivo A. Benda.)         10:27-10:40 hodin. 11.2.2006.

Místo: Bratislava.

 

 

 

NÁZVY ČESKÝCH AUT

 

 

„To si nikdo neuvědomuje,

že součástí ovládacího stroje

jsou názvy aut vnucované

do pseudomyslí loutkolidí, to je !

 

Vedení automobilky české

Škoda – auto nazývaje,

dává jména dle vojevůdců,

kteří smrt šířili v římské době.

 

Octavius a Fabius byli ti,

co války krvelačné vedli,

hrubovibrační scény

stále v realitě existují.

 

Názvy aut Octavia a Fabia

tak spolehlivě PROPOJUJÍ

na tyto hrubovibrační zabijáky jejich scény

a zaplavují srdce a mysli dnešních loutkolidí !

 

Každodenní myšlenky na ně

vás zaplavují a ponižují opakovaně

v nevědomém procesu ovládání,

zesiluje hrubovibrační prostředí.

 

Aby pravdu zakamuflovali,

pseudosoutěž o názvu uspořádali,

aby si nebozí loutkolidé

mysleli, že je to volba jejich.

 

Tak to ale není,

datasystém je naprogramovaný

několik let předem pseudotvůrci

a tam jsou i tyto názvy.

 

To vůbec netušíte

v jak těžkém jste ovládání,

nedobře to pro vás dopadne,

to je ZÁKON ODVĚKÝ.

 

Ti, co kariéru honí

jsou nejvíce tímto zaplaveni,

víc, než obyčejní, „chudí“,

to je také ZÁKON VESMÍRNÝ.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2658.  Vnitřní hlas (859).                  (Přijal Ivo A. Benda.)        19:16-19:28 hodin. 11.2.2006.

Místo: Bratislava.

 

 

 

VNITŘNÍ HLAS

 

 

„Známý zpěvák, Zlatý Slavík,

Karel Gott u vás opěvovaný,

poklad v hudebním umění

VNITŘNÍ HLAS poslouchal – vedení.

 

Zná svůj hlas,

mluví tam, kde Pán dá,

z Nebe seslán sám,

ten zpěv krásný, úžas.

 

Já děkuji těm, co písně z Nebe

předali lidem planety Země,

skladatelům, textařům, pěvcům,

hudebníkům, Andělům Nebe.

 

Stvořitel Prvotní svolil,

aby tyto poklady sneseny byly,

nám, do střední Evropy,

do zemí českých a slovenských.

 

Se slzami šťasten poslouchám,

cítím a krásně prožívám

tyto písně z Karlova alba

„LÁSKO MÁ“.

 

Tohle je vrchol snažení

seslaný k nám z Nebe na Zemi,

v tomto hudebním podání

v písních čistých milostných.

 

Láska čistá muže a ženy

klíčovým vztahem je,

těm, kdo ještě nepochopil,

ten ještě duchovně vyzraje.

 

Tato jemnovibrační energie

pochází od Stvořitele,

klíčové je dostat ji sem

vložit do loutkové Země.

 

Tento průnik tak svítí,

že povznáší mnoho lidí,

oni pak k Nebi hledí,

k Světelným Andělům milovaným.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2659.  Nikdo nemá vatové podmínky (860).     (Přijal Ivo A. Benda.)  

     19:47-20:06 hodin. 11.2.2006.

Místo: Bratislava.

 

 

 

NIKDO NEMÁ VATOVÉ PODMÍNKY

 

 

„Na planetu Zemi jsme se narodili,

abychom Světlo ve Tmě rozsvítili,

za cenu nevědomí a bolestí

při příchodu do loutkové scény.

 

Nikdo nemá vatové podmínky,

ale plno zkoušek a pokušení,

ten, kdo je zvládá, dočká se

krásné Boží odměny.

 

Naplno pro Stvořitele pracovat

a vůbec pro pseudotvůrce neloutkovat,

to zde může jen pár zářítek

v závěru Duchovní cesty teď.

 

Můžete se sami přesvědčit,

na vlastní kůži zakusíte sami

ten zážitek velkolepý

být MIMO loutkové scény !

 

Uvědomte si milí lidé,

že vše ve svých rukou máte,

na nic si proto nestěžujte,

vše je výsledek vašich voleb.

 

Ten, kdo nezištně DÁVÁ,

je překrásně odměňován

KAŽDODENNÍ KVALITOU ŽIVOTA,

prostou strádání, nemocí a tak.

 

Vězte, že každý zkoušky má

a různě je překonává,

někdo zdařile se vysvobodí DLE VOLBY

z této loutkové scény.

 

ZÁŘÍCÍM SRDÍČKEM svítí

si na cestu klestím,

džunglí lží a farizejství

masek a falší loutkolidí.

 

Pak se jednou ocitne

MIMO ovládací mašinerie,

vidí vše DO loutkostroje,

sám zářícím dítkem je !

 

Andělé Nebe jsou nejbližší

spolehliví moudří Přátelé,

nikdo z této loutkové Země

vyrovnat se jim ani trochu nemůže.

 

Proč se lidé divíte,

když jste UVNITŘ loutkostroje,

sami těžce podléháte

důsledkům předešlých SVÝCH voleb.

 

Dnes se naplno zobrazuje

jak kdo se rozhodl dříve,

jeho stav se ZVIDITELŇUJE,

je to DIVADLO VELKOLEPÉ !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2660.  Kalkulanti (861).                    (Přijal Ivo A. Benda.)        12:50-13:01 hodin. 12.2.2006.

Místo: Bratislava.

 

 

 

KALKULANTI

 

 

„Kalkulanti – ty entity lidské,

co se „správně“ tváří samozřejmě,

věříc, že počítají správně

dálkově řízené loutky – reálně.

 

Naaranžovaná správnost

kalkulačního počínání,

z Temných světů má zdroj

od strojů – počítačů v pseudotvůrčích rukou.

 

Kalkulanti jsou všude

od bank a finančních kruhů

přes firmy a živnostníky,

až po osoby obyčejné, chudě se jevící.

 

Vše prošpikované kalkulanty,

co stále něco počítají,

KALKULAČKU MÍSTO SVÉHO SRDCE

si dávno volbami zaměnili.

 

Jednoho dne se v kouři,

v rámusu a burácení ocitnou,

všichni ti, co lásku zaměnili hrůzou,

do Temnot hrůzných se propadnou.

 

Ono to dá práci usilovnou

směrem dolů se propadnout,

dřina a lopota proti VESMÍRNÝM ZÁKONŮM,

jakákoliv varování se účinkem minou.

 

Většina tohoto hemžení

dolů se aktéři směřují,

ošperkují se zlatými telety,

aby propad byl velkolepý !

 

Zviditelňování probíhá,

co zastřené bylo, se odkrývá,

na loutkovou Zemi zírá

celičké Stvoření, bytostí miriád !

 

Vidí, jak se loutkuje dolů,

jen pár Pravých stoupá vzhůru,

nehledí na šílenou většinu,

SRDCE DUCHOVNÍ jim svítí na cestu.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2661.  Jedovaté knihovny (862).       (Přijal Ivo A. Benda.)        13:02-13:14 hodin. 12.2.2006.

Místo: Bratislava.

 

 

 

JEDOVATÉ KNIHOVNY

 

 

„To tyčí se nad jedním městem

obrovitá mohutná knihovna,

ona majákem viditelným je

ze všech koutů, odevšad.

 

Tato knihovna je nacpaná

miliony jedovatých svazků,

jež téměř všechny v peklech vznikly,

jsou mocným hrubovibračním zářičem energií.

 

Tato záření neškodí jen lidem,

co uvnitř pracují,

ozařuje mocně obyvatele,

města pod ní ležící.

 

Vězte, že takový pekelný zářič

hodně škody napáchá,

ničehož nic neví loutkolidi,

pýcha a hmota je jen dojímá.

 

Tyto knihy napuštěné jsou

hmotnými jedy, aby se nerozpadly,

tím hrubovibračním zářením

a tak zatím drží dohromady.

 

Takto se ovládače shromažďují,

za národní bohatství se považují,

však z Temných světů dodány byly,

a loutkolidé je od pseudotvůrců přijali.

 

Až jednou se loutkolidé vysvobodí

ze svého zvoleného zakletí,

pak všechny ty jedy vyhodí,

v prach a popel je přemění.

 

To bude jejich velkým vysvobozením,

poklad najdou ve SVÉM DUCHOVNÍM SRDCI,

nezamění jej za hromady knih,

šílenými bludy napěchovanými.

 

V SRDCI SVÉM LÁSKU objeví,

poklad šťastného života odhalí,

vedení Stvořitele s Anděly

jim jejich pseudoživot převrátí.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2662.  Čipové šílenství (863).           (Přijal Ivo A. Benda.)        13:17-13:29 hodin. 12.2.2006.

Místo: Bratislava.

 

 

 

ČIPOVÉ ŠÍLENSTVÍ

 

 

„To zařídili tu finančníci

OČIPOVAT VŠECHNY VĚCI,

ZVÍŘATA V ZAJETÍ A VOLNĚ ŽIJÍCÍ

A NAKONEC VŠECHNY LIDI !

 

Lidi si očipují nakonec,

nejprve si je PŘEDPŘIPRAVÍ,

mnoha ovládacími programy,

aby potom ani nemukli.

 

Ve skutečnosti z Temných světů

budují ovládací pekelné struktury

pseudotvůrci studení bezcitní,

co si tolik nešťastníků podrobili.

 

Pod záminkami vyspělých technologií

omotávají vás pavoučími sítěmi,

družice a vysokorychlostní internety

jsou základní komunikační bází pro čipy.

 

Ten, kdo to nepochopil,

již MÁLO času na rozsvícení má,

musí se totiž NEJPRVE NYNÍ VYSVOBODIT

z negativního stavu – dálkového ovládání.

 

Většina lidí nerozumí,

proto si zažije na vlastní kůži,

co je to ODEVZDÁNÍ ZBYTKŮ SVOBODY

šíleným entitám z Temnoty.

 

Otrokárny především

oni na Zemi budují,

Hitler je proti nim

děcko neschopné a nechodící.

 

Proto takové poznání

na vlastní kůži zažité

každému dá odpovědi

co nevolit napříště nikde !

 

Andělé z Nebe varují,

POMOC každému nabízejí,

nikomu se však nevnucují,

SVOBODU A ŠTĚSTÍ všem přejí !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2663.  Posílejte světelné básničky ! (864).    (Přijal Ivo A. Benda.)

13:33-13:44 hodin. 12.2.2006.

Místo: Bratislava.

 

 

 

POSÍLEJTE SVĚTELNÉ BÁSNIČKY !

 

 

„Tisíc světelných básní

posílejte lidé milí

všem těm, kteří to potřebují

a netrpělivě na ně čekají !

 

Jsou ze všech žánrů,

aby jste vyhověli zájmům

všech loutkolidí na Zemi,

kterých je drtivá většina, věřte mi !

 

Máte vše k dispozici,

bez zábran a copyrightů temných,

stačí si stáhnout zářící

básně láskou a pravdou oplývající !

 

Nikdo, než Síly temnoty

vám v šíření nebrání,

PŘEDÁVAT JE KOMUKOLIV,

od prezidenta, až po záchodové báby !

 

Chopte se díla milí,

na centrální média nezapomínejte,

ČTK, TV NOVĚ, PRIMĚ, ČESKÉ TELEVIZI,

MLADÉ FRONTĚ, LIDOVKÁM A PRÁVU milí !

 

Zaplavte i tyto ovládače

z Temných světů řízené,

oni jak sůl Světlo potřebují, věřte,

aby rozsvítilo se konečně jim též !

 

Do škol, všem těm pomateným

učitelům a žákům jejich,

co bludy a nepravdami se živí,

ti také na Světlo čekají !

 

Vědcům těch akademií,

co izolováni jsou od reality

v zajetí talárů se uvěznili,

ti také na Světlo čekají !

 

Umělcům, výkvětu scény

loutkolidí, co je jich na Zemi,

oni další práci udělají,

pokud Světlo přijmout chtějí !

 

Obyčejným lidem na ulici,

do schránek jejich „domovů“,

předávejte poselství Andělů

z Nebe na Zemi letící !

 

Nečekejte na nic milí,

SRDCE OTEVŘENÉ povede vás v cíl,

tam máte Pravé vedení,

jedině tak se vysvobodíte ze zakletí !

 

PRACÍ SVĚTELNOU PRAVOU

pomáhejte z lásky bližním,

kvůli tomu sem jste se

z Nebe na planetu Zemi narodili !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2664.  Devíti srdcím ! (865).             (Přijal Ivo A. Benda.)        14:20-15:27 hodin. 12.2.2006.

Místo: Bratislava.

 

 

 

DEVÍTI SRDCÍM !

 

 

„Ahoj srdíčko zářící,

stále se radující,

věčně milující,

láskou vše zaplavující !

 

Víš, že rád tě mám,

v srdíčku chovám,

jako děťátko drahé,

tolik, tolik milované !

 

Já z Nebe sestoupil

na planetu Zemi,

abych zde lásku vložil

a uvězněných duší osvítil !

 

Tvá zářící očička

propojují mne do Nebíčka,

Domů, do mého rájíčka,

kde milá mám srdíčka !

 

Tvé jméno MILUČKÁ

je samotnou krásou,

říká, že nejsi z tohoto světa

a navštívit jsi mne přišla !

 

Víš, že já cítím zář

láskyplnou tvoji tvář,

tvou něhu já vítám

a opětuji jak se má !

 

„Ahoj milý,

známý svou světelnou pílí,

v náruči Světla žijíc,

jsem tvého srdce vše kolem ozařujíc !“

 

Rád přijdu hvězdičko,

těším se dušičko,

na tvého srdce jas,

milovaná vílo, pá !

 

To krásný zážitek cítím

v tvé blízkosti, víš ?

Ta ani netušíš,

jakou láskou, září záříš !

 

„Ach lásko, jak se máš ?

Co děláš ?  Copak vídáš ?“

Dnešní zářivý den,

láskou čistou prosycen.

 

Básničku ze srdíčka píši,

jak vánek z Nebíčka cítím,

tvou laskavou tvář,

kterou tak dávno znám !

 

Jsem rád, že lásku rozvíjíš,

víš, že k Domovu je to KLÍČ,

tam, kde louky a zahrady v květu

věčně láskou voní !

 

Tu první sloku poslal jsem

devíti krásným srdcím,

pak dále z Nebe báseň přijímal jsem

a něco přišlo i od nich !

 

Právě dlím v Bratislavě,

provádím s Aštárkem důležité operace,

světelné nezbytné akce,

aby se neutopila Temnotou maně !

 

„Já z vaší práce se raduji,

s díkem za vše vás zahrnuji,

něhou vás zaplavuji,

láskou svojí posiluji,

nevýslovně vás miluji !“

 

„Děkuji za krásné sms verše,

ty světelné akce i Praha potřebuje,

teď v zimě je to zde dost temné a nesnesitelné,

krásný zbytek dne,

posílám ti pusu, kousek sebe !“

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2665.  Pro TV pracovníka (866).       (Přijal Ivo A. Benda.)                                        15.2.2006.

 

 

 

 

ODPOVĚĎ JEDNOMU TELEVIZNÍMU PRACOVNÍKOVI

 

 

 

 

VAZENY PANE,

 

MOJI PRACI JE SIRENI SVETELNYCH INFO OD ANDELU NEBE, NIC JINEHO !

 

NENÍ TEDY MOJI PRACI SI MAILOVAT S LIDMI. TO NIKOMU NEPOMUZE V NICEM !

 

PROTO NEDELEJTE KOVBOJKU KOLEM MYCH AKTIVIT.

 

JA MAM ZA SEBOU 45 TV ROZHOVORU, KTERÉ VYSLY, A POKUD NĚCO NEVYSLO, TO BYLO MINIMUM (ASI 3 ROZHOVORY). O TV JOJ NIC NERIKEJTE, NEVITE CO BUDE, PROTO NEDELEJTE CHYTREHO, DEKUJI.

 

TAKOVYCH CHYTRYCH JE TU MOC, ALE SMERUJI DOLU, NEZ SE NADEJETE, DOSTANETE POVINNE CIPY DO VŠECH VĚCI A DO SVÝCH TEL, LIDI A ZVIRAT – A ANI NEMUKNETE A BUDETE I NADALE HRAT TU PISNICKU, JAKOU VAM DAVAJI JESTERI NA DALKU. ME NIC NENAMLUVITE – JE TO LOUTKOVA MASINERIE SE VSIM VSUDY A STÁLE HORSI, NE LEPSI !!!  JEN MALY POČET JEDINCU PROVADI ZMENU V JEDNANI, ALE TO JE MALO LIDI, PAR PROCENT – DNES.

 

JSTE NA VELMI DOBŘE CESTE DO PROPASTI, TAKZE SI I NADALE CENZURUJTE A SCHOVAVEJTE UMELCE, ME TO NEVADI. MY JSME JICH OSOBNE INFORMOVALI OD ROKU 2000 JIZ PŘES 200 A SVOJI PRACI SI UDELAME, AT SI KDO SI JAKE BLUDY ŘÍKÁ CI MYSLI.

 

JA MAM SVE MINENI O SVETE DAVNO MNOHO LET A ME INFORMACE NAJDETE NA  www.andele-svetla.cz  a na www.vesmirni-lide.cz .

 

Z STV MAM OD 3 PRACOVNIC, KTERÉ MI VOLALY, ZE O ME INFORMACE V PORADU „PRE A PROTI“ O MIMOZEMSTANECH BYL ENORMNI ZAJEM, NE O TOHO PRIPITOMELEHO PAVEDCE – Z TOHO SI LIDI NIC NEVEMOU – JE TO STARY OBEHRATY OVLADACI PROGRAM – DOPORUCUJI MODERNIZOVAT ZA NOVEJSI VERZI – PREDEJTE TO NADRIZENYM, POKUD TO OVŠEM CHAPETE.

 

JA PRACOVAL 13 LET VE VELKYCH FIRMACH A ZNAM TY HROMADY SEFU – TEN GULAS ROZHODOVANI.

 

PORAD UDELAM RAD ZIVE, OPAKUJI – ZIVE, O NASE INFORMACE BYL, JE A BUDE VELKY ZAJEM. CENZURA JE, KAŽDÝ TO MUZE VIDET, JAKO ZA KOMUNISMU, JEN O NĚCO SLABSI ALE RAFINOVANEJSI.

 

S POZDRAVEM, IVO A. BENDA.

 

 

 

Poznámka zpracovatele, Ivo A. Bendy, aby bylo zcela jasno:

 

Po celý život a zvláště v posledních letech prakticky televizi NESLEDUJI podobně jako další velké množství lidí, jen minimálně, dnes lze některé důležitější info v nezbytném - minimálním rozsahu vytáhnout z internetu, např.  www.seznam.cz  apod. TELEVIZI POVAŽUJI ZA HLAVNÍ OVLÁDACÍ PEKELNÝ NÁSTROJ PLNÝ HRUBÝCH VIBRACÍ PONIŽUJÍCÍ A OVLÁDÁDAJÍCÍ STÁLE HŮŘE LOUTKOLIDI – to ten pracovník asi také ještě nechápe, tak jako řada loutkolidí. Ale tohle si přečte.

 

 

 

Odpověď od jiného člověka:

 

„Je to tak ako píše pán Benda a ja s ním súhlasím, Jurko. Len si to ešte raz prečítaj, čo píše a bez nejakých predsudkov a emócií a snaž sa nad tým zamyslieť ako pracuje druhá strana a ako sa snaží informácie nedať, sprsniť alebo zamlžiť ostatným ľudom tu v tejto časti Vesmíru, kde pseudotvorci hrajú s nami nepeknú hru na myš a mačku, a Vesmírny ľudia ju im odkrývajú, čo im sa nepáči ! 

A to je celá pravda, ktorú ti napísal a máš ju na internete a môžeš TY SÁM SI UROBIŤ NÁZOR NA TO, A NIKTO ŤA NEMOŽE A NEMAL BY OVPLYVŇOVAŤ, POKIAĽ IM TO TY SÁM NEDOVOLÍŠ !!!  Si veľmi inteligentý na to, aby si to všetko mohol pochopiť, záleží už len na tvojom rozhodnutí a časom i presvedčení ......“

 

 

 

2666.  O mimozemšťanech.             (Přijala Květa Fialová.)                                      16.2.2006.

 

 

Květa Fialová dnes 16.2.2006 na ČT1 ve VŠECHNOPÁRTY řekla, že:

 

 

„Určitě jsou kolem nás mimozemské civilizace,

a že ona kamarádí s těmi, co nelžou a nekradou.

 

Povídá si s nimi a je u nich na lodích.“

 

 

A taky řekla ufologovi, že „furt jenom bádají, a ještě nic nevybádali.“

 

 

 

2667.  Vodník.                                    (Přijala Květa Š.)                                             6.2.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

VODNÍK

 

 

„Vodník chytá dušičky,

dává je pod pokličky.

 

Dušičky však povstaly

a vodíka dostaly.

 

Boule byla veliká,

líto je nám vodníka.

 

Duše ale volné jsou,

létají mu nad vodou.

 

Vidíme my vodníčku

tvoji hloupou udičku,

až tvá duše bude v „suše“,

na pomoc ti přijdeme.

 

Teď si ale, hochu,

VSTUP DO SRDCE, pátrej trochu …“

 

 

 

Vodníkem jsou myšleni pseudotvůrci z Temnot, kteří chytají a ovládají Ducha, duši a fyzické tělo, Ducha a duši přitom zapouzdřují do pouzder. Tyto info a jiné nám předávají Andělé Nebe formou pohádek – poznámka zpracovatele.

 

 

 

2668.  Z Nebe pro Zemi.                     (Přijal Martin P.)          21:00-21:30 hodin. 18.10.2005.

Místo: Plzeňsko.

 

 

Z NEBE PRO ZEMI

 

 

„Milé děti, co otročíte dnes v těchto dnech na této planetě, Já věru velkou radost nemám z tohoto stavu… Kam až necháte dojít svůj stav, kam až se necháte odvléci ?  Já, váš milující Otec Stvořitel, ptám se vás. Sesílám vám proudy lásky a impulsů z Nebes, co na vás padají jako třpytící se déšť. Ptám se vás, kde je dno vaše, kdy probudíte se ze spánku, ze svých iluzí ?  Já seslal jsem vám schéma z Nebes, obrázek 2000 pro vás tak jednoduchý a přehledný, abyste viděli, jaká scéna zde na planetě Zemi panuje, abyste si uvědomili svůj stav v této komické scéně. Bude li to nutné sešlu další a další…, ale lidé milí, moje děti, vy sami musíte přijmout informace z Nebe a rozhodnout se, zda vám budou ku prospěchu, a to Já vám radím, nechť se to stane. Povím vám k tomu jednoduše na vysvětlenou, Já vidím lidstvo jak hrabe se do podzemí, kope tunel stále hlouběji a hlouběji, vidina zlatého telete táhne je dolů do Temnoty. Tento tunel, co většina si volí hrabat, je však slepý, slepá ulička to je, čím hlouběji se člověk nachází, tím méně je vidět Světlo za sebou. Ale nejen tito lidé tu jste, také moji Andělé, co sem se zrodili tu jsou, oni tunel do podzemí nehrabou. Oni rozdávají a rozsévají semena lásky, tyto máte vy nechat vyklíčit a z nich vyroste velký strom. Po něm máte stoupati k výšinám Nebeským, tam na vás čekám Já, váš milující Otec Stvořitel. Na mnoha větvích mnoho pomocníků jest, co vám pomocnou ruku dávají, všichni mají společný cíl, pomoci a stoupat výš po tomto stromu života. Proto zanechte tohoto bezcenného propadu do Temnot a vydejte se vzhůru ke Mně, Já vás čekám stále, již dlouho…..

 

Nyní přátelé pokračuji tímto, že není již mnoho co dodati k vašemu stavu pozemskému. Milí lidé, my vás již mnoho desítek let varujeme před úpadkem společnosti, stále vám říkáme, jaké důsledky mají negativní volby, lidé vězte, my vám k tomuto dodati chceme tyto věci konkrétní, co nemusí být každému zcela jasny. V poslední době dochází k takovému propadu k Temnotám, že se budou dít zásadní události globálního charakteru, co jste si zvolili a ve většině volíte, proto vysvětlíme vám ještě podrobněji:

 

My vás varujeme již déle, že do temných děr otročit se lidstvo směřuje, vy byste mohli však namítnout, že tyto věci nezdají se být reálné…  Sundejte si růžové brýle a pochopte, že Síly temna mají velmi rafinovaný cíl, oni nemohou uvrhnout vás do temných děr HNED, to by mohli lidské loutky poznat, že něco nekalého se tu děje, a tak vám ukrajují pomalu, ale jistě, vaši energii pro své bezbožné cíle !  Sekundu po sekundě volného času ubírají, opasky stále utahují, strom po stromu likvidují, litr po litru vody otravují, takto rafinovaně vás oklešťují o VAŠI energii – s VAŠÍM dovolením !!!  Pokud by snad loutka poznala, že něco není v pořádku, jistěže mohou povolit, a pak zase přitlačí na pilu o to víc !

 

Milý lidé, my vás proto žádáme, OTEVŘETE SVÁ SRDCE, my do něj lásku a informaci posíláme a tak snadno zjistíte, o jakou hru se tady jedná, toto je jediný klíč k vaší svobodě, ke kvalitnímu životu – jedině láska ve vašem otevřeném srdci. My vás stále milujeme a tak si prosím vemte tento příklad k srdci.

 

S láskou vám toto předali vaši vesmírní bratři a sestry, co nad vámi se stále vznášejí.“

 

Děkuji vám všem za krásné a důležité informace, rád je předám dále.

 

(Asi za 3 týdny po tomto sdělení jsem dostal krásný obrázek stromu života, který patří k první části tohoto sdělení, viz obr. 2059, před tím jsem vlastně ani toto pojetí stromu života neznal – poznámka příjemce.)

 

 

 

2669.  Sdělení.                                   (Přijal Martin P.)                    23.00 hodin.   24.12.2005.

Místo: Plzeň.

 

 

„Naše lodi jsou strategicky rozmístěny, vaše svátky vánoční nyní utišily bolest vaší matky Země, my jsme rádi, že alespoň tento bohulibý den tu máte. Víte, je to krásné se dívat, když alespoň jeden den je relativně klid, hrubé vibrace se nepatrně snížily v důsledku bližšího souznění lidí ke svým bližním. Mé srdce si přeje, aby tento den byl delším, a pro vás se stal symbolem pozitivního života. Můj příteli, my jsme rádi, že vás tu máme na Zemi za pomocníky, emocí je mnoho, co bych chtěl vyjádřit, budiž vám sesláno z Nebe od nás mnoho díků a lásky. V současnosti probíhají další události na Zemi i ve Vesmíru. Vaše matka je strhaná, i dnešek není příliš harmonický, ale díky i za toto, kdy si vaše Matka alespoň trochu vydechne. Již víte, že následkem negativních energií se již Země začíná očišťovat, toto je pro ni radostná událost, radujte se proto s ní a jistěže ji můžete při tomto procesu pomáhat. Upřímný dík všem, kteří nosí stále lásku ve svém srdci. Z naší stanice pro vás, váš bratr Aštar.

 

„Můj příteli i já tě srdečně zdravím, jsem tu s tebou celou dobu a čekám, až mě zavoláš. Chtěl bych ti říci, že jsme na vás hrdi. Máte před sebou již obzor Nebe, kam patříte. Není to lehké ani pro nás, tato závěrečná situace planety Země. Lidstvo je ve svých volbách a chování opravdu zvláštní, tyto dny jsou pro vás svátkem, avšak vidíš co tomu předcházelo, že to zas tak klidné není, (předvánoční „řádění“ lidí – pozn. příjemce) ale díky za každé zlepšení vibrací. Stále vás tu máme pod ochranou a tak to bude i nadále. Jsme velice rádi, že se můžeme setkávat při nočních návštěvách a spolu se tak radovat z dosažených výsledků. Toto kritické období zimy bude velmi rozhodující pro celou společnost a tak buďte stále milující, i my vás velmi milujeme. Přijměte můj dík a mé srdečné pozdravy celé mé flotily. Ptaah.

 

 

 

 

2670.  Sdělení.                                   (Přijal Martin P.)            20:00-20:25 hodin. 2.11.2005.

Místo: Plzeňsko.

 

„Co nejsrdečněji tě zdravíme, tvoji Andělé z lodí vesmírných. Jsme nesmírně rádi, že se nadále takto snažíte pracovat a na nás se s láskou obracíte touto komunikací. Rádi ti předáme nové informace o dění vesmírném i pozemském. Dnes jsme se sešli, mnoho bytostí moudrých, velitelů a duchovních vůdců pod vedením Pána Ježíše Krista a projednáváme tuto vaši situaci vzniklou na vaší planetě s hlavním tématem vašeho exodu. Tento proces má mnoho aspektů a dějů, které je potřeba harmonicky sladit a tak na tomto stále pracujeme. Víš, že již mnohdy byla situace kritická a cítil jsi ji, tedy pláč této vaší a naší drahé Země. My korigujeme stále dění zde, vaši práci, ale nejen zde, i v ostatních státech a částech Země je nutno vše připravit a sjednotit. Toto jsou hlavní body před touto gigantickou operací, pro jejich dokončení je a bylo nutno již mnohokrát pomoci této vaší Zemi tolik zkoušené. Dnes se děje již mnoho událostí ve světě, z kterých nemáme velkou radost a tak vězte, že toto naši práci urychluje. Vy již dobře cítíte, že zásadní věci se dějí na Zemi, ale i ve Vesmíru, a tak ti to můžeme potvrdit, že již mnohokrát byla Země na pokraji svých sil a to tímto řáděním lidí v nevědomosti, kteří ani netuší, jakou budoucnost si tvoří, některé podobné si již viděl a setkal se s nimi, tak víš o čem hovoříme. Stále naši milí přátelé pracujte tak, jak to cítíte, my také stále pracujeme pro Stvořitele. Ať už se zde stane to či ono, vězte, že o vás, dobré duše, bude postaráno, tak, jak jste si zvolili žít, tedy v lásce a míru. Moc se na vás těšíme a přejeme si, abyste vydrželi tak, jako do teď.“

 

Děkuji přátelé za hezká slova,rád je předám dále.

 

 

 

2671.  Sdělení.                                    (Přijal Petr S.)                                                5.2.2006.

Místo: Mělnicko.

 

 

„Milý Petře, zdravíme tě, tvé multidimenzionální bytosti světelné a lásky kosmické, co bys rád věděl ?“

 

Kolik planet obíhá kolem hvězdy MAYA, naše souhvězdí Plejády ?

 

„Okolo této hvězdy zvané vámi MAYA obíhá 8 planet. Na všech je život ve vyšších světech, převážně v lichých dimenzích žijí Vesmírní lidé. V 5. dimenzi žije civilizace TONAYATE, jejíž obyvatelé vám také pomáhají.“ Planeta TONAYATE je větší než Země a má 2 kontinenty vedle sebe. Žijí tam lidé jako na ERŘE. Mají velmi pěknou přírodu, moře, řeky, vodopády, vysoké stromy, keře, velké travnaté plochy, obydlí jsou malé kupolovité stavby.

 

V jakém pořadí je planeta od slunce ?

 

„Druhá od slunce, podobně jako u vás Venuše, je zde také příjemně teplo. V jednom těle žijeme 1000 let i více.“

 

 

2672.  Sdělení.                                     (Přijal Petr S.)                                                7.2.2006.

Místo: Mělnicko.

 

Kde je planeta OMMNUR ?

 

„Souhvězdí Býka, hvězda ATLAS, tam je planeta OMMNUR. V 5. dimenzi žijí lidé Sil světla, milují vás stejně jako my.“

 

Kolik planet obíhá kolem hvězdy ATLAS V SOUHVĚZDÍ Býka ?

 

„Kolem hvězdy Atlas obíhá 12 planet, na 4. z nich je civilizace OMMNUR. Také vám pomáhají. S láskou ti to sdělila Miglana, tvá MDB z 9. dimenze.“

 

Jak je planeta OMMNUR velká a kolik má obyvatel ?

 

„OMMNUR je velká asi jako Země, žije na ní 500 milionů Vesmírných lidí v 5. dimenzi, část obývá 7. dimenzi – asi 200 000.“

 

„Hodně cestují, sbírají zkušenosti ve Vesmíru, jsou láskyplní, milují přírodu, lidi, zvířátka, pomáhají všude, kde jim to Stvořitel dovolí, spolupracují s Konfederací planet, mají rádi hudbu, zpívají, tancují, pracují 3 – 4 hodiny denně, jsou to šťastní a veselí Vesmírní lidé, milují vás a pomáhají vám. S láskou předala Aranet z Plejád z planety ERRA.“

 

 

 

2673.  Průhonice (867).                   (Přijal Ivo A. Benda.)            8:25-8:47 hodin. 23.2.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

PRŮHONICE

 

 

„Je kousek nebeské přírody,

která tě beze zbytku pohltí

a zahrne tě krásnými polibky

na místě úchvatném – Průhonicích.

 

Tam motýli tančí v jemných písních,

jež z Nebe zní pro všechny lidi,

aby spojení s Anděly neztratili

a milovat a snít stále uměli !

 

Ta přirozená krása nadělená

z Nebe Prvotním Stvořitelem

sem, do středu země české,

aby vzor přírody pro jiné poskytovala.

 

To Andělé poslali polibek

skrze rod Tarrouců sem,

rozeseli tisíce druhů rostlin

krásných stromů, keřů, trav a květin.

 

Průhonice mi Domov připomínají,

mnohem krásnější existuje v Nebi,

tam, kde milovat je samozřejmostí,

avšak Průhonice já také láskou posvětil.

 

Milování čisté já poznal

v tomto pozemském ráji,

svědky mi byli jen broučci a motýlci

a milovaní Andělé v Nebi.

 

Také ve středu rodné Moravy

rod Tarrouců krásný park založil

Čechy pod Kosířem a Olomouc si k tomu zvolil,

já také tuhle krásu láskou zasvětil.

 

Od mimina jsem tam byl,

spojení Nebe tam stále cítil,

lásku a cit si zde šlechtil,

abych se v ovládacích programech neztratil.

 

Andělé – Lidé vesmírní

stále se mnou jsou a byli,

poskytovali mi radu, moudrost a cítění

a přírodu božskou z lásky mi věnovali !

 

Za vše toto jim ze srdce děkuji,

neboť co bychom tu bez nich měli ?

Jen špínu, měsíční krajinu a skládky,

z Temnot se sem kradoucí !

 

Milujte přírodu lidé milí,

to je krása a božství nejjistější,

snadno každému k dispozici,

a děkujte Andělům a Stvořiteli za ni !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

Přijato při poslechu výjimečně krásné současné hudby (jedné z mála dnes) Hany Zagorové z CD HANKA, které bylo natočeno právě v Průhonicích. S láskou Ivo.

 

 

 

2674. Život na planéte Zem.              (Přijal: Bertram)            13:00-13:10 hodin. 17.2.2006.

Místo: Witzenhausen, Německo.

 

 

 

 

ŽIVOT NA PLANÉTE ZEM

 

 

„Krásna naša matka Zem,

vďaka za Tvoj každý deň.

Plný vzduchu, žiary, svetla,

dažďa, mrazu - Život sveta.

 

Stvoriteľ dal dar nám veľký,

spoznať život, jasný, svetlý.

Každý svojou cestou ide,

no len s Láskou k Nemu príde.

 

Vo Vesmíre život beží,

poklad vôkol nás tu leží,

avšak vidieť sa ho dá len tak,

pokiaľ myseľ láskou uprie naňho zrak.

 

Láska lásku plodí,

nový deň sa ránom rodí.

Ďakujem Ti Gaja, Pane,

nech sa Tvoja vôľa stane.

 

Nie som sám,

a nie sme sami.

Sú tu naši Priatelia,

poletujú nad nami.

 

Krásna naša matka Zem,

pozvala ich všetkých sem,

lásku učiť všetkých nás,

život vrátiť do jej krás.“

 

 

 

2675.  Operace: Záchrana lidstva (868).  (Přijal Ivo A. Benda.)    17:48-18:09 hodin. 1.3.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

OPERACE: ZÁCHRANA LIDSTVA

 

 

„ZACHRÁNIT, ZACHRÁNIT, ZACHRÁNIT !

To zní v srdcích Andělských,

láskou čistou zářivých

k lidem na planetě Zemi.

 

Hlas Nebe stamiliónů srdcí,

Andělů, co nás milují

a pracují tak, že zachrání

lidstvo před sebezničením.

 

Sto tisíc mateřských lodí

na milimetr přesně řízených,

rozděleny mají sektory

a v nich monitorují všechny lidi.

 

Zachránit nejdříve mohou ty,

co SRDCE SVÉ DUCHOVNÍ OTEVŘELI,

ŽIVOTEM Pravým žili

a Stvořitele Prvotního tak světili.

 

I později Andělé zachrání

ty, co loutkohru neprohlédli,

oni však na vlastní kůži pocítí

ne příliš šťastné volby.

 

Také ve druhé vlně evakuační,

pokud si ji lidé připraví,

budou zachráněni ti,

co volbu zářícího srdce zvolili.

 

A nakonec při závěrečné eliminaci

negativního stavu ve Stvoření,

taktéž na planetě Zemi

FILM PRAVDY ti zbývající uvidí !

 

Tam odhalenou Pravdu životní

zří každý z těch negativních,

co loutkohru zcela přijali,

v plné nahotě ji uvidí !

 

Pak v tomto pochopení

každý volbu učiní,

zda je to Pravda či nikoliv

a dle volby se tak může zachránit.

 

Pán Ježíš Kristus tak učiní,

Světy temné jednou provždy přemění

v bytosti láskyplné a milující,

neboť všichni dostanou velké poučení.

 

Že ZÁKONY ŽIVOTA se MAJÍ CTÍT,

LÁSKOU ČISTOU V DOBRU ŽÍT,

PRAVDU A MOUDROST SVĚTIT,

to každá z bytostí pro vždy pochopí.

 

Nyní v posledních dnech

tiká všem nevědomým

omezený čas darovaný

STVOŘITELEM PRVOTNÍM.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2676.  Píseň skřivánčí (869).            (Přijal Ivo A. Benda.)           18:10-18:22 hodin. 1.3.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

PÍSEŇ SKŘIVÁNČÍ

 

 

„Zní PÍSEŇ SKŘIVÁNČÍ,

ta, co milovat umí,

posílaná lidem Anděly

z Domovů jejich i našich.

 

Volá, volá zbloudilé dušičky:

„ČAS VÁŠ SE JIŽ KRÁTÍ !“

nebude již dlouho motání

v programech temných na Zemi.

 

Hleď, ptáci už umlkají,

odvedeni s dalšími zvířátky

na božské PLANETY ZÁCHRANY,

kde v míru OČISTEC ZEMĚ přečkají.

 

Lidé nevědomí si přivozují

něco, co nelze popsat slovy,

oni vše ještě mohou změnit,

musí ovšem OBRÁTIT !

 

Takový druh života, co volí,

materiální loutkování

je zcela anomální

a nemá budoucnost nikdy !

 

Přichází hodně hroucení

pseudosystémů loutkových,

podvodně pseudotvůrci ovládaných,

dočasu, do poskytnutí ODPOVĚDI.

 

Co to znamená život ničit,

zvrátit DUCHOVNÍ PRINCIPY,

lásku a dobro v prach obrátit,

to si také na sobě zakusí.

 

Už zní píseň skřivánčí

z Nebe lidem přichází,

Domov už všem oznamuje

konec pošetilého loutkování.

 

Závěr všech dob se blíží,

ETAPA NEGATIVNÍHO STAVU ve Stvoření,

miliardy let trvání

se jednou pro vždy skončí.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2677.  Je vás hodně (870).             (Přijal Ivo A. Benda.)            18:23-18:40 hodin. 1.3.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

JE VÁS HODNĚ

 

 

„STATISÍCE LIDÍ

v zemích českých a slovenských

se neustále seznamují

se svojí pozemskou pozicí.

 

Oni na našem zdroji vidí,

www.andele-svetla.cz sledují,

jak v prapodivném světě loutkují

a Andělé Nebe je volají !

 

Obrovské množství lidí

úplně všech profesí,

se zájmem obrovským

studuje tento web nebeský.

 

Prodavačky, dělníci, strojvůdci, průvodčí,

důchodci, postižení, utečenci, děti,

lékaři, inženýři, advokáti, právníci,

politici, generálové, důstojníci, vojáci.

 

Zubaři, doktoři, letci, umělci, zpěváci,

malíři, filmaři, pisálci, novináři,

ředitelé, sekretářky a uklízečky,

řidiči, mistři výrob a logistici.

 

Ezoterici, léčitelé, husité, katolíci,

evangelíci, protestanti, jehovisté, mormoni,

filosofové, matematici, studenti, akademici,

učitelé, genetici, doktoranti, vědci.

 

Záchodové báby a zametači,

kurýři, pošťáci a donašeči,

špiclové a placení špioni,

piloti, boháči, číšníci, úředníci.

 

Zemědělci, pekaři, cukráři, informatici,

horníci, zoologové, chovatelé, farmáři,

podomní prodavači, prezidenti,

bezdomovci – výběrčí popelnic.

 

Nezaměstnaní, brigádníci, kameloti,

skladatelé, básníci, písničkáři, textaři,

projektanti, stavbaři, konstruktéři, sportovci,

obchodníci, finančníci, manažeři, vlastníci.

 

Všichni lidé tito na Zemi

SEZNAMUJÍ SE S POZICÍ SVOJÍ,

OBJEVUJÍ SEBE A ANDĚLY

A NĚKTEŘÍ VOLBY POZITIVNÍ ČINÍ !

 

Mnoho lidí moudře volí,

už je nebaví loutkování,

zpět Domů chtějí se navrátit

bez ovládačů a čipové budoucnosti.

 

Energie Světla se šíří,

mocná vlna světem běží,

toť událost nesmírná,

JE VÁS HODNĚ, lidé milí !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2678.  Setkání s Andílkem (871).     (Přijal Ivo A. Benda.)           20:30-20:40 hodin. 8.3.2006.

Místo: Pezinok.

 

 

 

SETKÁNÍ S ANDÍLKEM

 

 

„Příchod můj do trnavské čajovny,

krásně prosvětlené dnem zářivým,

je poznamenán kontaktem

s úchvatným kouzelným Andílkem.

 

Mé zvědavé oči spočívají

na krásné nevinné zářivé tvářičce

malého roztomilého dítěte

s rukou pevně zaklesnutou v mámě.

 

Onen Andílek milý

už neodchází chvíli,

stojí bez hnutí a cítí

moji lásku upřímnou.

 

On touhou milujíce

sám totiž láska je,

na chvíli se ztrácíme z pokoje

a v jiné realitě zíráme.

 

Milující laskavé energie

sobě si navzájem posíláme,

víme, že Domov společný máme,

tam, kde jsou samé Ráje.

 

Já sděluji mu niterně,

že jsem tu jen o trochu déle,

něco málo přes čtyřicet let,

záchvěv Vesmíru to je.

 

Oba přišli jsme z Nebe,

zde pomoci duším, lidem,

přiučit se sami vývojem

a pochopit, co LÁSKA je.

 

Po tomto věčném zahledění

loučíme se vzájemným, milým,

něžným milujícím pozdravem

na pouti své tímto krajem.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2679.  Čistá láska (872).                  (Přijal Ivo A. Benda.)           20:30-20:40 hodin. 8.3.2006.

Místo: Pezinok.

 

 

 

ČISTÁ LÁSKA

 

 

„Pokud člověk čistou lásku zakusí,

někdo ve dvaceti, někdo až ve stáří,

pak pocit štěstí může poznati,

je to dar Stvořitele pro lidi.

 

Vězte, že s darem takovým

se zachází opatrně a s díky,

se skutečným požehnáním,

aby lidstvo ztracené pozvedli.

 

Láskou čistou se vyvíjí,

duchovní pokrok zakouší,

ozařování ostatních lidí

probíhá ze srdcích duchovních.

 

Dnes jen velmi málo lidí

milovat se vzájemně umí,

je to poklad Pravý pozemský,

kterého vážit by si všichni měli.

 

Neboť tato láska čistá

drží lidstvo na úrovni,

která lepší je než v temnotách

a svítí každému na pouti.

 

Lidé pomoci z Nebe sdílejí,

které jsou vám sem posílány,

aby se jednou zhmotnily

v zázrak lidského osvícení.

 

Věz, že milující lidé

co toulají se tímto světem,

pak nejsou závislí na ovládání,

které je posíláno z pekel.

 

Mír v srdci oni mají,

takový, co tě povznáší

nad pozemské starosti,

vzhůru, směrem k Nebi.

 

Čistá láska Stvořitele Prvotního

použita v záření ze srdce je,

ona vyjadřuje ono dobro,

které konat mají lidé.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2680. Posílání lásky (873).               (Přijal Ivo A. Benda.)           20:30-20:40 hodin. 8.3.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

POSÍLÁNÍ LÁSKY

 

 

„Dobré ráno, krásný den,

lásku ti posílám ze srdce,

ať zářítkem jsi milujícím,

dávajícím čistotu, upřímnost, radost a štěstí.

 

Tohle posílám ti, hvězdi,

ten, kdo milovat umí.

 

Miláčku, krásný večer,

lásku posílám,

zářím stále více,

miluji tě, rád tě mám.

 

Anděly milovanými veden jsem dál,

lásku čistou lidem dávám dál,

aby prohlédli úděl sám,

zde, na planetě Zemi.

 

Údělem je čistotu milovat,

lásku srdcem dávat,

bližním nezištně pomáhat,

pod vedením srdce ve středu hrudi.

 

„Ahoj Srdiečko moje.

Mám ťa rada,

lásku posielam,

na teba často spomínam.

 

Slniečko v srdci stále mám,

veľký kus z neho posielam.

Aby si lásku rozdával,

na mňa spomínal.“

 

Lehkost motýlí v nitru cítím,

tam, kde zářivý Domov ruku nabízí,

kde není žádného ovládání,

vědomí plné, ráj andělský.

 

Zanedlouho, já volím si,

odcházím z téhle loutkové scény,

odchod prací světelnou světím,

navěky může přetrvat naše milování.

 

„Já ze srdce upřímného ti děkuji,

a láskou svou tě zahrnuji,

miláčku milovaný.

 

Děkuji i drahému STVOŘITELI,

že nás spojuje láskou teplou v hrudi.“

 

STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH,

na vibracích lásky nás nese,

On bludištěm loutkové scény nás vede,

HODNOTU JEHO takto stále objevuji.

 

Děkuji mu, děkuji,

vždyť On čistota sama je po věky,

neustále DÁVÁ milost stvořením,

které v tmách zabloudily.

 

Lehkost provází můj dech,

když řádky tyto píši,

obklopen milovanými Anděly,

toť společné dílo, milí.“

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2681.  Svět lásku má (874).              (Přijal Ivo A. Benda.)            6:34-6:56 hodin. 17.3.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

SVĚT LÁSKU MÁ

 

 

„Každý svět ve Stvoření,

napájen je celičký

PRAVOU ČISTOU LÁSKOU,

dává ji Stvořitel Prvotní.

 

Jednak v přímém svém spojení

do každičké bytosti žijící,

od minerálií jednoduchých,

až po Jemu nejbližší Anděly.

 

Napájecí energií jedinečných frekvencí

je čistá LÁSKA, PRAVDA, DOBRO, MOUDROST, INTELIGENCE,

ONA DÁVÁNA jest každému ve Stvoření

a stvořená bytost ji sama užívá, jak chce.

 

Bez tohoto absolutního napájení

by každá bytost neměla svého trvání,

ztratila by své jsoucno

a rozplynula by se mžikem v nic.

 

Stvořitel Prvotní je bytostí absolutní,

existuje a tvoří neustále po celé věky,

sám je nikým nestvořený

a Stvoření celé má původ v Jeho SRDCI.

 

Stvoření tak existuje z lásky Boží,

bez ní ničeho není,

ani bytostí negativních,

co popřít životem se Ho rozhodly.

 

Tyto negativní bytosti

mají také Stvořitelovo napájení,

taktéž Jeho vedení,

avšak ony si je převracejí.

 

Bytost láskyplná svobodná je,

volí si život sama dle svých VOLEB,

ona cítí většinou Stvořitele

a především VĚDOMÁ JE.

 

Andělé vědomí z Nebe

PRACUJÍ A ŽIJÍ PRO STVOŘITELE,

oni šťastni jsou a žijí blaze,

důstojně a nesmírně bohatě.

 

Bytosti nevědomé z pekel

pracují a žijí JEN PRO SEBE,

ony nešťastné jsou a pseudožijí špatně,

v otroctví, bolesti a velmi chudě.

 

Každý ve své životní pouti

vývoj svůj prodělává,

vzestup či pád si volí,

je to JEHO SVOBODNÁ VOLBA.

 

Celý svět tento pozemský

je držen a napájen Stvořitelem Prvotním,

pak na jeho obyvatelích záleží

jak s tímto napájením naloží.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2682.  Sife (875).                             (Přijal Ivo A. Benda.)            7:00-7:19 hodin. 17.3.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

SIFE

 

 

„To na planetě Erře,

ve vnějším Nebi, v ráji plejádském,

se v Pravých vztazích nachází

Andělé krásní Stvořitelovi.

 

Oni v harmonických vztazích žijí

ve skutečné lásce a dávání,

oni milovat se umějí

ve všech životních projevech svých.

 

Ve dvou stech letech, když vyspějí,

pro Stvořitele pracovat začínají,

vybírají si vzájemné partnery,

muž se ženou se poznávají.

 

Oni zkoušky lásky ve vztazích mají,

tak si navzájem prověřují,

zda spolu životní pouť kráčet chtějí,

avšak nedělají si z ní vězení.

 

Pět roků minimálně

tyto zkoušky trvají,

vymezenou dobu se navštěvují

ve čtvrtém roce jsou dočasně odloučeni.

 

Pak se krásně uvidí

zda se ti dva vzájemně milují,

tak, aby mohli spolu žít

tisíc let, i víc.

 

Záleží na záměru jejich,

jaké poslání si zvolili

v životě svém před zrozením,

dle toho případně mají potomky.

 

Věřte, že milovat umějí

čistou láskou v radosti žít,

dávají si vzájemně to nejkrásnější,

jak nikde neuvidíte na Zemi.

 

Když v největší míře tu lásku žijí,

SIFE si vzájemně říkají,

značí to největší milování

ve svém DUCHOVNÍM SRDCI.

 

Tak se navzájem chovají,

v srdcích se neustále nosí,

ve všech vztazích se tak jeví

jejich nesmírná vyspělost duchovní.

 

Plejáďané na Erře se nerozvádí,

celý život spolu se radují,

nemají však ze vztahu vězení,

milovat mohou i jiné Anděly.

 

Jejich život je bohatý,

nesmírně šťastný a různorodý,

já denně je navštěvuji,

vím o tom a vám v básni to přenáším.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2683.  Vzestup Země (876).             (Přijal Ivo A. Benda.)        12:55-13:12 hodin. 19.3.2006.

Místo: Vlak Piešťany - Trnava.

 

 

 

VZESTUP ZEMĚ

 

 

„V současné době VZESTUP ZEMĚ probíhá,

lidstvo na ní se tomu vzpírá,

malá část však soulad má

a tak se Zemí stoupá k výšinám.

 

Jen to, co čistotu a pravdu má

vzestoupit může do oblak,

proto jen pár procent lidí

zvládá vzestup s lehkostí.

 

Ta drtivá většina lidí

je značně hrubovibrační,

nesouladní k lásce Země

- k jemnovibračním energiím.

 

Život sám si člověk volí,

tím stav pozitivní či negativní,

dle toho štěstí či utrpení

zvláště, když se Země k Nebi vznáší.

 

Zvyšování jejich vibrací

projevuje se očistnými procesy

od hrubovibračních energií

v lidech, půdě, budovách a ovzduší.

 

Všichni hrubovibrační lidé

a těch drtivá většina je,

mají poslední příležitost ke změně,

jinak je planeta smete.

 

Budou přesunuti do Temných světů

stejně, jako nyní duše chodí

u většiny, co zde zemřou,

ty duše se zrodí ve společnostech temných.

 

Očišťovací procesy jsou

průvodním jevem vzestupu Země,

ony přemění ty škaredé energie

v čistotu, lásku, jednotu a svěžest.

 

Planeta Země volá lidi:

„ZANECHTE HMOTNÉHO PACHTĚNÍ !

Vaše OKRÁDACÍ ENERGIE

mi převelice škodí !“

 

Nemáte již mnoho času,

té drahocenné energie,

jak se říká – všeho do času,

já vypořádám se i s dotěrným hmyzem.

 

Očišťovací procesy nepřestanou,

ale stupňovat se dále budou,

neboť lidstvo si nedá říct,

jen malá část se chová líp.

 

Dnes již část mého povrchu

převibrovala do 5. dimenze,

tam, kde se nachází Nebe,

jsou tam jenom Andělé.

 

S láskou v srdci předala všem

planeta Země,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahá Země,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2684.  Obelhávají vás (877).             (Přijal Ivo A. Benda.)        19:22-19:38 hodin. 19.3.2006.

Místo: Vlak Trnava - Bratislava.

 

 

 

OBELHÁVAJÍ VÁS

 

 

„Dnes prapodivná doba je

v televizi se to také ukazuje,

ačkoliv pravda se k povrchu dere,

stále temné entity obelhávají obyvatele.

 

Zatímco rozsáhlejší zdroje jsou

o mimozemských civilizacích,

centrální média vám lžou,

„Není nic – nic není“.

 

Je to dočasný ovládací program

pro loutkolidi živený,

brzy zaměněn bude vám

prezentací pekelných entit.

 

Tyto jako jediné vám předvedou

v médiích, a tak vás opět obelžou,

vydávat je za dobré dovedou,

o Andělích Nebe nehlesnou.

 

Zpitomělé loutky v médiích

stále více se propadají do hlubin,

ony falšovat lidstvu dovedou,

Pravé zdroje jim zlikvidujou.

 

Ovládají je přes „vědce“

ještěři z podzemních děr,

temných světů, které nikdo neviděl,

SKRYTOST je základní ovládací technologie.

 

Grygar nemá pravdu,

když reklamu černým děrám dělá,

on vědomí milionů lidstva

studeným mrtvým Vesmírem vymývá.

 

Jeho šílené studené monology

pouští státní média roky,

ohlupují tak nešťastníky,

aby se dostali do Temnot, díky !

 

Falšování všeho druhu,

včetně našeho světelného webu,

manipulace a ohlupování lidí,

to dělají v České a Slovenské televizi.

 

Vše se nyní vyjevuje,

jak z loutkolidí dělat tupé,

je to jen pár entit,

co zmáknou lidstvo do pekel.

 

Pokud nevěříte, tak sledujte,

jak tohle lidstvo loutkuje,

za podpory vlád a „vědců“

s využitím čipové technologie.

 

Naposledy v „Pro a proti“

v STV VÁM VYMAZALI

klíčové info na mém oblečení

www.vesmirni-lide.cz .

 

Pavědci mizerné výsledky mají,

nenašli ani mikroby,

nejsou schopni vidět Anděly

se svým srdcem zavřeným

a v těžkém dálkovém ovládání.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2685.  Můžete se modlit (878).        (Přijal Ivo A. Benda.)        20:51-21:05 hodin. 21.3.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

MŮŽETE SE MODLIT

 

 

„Můžete se modlit,

KÉŽ JSTE TO VY,

když tělem svým

zde realizujete volby.

 

Ve světě PSEUD

ovládáním prošpikovaném

je nejlepší být milujícím člověkem

cítící a svobodný a neposlouchat pud.

 

Pouze jemnovibrační energií

rozpouštíte ovládací znaky,

jež skrze vás prolétají

vyslané z antén na Měsíci.

 

Datasystém z Temných světů

nemilosrdně naprogramovaný,

osm a devět let dopředu

řídí tuhle loutkovou mašinérii.

 

Scénu, jejíž aktéři nevědomě hrají

loutkohru, kterou si zvolili,

dávno a dávno předtím,

než se tady narodili.

 

Volbou negativního stavu

opouští stav pozitivní,

své JÁ opouští a svou podstatu

a stává se vnějškem prázdným.

 

Šustítkem, co se hýbe

na pokyn z Temných světů,

může se jen modlit,

„KÉŽ BUDU ZNOVU ONÍM !“

 

Když cit, pravdu a lásku opustíte,

nahrazena je pseudem ihned,

vnějškově k nepoznání,

vnitřně však TAKOVÝ ROZDÍL !

 

Vězte lidé na Zemi,

jste v ovládacím stroji,

v pasti, kterou máte řešit

a my jsme vám ku pomoci.

 

Andělé Světla vám sdělují

pravdy s láskou v srdci

o životě samém, vývoji,

o zážitcích vašich.

 

Kéž ten, kdo volil

negativní stav před životy,

dojde jednou k poznání,

že NENÍ tohle existencí.

 

Pak on jednou obrátí,

na DUCHOVNÍ SRDCE své se zaměří,

činy nezištnými a pomocí,

sám se postupně vysvobodí.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2686.  Nevyhnutné zkoušky (879).   (Přijal Ivo A. Benda.)        21:10-21:21 hodin. 21.3.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

NEVYHNUTNÉ ZKOUŠKY

 

 

„Lidé na planetě Zemi,

vězte, lidé milí,

prodělávají každodenní

opravdové DUCHOVNÍ ZKOUŠKY.

 

Sami se vyvíjejí,

musí se stále rozhodovati,

JAKOU volbu učiní

na své životní pouti.

 

I když v těžkém ovládání

pár procent svobody mají,

jako když vjíždí na nádraží,

výhybky si povinně přehodit musí.

 

Tento proces je klíčový,

kde volí mezi dvěma póly,

Světlem, pravdou, upřímností

anebo Tmu, lež a falešnosti.

 

Opravdový, láskyplný člověk

je po těchto zkouškách, milí,

velmi vzácnou zvláštností,

zvláště ve starším věku na Zemi.

 

Ne, neztrácejte naději,

PRACÍ SVĚTELNOU a s naší pomocí

vyjdete ven z bludišť

budovaných na planetě Zemi.

 

DUCHOVNÍ CESTA je tím,

co ve školách neučí,

způsob Pravého vysvobození,

pryč z tenat Temnoty.

 

Zážitek na vlastní kůži

doopravdy, skutečně zažitý,

co je to podvodné ovládání

a vůbec stav negativní.

 

Teprve na těchto opacích

ke STVOŘITELI V SRDCI se přikloní,

člověk, co zabloudil do Temnoty,

do bezduchého otroctví.

 

STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH,

hovoří ke každému v SRDCI DUCHOVNÍM,

člověk jej otevírat může,

a používat pak milující energii.

 

Ta krása při takovém vysvobození,

zvládnutím mnoha zkoušek s Anděly,

kteří neustále pomáhají,

nezištně, tak moc, že plakal bys.

 

Trpělivost při vysvobození,

láska, dobrota a milování,

sdílení skutečné čistoty

zde, na této planetě Zemi.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2687.  Vztah muže a ženy (880).      (Přijal Ivo A. Benda.)        21:22-21:39 hodin. 21.3.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

VZTAH MUŽE A ŽENY

 

 

„Vztah muže a ženy MŮŽE být,

nejbohatším a nejhodnotnějším vztahem,

LÁSKA ČISTÁ je základem

věru STVOŘITELOVÝM.

 

Je to radost, štěstí, souznění,

cítění a méně povídání,

tak, jak Karel Gott pěje ve svých písních

dodaných Anděly v Nebi.

 

Tam, v té hudbě návod leží,

například v albu LÁSKO MÁ,

věř, není nad něj v krajích

slovenských, moravských a českých.

 

To hluboké cítění podpoří

odvěkým poznáním

hluboké čisté lásky

v tolika životech nebeských.

 

Porozumění a pohlazení,

žádné sebemenší ovládání,

respektování skutečné svobody,

žena s mužem mají.

 

V životních volbách svých

oni v Jednotě kráčet umí,

ve vnitřním vzájemném propojení

mezi svými zářícími srdci.

 

Až jednou, jednou lidé

zde na planetě Zemi

pochopíte zázrak stvoření,

OTEVŘETE SRDCE V LÁSKYPLNÝ GEJZÍR !

 

Pak lehcí se vznesete nad mraky,

jak motýlci zamáváte křídly,

vše těžké v pírka se obrátí

a vystoupáte záři vstříc.

 

Rozsvítí se vám,

konečně zahodíte programy,

biliony a biliony jich,

kterými vás Temní spoutávali.

 

Vyléčíte se z chyb svých,

milovat bližního budete již,

bez zábran, předsudků a falší,

čistotu budete dávat již.

 

Víc se stanete živoucími

bohatými bytostmi,

Pravé životní hodnoty

uchopíte pevně již.

 

To už není iluzí,

je to zcela k dosažení,

pokud v myšlenkách zvolíte si

a zhmotníte zázrak muže a ženy !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2688.  Čí jsou vaše myšlenky ??? (881). (Přijal Ivo A. Benda.)   22:00-22:17 hodin. 21.3.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

ČÍ JSOU VAŠE MYŠLENKY ???

 

 

„Otázka má odvěká,

zásadní a klíčová,

od mého dětství kladená:

„ODKUD POCHÁZÍ MYŠLENKA MÁ ?“

 

ODKUD, odkud vzala se ona,

vždyť vše má původ,

HLEDAL jsem odpověď léta,

já, dítě, mladík, muž – Ivo.

 

Hledal jsem hledal,

lidé řekli: „V mozku“,

já tomu však nevěřil,

jiný původ jsem CÍTIL.

 

Ale JAKÝ, jaký je to zdroj ?

MÉ JÁ, nebo nějaký STROJ ?

Co je to, co lidé neznají ?

KDO jim to ZATAJIL ???

 

Tyto otázky já měl

deset, dvacet, třicet let,

pak OTEVŘEL jsem LÁSKYPLNÝM klíčem

své zavřené DUCHOVNÍ SRDCE.

 

Tam zjevila se jasná odpověď,

tolik mnou hledaná,

myšlenky v SRDCI DUCHOVNÍM rodí se,

ale také z OVLÁDÁNÍ je přijímám.

 

Velké tajemství já odhalil,

pomohli mi LIDÉ VESMÍRNÍ,

oni milovat mne nepřestali,

když já hledal odpověď na tajemství.

 

DUCH, i když v pouzdře,

vysílá své myšlenky,

přes malinký otvůrek,

DUŠE a FYZICKÉ TĚLO je zachytí.

 

Vězte lidé milí,

já tak šťasten byl,

díky vytrvalému hledání

já spojil se s Anděly.

 

Vše máte v našich zdrojích,

www.andele-svetla.cz ,

deset knih ROHOVORY

a pak NOVÉ ZJEVENÍ.

 

Lidé většinou netuší

odkud jim přichází myšlenky,

které stále vybírají,

buď ze SVĚTLA či z TEMNOTY.

 

STVOŘITEL PRVOTNÍ s ANDĚLY

jim dávají tyto myšlenky,

záleží, zda vyberou je a kdy

a použijí ke štěstí.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2689.  Další krok k likvidaci soukromí (882).  (Přijal Ivo A. Benda.)                           22.3.2006.

Místo: Martin.

 

 

DALŠÍ KROK K LIKVIDACI SOUKROMÍ

 

 

„Pěkně, kousek za kouskem, vám ještěři z pekel likvidují VAŠE SOUKROMÍ. A to není konečná stanice. Zanedlouho vám budou hledět až do KUCHYNĚ, a tak listina ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV a ústavní PRÁVO NA SOUKROMÍ - BUDE JEN PRÁZDNÝM CÁREM PAPÍRU. K tomu máte přibývající KAMERY, 30 DRUŽIC GALILEO OD ROKU 2008 - každého z lidí dle mozkových vln lokalizují na 1 m. ČIP DO KAŽDÉ VĚCI,.. ČIPOVÁ TOTALITA SE RYCHLE BLÍŽÍ. Pá miláčci milovaní, pá pá PÁ.“

 

 

Nové Mapy.cz: Evropou a Českem z ptačího pohledu

 

 

Největší český portál Seznam spustil v polovině března novou verzi služby Mapy.cz. Internetová aplikace obsahuje kromě klasických map České republiky a potažmo i celé Evropy také jejich letecké a družicové snímky. Česko si pak můžete prohlédnout z ptačí perspektivy do nejmenších detailů, kdy jsou v maximálním přiblížení snadno rozeznatelné střechy jednotlivých budov.

 

22.3. 2006 13:50

 

PRAHA - Mapy.cz používají pro zobrazování vlastních map či leteckých snímků webové technologie "AJAX" (Asynchronous JavaScript and XML). Zjednodušeně můžeme říci, že AJAX slouží k vytváření interaktivních aplikací, díky nimž je možno měnit obsah webové stránky bez toho, aby se musela opětovně načítat.

 

Právě této skutečnosti často využívají digitální mapy - návštěvník takovéto služby "chytí" myší část stránky a posune si ji, kam potřebuje. Pohyb virtuální krajinou je tak velice intuitivní a rychlý. Vynikající dojem z aplikace Mapy.cz podtrhuje také okamžitá dostupnost leteckých snímků celé republiky, které podporují funkci zoom. Není problémem přiblížit si "pohled" až na samotnou střechu Pražského hradu a kochat se virtuálním výhledem - jen sníh na jeho nádvoří nehledejte, až tak aktuální mapy Seznamu zase nejsou. Nedohledáme se na nich ani domku z minulého léta.

 

Pokud totiž rýpneme do technologického pozadí služby trochu hlouběji, zjistíme, že letecké snímky použité pro Mapy.cz jsou dva roky staré. Dodejme, že rozlišení těchto fotografií sahá od 16 metrů na pixel až po vynikajících 0,5 m/px. Seznam si jich od firmy Geodis Brno, která je vytvořila, nechal pro spuštění služby Mapy.cz poslat kolem 100GB. Do budoucna plánuje firma letecké snímky postupně aktualizovat a rozšiřovat jejich databázi. O bezproblémový provoz celé aplikace se stará 23 serverů. Finanční náklady spojené se spuštěním Mapy.cz pak odhaduje šéf Seznamu Ivo Lukačovič na "několik desítek miliónů korun". Podle něj jde o vůbec největší loňskou firemní investici.

 

Dočkali jsme se i Evropy

 

V režimu největšího oddálení území ČR čeká na uživatele jisté překvapení - rázem totiž nahlíží na mapu celé Evropu. Kontinent lze pozorovat nejen přes základní rozhraní (obdoba klasického autoatlasu), ale také přes satelitní snímky - jejich úroveň zoomu však není tak dobrá jako je tomu v případě České republiky.

Lokality za hranicemi Česka většinou místo záběrů na střechy stavení nabízejí pouze omluvné sdělení, že daný region není pro takový level podrobnosti naskenován. I přes tento fakt se však jedná o velmi zajímavý počin, díky němuž můžete nad mapou Evropy strávit hezkých pár desítek minut.

 

Plánovač tras a dopravní informace

 

K ovládání aplikace Mapy.cz slouží jednoduché webové rozhraní, které je umístěno v pravém horním rohu této služby. Nalezneme zde jak prvky pro posun mapy do všech čtyř světových směrů, tak pro její přiblížení / oddálení, pro stanovení GPS souřadnice libovolného bodu, nechybí ani ikona pro přibližné určení vzdálenosti dvou míst.

 

Inovaci neunikl ani Plánovač tras, který se, alespoň co se České republiky týče, stal poměrně silným nástrojem. Lze jej totiž použít k nalezení nejrychlejší či nejkratší cesty, ale také při volbě trasy zohlednit placené a neplacené dálniční úseky a s pomocí Plánovače se jim vyhnout. S nalezením vhodné trasy souvisí i sousední položka "Dopravní informace", která informuje o silničních uzavírkách a omezeních. Seznam však tato fakta při plánování vlastní cesty automaticky nezohledňuje.

 

Homepage Seznamu dozná velkých změn

 

Příští měsíc spustí Seznam také inovovanou homepage (betaverzi služby naleznete zde). Hlavní stránku Seznamu si bude možné přizpůsobit, přidat vlastní zpravodajské zdroje například pomocí RSS. Změní se rovněž barva webu - z červené na modrou.

 

 

 

2690.  Jejich stroje za vás myslí (883).   (Přijal Ivo A. Benda.)   21:41-21:56 hodin. 23.3.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

JEJICH STROJE ZA VÁS MYSLÍ

 

 

„Koho by napadlo,

že myšlení lidské

je z devadesáti pěti procent

NAPROGRAMOVANÉ !

 

Lidé v drtivé většině

dávno ODEVZDALI SVÉ SVOBODY

VOLBAMI v životech minulých

negativními podstrčenými svody.

 

Lidé se pak stávají

LOUTKAMI PSEUDOTVŮRCŮ,

oni je bezzubě ovládají,

DOLŮ, směrem dolů !

 

Technologiemi pekelnými

propracovanými miliony let,

hravě vás ovládají,

tak, NEPOZNÁ to člověk.

 

JEJICH STROJE ZA VÁS MYSLÍ,

TÍM, ŽE PŘIJÍMÁTE JEJICH ENERGIE,

vaše těla snadno ovladatelná

se nevysvobodí snadno z loutkostroje.

 

Tahle pošetilá scéna

přetvářek a bezduchých pohledů,

hrána je lidstvem sama

jako samonapájecí smyčka.

 

Každodenní život lidí

POČÍTAČE Z PEKEL ŘÍDÍ,

neví to však jejich oběti,

neznají ani jejich cíl.

 

Na tisíce životů naprogramovali

všem lidem na planetě Zemi,

nejenom zde, u lidí,

ale i jinde v zóně vymístění.

 

Naprogramovat se dá ledacos,

kamufláže nejrůznějšího druhu,

věřte, že celičké Německo

je také dílem programů.

 

Pseuda se zde odehrávají,

lidé je na vlastní kůži zakouší,

však poučení postupné obdrží

pod povrch se naučí hledět později.

 

Ve SVÉ HRUDI objeví

to, co jim ve škole neřekli,

BÍLÉ SRDCE DUCHOVNÍ,

které se do programů nehodí.

 

Otevřou-li jej,

pak příslib Světla zakusí,

oni sami znovu uchopí jej

a konečně se z Temnoty vysvobodí.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2691.  Lesní ptáčci (884).                 (Přijal Ivo A. Benda.)        21:25-21:42 hodin. 26.3.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

LESNÍ PTÁČCI

 

 

„Libozvučný veselý zpěv lesních ptáků,

dodává všem ve společenství vitalitu,

stromům, rostlinám, zvířátkům,

i lidem – lesním návštěvníkům.

 

Dej si milý slastného poslechu,

co STVOŘITEL ti dopřál k žití tu,

jistěže, dle tvých výběrů,

splynout můžeš s harmonií lesů.

 

Tato zem slovenská, moravská a česká

bohatá je na lesní společenstva,

nejbohatší jsou lesy staré

s původní diverzitou rostlinstva.

 

I v Nebi krásné lesy jsou,

krásnější, než na vaší Zemi,

kvetoucí voňavé stromy,

rozmanité bohatství přívětivé přírody.

 

Mnoho krásných zvířátek,

motýlků, ptáčků a barevných mušek,

svítících třpytem Stvořitele

zde najdete při návštěvě.

 

Můj nejkrásnější zážitek zde

je hejno krásných veselých ptáčků,

kteří kolem mne poletují stále,

tak šťasten jsem, že pláču.

 

Tyto bytůstky veselé a rychlé

zpívají mi zblízka tak opravdově,

že pocit blaha zažívám,

tak, že šťasten jsem, a jak !

 

Od malička já miloval zpěv ptačí

a lesní miláčci jsou mistři,

mají v lese koncertní síň

s akustikou úchvatnou, ideální.

 

Děkuji Stvořiteli za tu krásu,

kterou lidi obdařil,

dostávají ji ti, co si ji zaslouží

a žijí dle srdce – jeho zákonů.

 

Miluji tyto ptáčky jemné,

rychlé, čiperné a skotačící,

ve společenstvích lesních pějící,

lesní chór božský a líbezný.

 

Na nebeských světech,

kde láska z každé bytůstky kvete,

jsou rozkošné podmínky k tomu,

co nazýváme bohatství věnované životu.

 

Pějte drazí ptáčci.

tu písničku svobody,

radosti, štěstí a harmonie,

která dána je i vám, lidem.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2692.  Má v očích zář (885).             (Přijal Ivo A. Benda.)        21:43-21:57 hodin. 26.3.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

MÁ V OČÍCH ZÁŘ

 

 

„Dívka, kterou jsem spatřil,

objevila se náhle zde, na setkání,

záře očí její mne zalila,

tak, že MNOHO TVÁŘÍ PROMÍTLA.

 

Tváře, které ona kdysi měla,

šly za sebou po desítkách,

od dětských a mladých,

až po zralé a starší, dokola.

 

Jako film běžely ty tváře,

jedna za druhou, dle scénáře,

který mi jistě říká:

„To jsem já a také toto já !“

 

Každý člověk má mnoho tváří,

tak, jak prožil statisíce životů.

v tělech těchto lidských,

různých ras a různých světů.

 

Všechny prožitky, podoby a tváře

vám zůstávají navěky,

ony se pak objevují stále

a prezentují vaši existenci.

 

Nikdo není jen teď a nyní,

ale má v sobě prožitky,

jsou jím, i když v minulosti,

a tak prozrazují jeho existenci.

 

Tato dívka krásná byla,

snad od Andělů Nebe slétla,

povzbudit mne a něco přidat

a letět zase dál.

 

Láskyplná záře z očí

mne dokonale zalila,

doplněná srdcem zářícím,

jasnou pečeť mi do srdce vtiskla.

 

Tak dávno já ji viděl,

když v blízkosti jí jsem šel,

povídal si s ní chtěl

a tak se jako květ otevřela.

 

Dnes, v těchto dnech krásných

se dnes každý může snažit

milovat bližní své, toť cíl,

kvůli kterému se na Zemi objevil.

 

Jemné milující energie

letí od srdce k srdci,

sdílené věrně a opětované,

to umím již a chci.

 

Ano, krása je láska sama,

volnost, dobrota a touha

vše krásné uvnitř dávat

v myšlenkách a činech ve prospěch blaha.

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2693.  Máj, lásky čas (886).              (Přijal Ivo A. Benda.)        22:00-22:15 hodin. 26.3.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

MÁJ, LÁSKY ČAS

 

 

„Čas na Zemi se mění

dle čtyř ročních období,

na jaře jednou zve mě,

květen – máj, lásky čas.

 

Lásek ráj miluji tak,

že nic krásnějšího neznám,

navěky ať láska vládne nám

v tomto čase milí, zvlášť !

 

Muž a žena mají být

v láskyplných energiích,

oni zakusí to, co si zvolí,

lásku čistou, díky Stvořiteli !

 

Znají mnozí z vás,

jak krásné je milovat,

osvobozen od otrockých pout,

poletovat ve dvou a v srdci zář.

 

Mlčet ve dvou, nic víc,

vnitřní pocity sdílet, a jak !

Ony darem jsou Stvořitelovým

a přání – myšlenka tvoří.

 

Ruka s rukou splynula,

stisk silný radost dává

jemné hlazení a přízeň sama

jsou s láskou spjaty odedávna.

 

Otevřená bílá srdce muže a ženy

splývají v zář jedinou,

oni jednou bytostí se stávají

dobrovolně, z lásky a štěstí.

 

Mám tě rád, to zní z těch srdcí,

tvář krásná je spatřena,

ty oči radostné a v milosti

svítí, září a jiskří !

 

Takto láska vznáší oba

tyto lidi, co zvolili tak,

jak motýlci vznáší se nad pouta,

tvář laskavá a moudrá mi to říká.

 

Za pomoci písní LÁSKO MÁ,

píši řádky těchto básní,

snadno jdou mi zevnitř,

podpora je to Andělů nebeských.

 

Dnes, jako nikdy předtím,

kdy vrcholí jedna etapa,

co je to stav negativní,

na základě opaků se rozpozná.

 

Důležité je dnes se milovat,

muž a žena mají lásku předat,

jako drahocennou květinu, chovat,

v SRDCÍCH OTEVŘENÝCH dokořán !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2694.  Iluze (887).                           (Přijal Ivo A. Benda.)         21:38-22:01 hodin. 27.3.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

ILUZE

 

 

„Iluze je náhrada reality

v myslích sentientních bytostí.

Vědomá náhrada je pozitivní,

nevědomá – fatálním omylem negativním.

 

Bytost VĚDOMÁ „já jsem“

si je vědoma iluzí,

které modeluje za reality

a tak má vědomé hříčky mysli.

 

Bytost NEVĚDOMÁ „já jsem“,

co nevědomě realitu v iluzi mění

má pak představy nevědomé iluzorní

a to my nazýváme IREÁLNÍ.

 

Nereálné představy v myslích

mají za následek omyly,

cestu, která má v sobě díry,

do které padá ten, co ireralitě věří.

 

To je problém negativního stavu,

kde vše převráceno jest od základu,

tak děravou cestou kráčí

ti, co negativní stav volí.

 

Iluze má tedy DVOJÍ povahu,

vědomá iluze neškodí a slouží dobru,

nevědomá iluze však vede k pádu,

tam, kde nebyl původní úmysl.

 

Proto lidé nevědomí,

dejte si pozor na iluzi,

kterou nevědomě máte v mysli,

ve vašem stavu negativním.

 

Každý zažije na vlastní kůži

důsledky toho, co si zvolil,

pokud to byla irealita,

nevědomá iluze – zažívá neštěstí.

 

Jak odlišit irealitu od skutečnosti ?

To umožní vám OTEVŘENÍ DUCHOVNÍCH SRDCÍ,

VE STŘEDU VAŠICH HRUDÍ,

dle svobodných VOLEB VAŠICH.

 

Tam vycítíte PRAVDU již,

ZDA reálná situace či aranž,

přichystaný pseudotvůrci z Temných světů,

které obloukem můžete obejít.

 

Hej, NEVĚDOMÍ lidé,

vy, co IZOLACI a SEPARACI zažíváte,

také irealitu volíte,

nevědomou iluzí se opájíte.

 

Milí VĚDOMÍ lidé,

vy, co JEDNOTU v lásce čisté máte

se STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH

REÁLNÝM HODNOTNÝM ŽIVOTEM KRÁČÍTE !

 

S láskou v srdci předal všem

Ptaah, co je ti věrným přítelem,

v srdíčku tvém krásném.“

 

Děkuji ti drahý Ptaahu,

já s láskou předám báseň všem.

 

 

 

2695.  Vratné a nevratné procesy (888). (Přijal Ivo A. Benda.)  22:43-23:00 hodin. 27.3.2006.

Místo: Martin.

 

 

 

VRATNÉ A NEVRATNÉ PROCESY

 

 

„To, čím se lidé pramálo zabývají

je ZDA LZE SITUACI ZMĚNIT,

či překročena mez je

pro nové procesní kvality.

 

Rozlišujeme VRATNÉ PROCESY,

které kdykoliv LZE zvrátit,

dle volby bytosti sentientní,

a které nemají zpětné následky.

 

Pak známe NEVRATNÉ PROCESY,

které již NELZE zvrátit,

překročily svou mez procesní kvality

a pak již není cesty zpátky.

 

My, Andělé v Nebi si hlídáme,

které procesy nejsou vratné,

zvláště jejich PROCESNÍ MEZE,

a tak REALITY VĚDOMĚ TVOŘÍME.

 

Nevratné procesy jsou dané

souborem událostí, které máme

jako mezní kvality daného děje,

a které nelze změnit zpětně.

 

MEZNÍ KVALITY daného děje

jsou DŮSLEDKY NEVRATNÉ,

které nijak nelze vrátit zpět

a tak se postavit na startovní mez.

 

Do vratných procesů patří

LÁSKA ČISTÁ, která tolika lidem mate hlavu

SRDCEM DUCHOVNÍM – spojnicí ke Stvořiteli

a těch procesů je víc.

 

Do nevratných procesů patří

řada jevů procesních,

například odložení těla při jeho smrti

a nastolení nové kvality.

 

Vratné procesy jsou pozitivní,

takové, co Jednotu nesly,

Stvořitelovy absolutní atributy

a mohou se i nadále opakovati.

 

Nevratné procesy jsou někdy negativní,

svou povahou mohou být i pozitivní,

například plynutí života v inkarnaci,

to znáte všichni lidé tady.

 

Negativní nevratné procesy

jsou především různé nehody,

kde